Kristian III

Levde: 1503-1559 (55 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1534-1559 (25 år)
Krönt: 12 augusti 1537 (Köpenhamn)
Valspråk: Ske Herrens vilja & I Gud mitt enda hopp
Far: Fredrik I (1471-1533 )
Mor: Anna av Brandenburg (1487-1514)

Kristian III av Danmark

Biografi
Kristian av Danmark (ätten Oldenburg) föddes den 12 augusti 1503 som äldste son till Fredrik I av Oldenburg (31) och Anna av Brandenburg (16). Kristian var halvbror till Adolf av Holstein-Gottorp.

Uppväxt
Kristian fick en mycket vårdad tysk uppfostran och vid arton års ålder sändes han utomlands med sin hovmästare. Han var närvarande vid riksdagen i Worms i Tyskland där han tog åt sig den Lutherska läran. Några år därefter var han ståthållare i Schleswig-Holstein och försökte då införa den läran där.

Prästskola
Kristian bodde i Haderslevhus i Haderslev i Danmark och 1525 upprättade han där en prästskola med flera tyska lutherska lärare och tre år senare utfärdade han en ny kyrkoordning för norra Schleswig och drev sedan ut tiggarmunkarna därifrån.

Inte eniga
När Kristians far Fredrik dog 1533 övertog Kristian styrelsen i hertigdömena och lät sedan hylla sig av ständerna i Kiel. I Köpenhamn däremot kunde ständerna inte bli eniga, eftersom de lutherska adeln ville ha honom till kung, men det ville inte de katolska biskoparna och deras anhängare.

Grevefejden
grevefejden sedan bröt ut beslöt den jylländska adeln på ett möte i Ry den 4 juli 1534, att välja honom till kung. Även adeln på Fyn gjorde detta i Odense den 9 juli samma år. Efter detta lät han sina trupper gå in i Jylland, där bönderna slogs ner, sedan till Fyn där han segrade vid Assens den 11 juni 1535, sedan till Själland och till sist slog han läger utanför Köpenhamn. Därifrån gick han sedan in i Skåne (som då tillhörde Danmark) där han i Lund hyllades som kung och efter det reste han till Stockholm där han mötte Gustav Vasa och slöt ett förbund med honom.

Reformationen
Den 24 april 1536 kapitulerade Malmö och 29 juli Köpenhamn, efter ett års belägring. Kristian var sedan herre över hela Danmark och höll sitt intåg i Köpenhamn den 6 augusti. Han började därpå att med makt införa reformationen. De riksråden som hittills varit emot var nu tvungna att ge sitt samtycke, han lät fängsla biskoparna och tvang dem att skriftligen avsäga sig sina ämbeten. Den 30 oktober samma år fastslogs sedan riksdagen reformationen. Det bestämdes också att biskopsgodsen skulle dras in till staten och kyrkogodsen skulle användas till skolan, fattigvården och kyrkans behov. Norge underkastade sig först 1537 och miste därefter sin självständighet och blev sedan endast en del av Danmarks rike. År 1551 genomförde han även en reformation på Island.

Gudfruktig
1550 lät han ge ut en ny bibelöversättning. Han var uppriktigt from och läste flitigt gudliga skrifter. Liksom sin far vad Kristian otvivelaktigt tysk och skrev inget annat än tyska.

Dorothea av Sachsen-Lauenburg
Dorothea
(1511-1571)

Äktenskap & barn
Kristian (22) gifte sig i oktober 1525 med Dorothea av Sachsen-Lauenburg (14) och fick med henne barnen:
1) Anna (1532-1585)
2) Fredrik (II) av Oldenburg (1534-1588)
3) Magnus (1540-1583)
4) Hans (1545-1622)
5) Dorotea (1546-1617)

Dessutom var Kristian troligen far till Kaspar Markdanner (1533-1618) som han ska ha fått tillsammans med en skomakardotter utanför Kolding. Denna uppgift är dock osäker.

Kristian (55) gick bort den 1 januari 1559 och begravdes i Roskilde katedral i Danmark. Nästa att bli kung i Danmark var han son, Fredrik.

Kuriosa
Kristian III var den förste danske kung som använde ett ordningstal (III) till namnet.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2020-12-27

Samtida händelser 1503 - 1559
1509  Henrik VIII blir kung i England
1513  Jakob V blir kung i Skottland
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1519  Da Vinci dör i Frankrike
1520  Stockholms blodbad
1521  Martin Luther blir bannlyst
1524  Vasco da Gama dör
1533  Ivan den förskräcklige blir rysk tsar
1536  Anne Boleyn avrättas
1542  Catherine Howard avrättas
1546  Martin Luther dör
1547  Henrik II blir kung i Frankrike
1554-1557  Stora ryska kriget pågår
1556  Filip II blir kung i Spanien

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon