Carl Fredrik Scheffer

Levde: 1715-1786 (71 år)
Titel: Greve, kammarherre, minister, serafimerriddare, riksråd och skribent
Adel/ätt: Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799
Far: Peter Scheffer (1657-1731)
Mor: Helena Maria Ehrenstierna (1684-1754)

Carl Fredrik Scheffer - målad av Alexander Roslin

Biografi
Carl Fredrik Scheffer föddes i Nyköping den 28 mars 1715 som son till landshövdingen och friherren Peter Scheffer (58) och Helena Maria Ehrenstierna (31). Han var storebror till Ulrik Scheffer.

Vid sexton års ålder började han som extra ordinarie tjänsteman i kungliga kansliet och fick, endast sjutton år gammal, förtroendet att föra protokoll vid rådsherrarnas sammanträden.
Under fyra års tid var han utomlands och reste runt och när han kom hem deltog han i 1738 års riksdag, som medlem i Hattarnas parti. Han hedrades också med förtroendet att som legationssekreterare följa med Carl Gustav Tessin till Paris 1739 och blev vid hemkomsten 1741 kanslijunkare och samma år även kammarherre.

Vid 1742-43 års riksdag arbetade han med iver för att skydda sitt parti från följderna för det lättsinnigt började kriget genom att få till stånd Carl Peter Ulriks val till svensk tronföljare, och betroddes med det delikata uppdraget att åka till Ryssland för att få dennes samtycke till valet. När detta misslyckades motarbetade han istället planen att sätta den danska kronprinsen som svensk tronföljare, eftersom han ansåg att detta skulle upphäva Gustav Vasas verk. 1743 valdes han till minister i Paris där han var till 1751, då han i Sverige utsågs till riksråd. 1752 hedrades han genom att bli serafimerriddare och året därefter blev han ledamot av Vetenskapsakademien.

Äktenskap
I januari 1757 gifte Scheffer (42) sig med grevinnan Gustafva Sabina von Düring (36) dotter till fältmarskalken Johan Christoffer von Düring.

I de följande årens strider mellan kungamakten och rådet, arbetade han för sitt partis försvar, och han utsågs i februari 1756, mot kungafamiljens stora motvilja, till guvernör för kronprinsen. Han kom med tiden bra överens med kungafamiljen, speciellt med kronprins Gustav (III) och han drev igenom att kronprinsens uppfostran skulle förklaras fullbordat år 1762, när han var sexton år gammal. Från den här tiden började han också att arbeta för att kungamakten skulle utvidgas, särskilt efter att han av de segrande Mössorna 1765 fick sparken från rådet. 1766 fick han grevlig värdighet, och 1769 blev han av sina partivänner återkallad till sin rådspost, vilket han avslog, utan följde istället med Gustav III på hans utlandsresa 1770-1771. Även om han aldrig återvände till partiet anses han ändå i hög grad ha utövat ett stort inflytande på Gustav III:s första årtionden.

År Titel/händelse
1728 Inskriven vid Uppsala universitet (feb)
1732 Extraordinarie kanslist i Kungliga Majestäts kansli (feb)
1734-1737 Utrikes studieresor
1741 Kammarherre (sept)
1744-1752 Envoyé till Frankrike
1747 Kansliråd (okt)
1751-1765 Riksråd
1752 Serafimerriddare
1753-1774 Landstormästare för frimureriet i Sverige
1753 Ledamot av Vetenskapsakademien
1753 Ledamot av Vitterhetsakademien
1755 Ordförande i Myntkommissionen (mars)
1756-1762 Guvernör för kronprins Gustav och arvprinsarna Karl och Fredrik Adolf
1766 Greve (nov)
1770-1771 Följde kronprinsen/kungen på dennes franska resa
1773 Ordförande i Tabellkommissionen (feb)
1773 Chef för hospitalsväsendet (mars)
1773- Ledamot av direktionen för Ostindiska kompaniets tredje oktroj
1776-1777 Direktör över Trollhätte slussverks byggnad
1776 Ledamot av l'Académie de Châlons-sur-Marne

Under andra halvan av 1700-talet ägde han Tyresö slott, där han på 1780-talet lät anlägga en engelsk park. Till sin hjälp hade han Fredrik Magnus Piper som senare blev kung Gustav III:s trädgårdsarkitekt.

Av nästan alla dåtida omnämns Scheffer som arbetsam, skarpsinnig, godmodig, osjälvisk och välgörande. Dessutom sysselsatte han sig med silkesodling, koppympning, lotterier, fiskerier, saltsjuderier, luftballonger, planeringen av det adliga jungfrustiftet med mera. Dessutom gav han ut ett 30-tal tryckta skrifter.

Carl Fredrik Scheffer gick bort den 27 augusti i Trolleholm i Skåne, 71 år gammal, och begravdes i Tyresö kyrka.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-26 | Uppdaterad 2020-04-10
Samtida händelser 1715 - 1786
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» geni.com
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon