Carl Gustaf Tessin

Levde: 1695-1770 (74 år)
Titel: Riksråd, guvernör, greve, ambassadör och lantmarskalk
Adel/ätt: Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770
Far: Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728)
Mor: Hedvig Eleonora Stenbock (1655-1714)

Carl Gustaf Tessin - målad av Gustaf Lundberg

Biografi
Carl Gustaf Tessin föddes i Stockholm den 5 september 1695 som son till riksrådet, arkitekten och greven Nicodemus Tessin d.y. (41) och grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock (40).

Efter avslutade studier anträdde han 1714, med understöd av kung Karl XII och änkedrottningen Hedvig Eleonora, en femårig resa till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien, bland annat för att studera konst. Under denna resa blev han utnämnd till hovintendent. Efter Karl XII död återvände han hem och deltog i 1720 års riksdag. Hans lysande politiska bana började inte förrän vid tjugoåtta års ålder (1723) då han blev ledamot av "hemliga utskottet" det så kallade "mindre sekreta deputationen. Han var också med i det holsteinska partiet. Samma år (1723) blev han även överhovintendent.

Carl Gustaf Tessin
Tessin 66 år gammal. Avmålad av Gustaf Lundberg 1761
1725 sändes han som envoyé till Wien. Efter att hans far avlidit blev han överintendent över alla kungliga slott, hus, byggnader och trädgårdar i Sverige. Han var med i det nybildade hattpartiet som vid 1738 års riksdag drev igenom att han, Tessin, skulle bli lantmarskalk. I den egenskapen bidrog han till att störta bland annat Arvid Horn och mösspartiet samt hjälpte även Gyllenborg och hattarna till makten. Mellan åren 1739-1742 var han ambassadör i Paris, och under den tiden blev han riksråd, och vid hemkomsten även rikskansliråd. Han tog efter en tid avsked på grund av av missnöjet med det ryska krigets utbrott, vilket han ansågs ha medverkat till.

Femtio år gammal (1745) blev han kansler i Åbo akademien, ordförande i lagkommissionen och även överstehovmarskalk vid det kungliga hovet, där han var väl sedd av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Året därpå (1746) blev han vald till guvernör för kronprins Gustav (III) men tillträdde inte denna tjänst förrän 1751, när kronprinsen var fem år gammal. 1747 blev han president i krigskollegium, och samma år kanslipresident där.

1751 blev Tessin utnämnd till överstemarskalk hos drottning Lovisa Ulrika.
Ulla Sparre, gift Tessin
Ulla Sparre
(1711-1768)
Kort därpå var han av politiska skäl tvungen att gå i spetsen för rådets motstånd för hovpartiets planer att utvidga kungamakten, och drog då på sig kungaparets motvilja. Detta gjorde att han trädde tillbaka som kanslipresident samt från alla sina offentliga uppdrag och drog sig tillbaka till sitt slott Åkerö i Södermanland. Han var dock kvar som guvernör till kronprinsen ända till han fullkomligt föll i onåd hos Lovisa Ulrika, och han tog då avsked både från guvernörskapet och överstemarskalkposten.

Äktenskap
Tessin förlovade sig 1725 och gifte sig i augusti 1727 med fröken Ulrika "Ulla" Lovisa Sparre som vid giftermålet var 16 år gammal. De fick aldrig några barn.
Sina sista levnadsår levde han och Ulla i Åkerö i Södermanland där han skrev dagbok, som till slut blev på hela 20.000 sidor i 29 band. Ulla gick bort i december 1768, 57 år gammal och Tessin drygt ett år senare, den 7 januari 1770, 74 år gammal.

År Titel/händelse
1714-1719 Femårig resa till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien
1720 Deltog i riksdagen
1723 Ledamot av hemliga utskottet (mindre sekreta deputationen)
1725 Envoyé till Wien
1727 Gifte sig med Ulla Sparre
1738 Utnämnd till lantmarskalk
1739-1742 Ambassadör i Paris
1745 Kansler i Åbo
1746 Utnämnd till guvernör åt kronprins Gustav (III) (tillträdde 1751)
1747 President i krigskollegium
1751 Överstemarskalk hos drottningen Lovisa Ulrika

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2020-04-08
Samtida händelser 1695 - 1770
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas i Uppsala.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon