John Jennings

Levde: 1729-1773 (44 år)
Titel: Affärsman och riksdagsman
Adel/ätt: Adliga ätten Jennings. Introducerad 1743. Utdöd 1929
Far: Frans Jennings (1692-1754)
Mor: Maria Kristina Bedoire (1711-1742)

John Jennings

Biografi
John Jennings föddes i Stockholm den 3 december 1729 som son till kommerserådet Frans Jennings (37) och Maria Kristina Bedoire (18).

Han uppfostrades i England, och tjänstgjorde 1750-1753 i livregementet, där han avancerade till ryttmästare. Han tog avsked 1753 för att ägna sig åt samma syssla som sin far, nämligen affärer i stor skala. 1753 gifte han sig också med Hedvig Sofia Plomgren (Thomas Plomgrens dotter).

Han tog stora lån i riksbanken och dessa pengar använde han till att köpa och anlägga en mängd järnbruk. Han var duktig på att driva nämnda bruk och detta gjorde att han blev vald till fullmäktige i järnkontoret, och han blev även inkallad till Vetenskapsakademien. De sistnämnda tilldelade honom även en medalj för hans förbättrade konstruktion av masugnarna.

Han var intresserad av kanalbyggen också och detta gjorde att han förmådde riksbankens styrelse att årligen ge Trollhätte slussverks byggnader en summa på 300.000 daler kopparmynt.
Vid riksdagen 1760-1762 började han även delta aktivt i politiken och där tjänstgjorde han som hattarnas skattmästare. Han var också med i det sekreta utskottet.
Vid 1769 års riksdag, blev han häftigt angripen av den ekonomiske författaren Anders Nordencrantz, som beskyllde honom för den "finansiella oredan".
En deputation tillsattes för att undersöka anklagelserna men verksamheten avbröts av Gustav III:s revolution.

1770 erhöll han hovmarskalktiteln och 1772 gav han ut några broschyrer till försvar mot Nordencrantz beskyllningar.
Han dog den 14 december 1773, elva dagar efter sin 44-årsdag.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2017-10-25
Samtida händelser 1729 - 1773
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon