Kristian III

Levde: 1503-1559 (55 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1534-1559 (25 år)
Far: Fredrik I (1471-1533 )
Mor: Anna av Brandenburg (1487-1514)

Kristian III av Danmark

Biografi
Kristian föddes den 12 augusti 1503 som äldste son till Fredrik I av Oldenburg (31) och Anna av Brandenburg (16). Kristian var halvbror till Adolf av Holstein-Gottorp.

Han fick en mycket vårdad tysk uppfostran och vid arton års ålder sändes han utomlands med sin hovmästare. Han var närvarande vid riksdagen i Worms i Tyskland där han tog åt sig den Lutherska läran. Några år därefter när han var ståthållare i Schleswig-Holstein försökte han införa den läran där.

Han bodde i Haderslevhus i Haderslev i Danmark och 1525 upprättade han där en prästskola med flera tyska lutherska lärare och tre år senare utfärdade han en ny kyrkoordning för norra Schleswig och drev sedan ut tiggarmunkarna därifrån.

När hans far dog 1533 övertog han styrelsen i hertigdömena och lät sedan hylla sig av ständerna i Kiel. I Köpenhamn däremot kunde ständerna inte bli eniga, eftersom de lutherska adeln ville ha honom till kung, men det ville inte de katolska biskoparna och deras anhängare. Då grevefejden sedan bröt ut beslöt den jylländska adeln på ett möte i Ry den 4 juli 1534, att välja honom till kung. Även adeln på Fyn gjorde detta i Odense den 9 juli samma år. Efter detta lät han sina trupper gå in i Jylland, där bönderna slogs ner, sedan till Fyn där han segrade vid Assens den 11 juni 1535, sedan till Själland och till sist slog han läger utanför Köpenhamn. Därifrån gick han sedan in i Skåne (som då tillhörde Danmark) där han i Lund hyllades som kung och efter det reste han till Stockholm där han mötte Gustav Vasa och slöt ett förbund med honom.

Den 24 april 1536 kapitulerade Malmö och 29 juli Köpenhamn, efter ett års belägring. Kristian var sedan herre över hela Danmark och höll sitt intåg i Köpenhamn den 6 augusti. Han började därpå att med makt införa reformationen. De riksråden som hittills varit emot var nu tvungna att ge sitt samtycke, han lät fängsla biskoparna och tvang dem att skriftligen avsäga sig sina ämbeten. Den 30 oktober s.å. fastslogs sedan riksdagen reformationen. Det bestämdes också att biskopsgodsen skulle dras in till staten och kyrkogodsen skulle användas till skolan, fattigvården och kyrkans behov. Norge underkastade sig först 1537 och miste därefter sin självständighet och blev sedan endast en del av Danmarks rike.

1550 lät han ge ut en ny bibelöversättning, och året därpå genomförde han även en reformation på Island. Liksom sin far vad han otvivelaktigt tysk och skrev inget annat än tyska. Han var uppriktigt from och läste flitigt gudliga skrifter. Han var den förste danske kung som använde ett ordningstal (III) till namnet.

Dorothea av Sachsen-Lauenburg
Dorothea
(1511-1571)
Äktenskap & barn
Kristian (22) gifte sig i oktober 1525 med Dorothea av Sachsen-Lauenburg (14) och fick med henne barnen:
1) Anna 1532-1585
2) Fredrik (II) av Oldenburg 1534-1588
3) Magnus 1540-1583
4) Hans 1545-1622
5) Dorotea 1546-1617

Dessutom var Kristian troligen far till Kaspar Markdanner (1533-1618) som han ska ha fått tillsammans med en skomakardotter utanför Kolding. Denna uppgift är dock osäker.

Kristian dog den 1 januari 1559, 55 år gammal och begravdes i Roskilde katedral i Danmark. Nästa att bli kung i Danmark var han son, Fredrik.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2019-10-13
Samtida händelser 1503 - 1559
1509  Henrik VIII blir kung i England.
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Catherine Howard avrättas.
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.
1556  Filip II blir kung i Spanien.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon