Filip II

Levde:
1527-1598 (71 år)
Titel:
Kung i Spanien 1556-1598 (42 år) + Kung i Portugal 1580-1598 (18 år)
Philip II av Spanien

Historia:

Filip II av Habsburg (Philip II) föddes i Valladolid, Spanien, den 21 maj 1527 som son till den tysk-romerske kejsaren Charles V av Habsburg och Isabella av Aviz/Portugal .

Hans far Charles abdikerade 1556 och delade de habsburgska länderna. Charles bror Ferdinand övertog de österrikiska arvländerna och med dem kejsarvärdigheten. Sonen Philip fick resten. Det betydde inte bara Spanien och dess rika amerikanska kolonier; dessutom ingick betydande områden i Italien och vissa stödjepunkter i Nordafrika och framför allt ”det burgundiska arvet”. Detta hade tillfallit Habsburg vid det burgundiska rikets sammanbrott 1477. Arvet innefattade Nederländerna (nuvarande Nederländerna, Belgien och Luxemburg) och en rad områden i östra Frankrike. Nya erövringar gjordes under hans tid, bland annat erövrades Philippinerna 1565 och Portugal och dess kolonier 1580.

Han ställde sig i spetsen för motreformationen, och i den spanska kronan såg han den sanna trons starkaste värn. Han styrde sitt jätterike enväldigt från det dystra Escorial. Här levde han som ett slags asketisk munkbyråkrat under hård självdisciplin, omgiven av en sträng etikett som blev mönsterbildande för det övriga Europas kungahus. Han var envis, långsint, hänsynslös och totalt osmidig.

Fiender saknade han inte. Frankrike kämpade för att bryta sig ut ur den habsburgska inringningen men misslyckades. Filips andra äktenskap som han ingick år 1554 med den Engelska drottningen Mary I av Tudor, ”bloody Mary”, hade gjort honom till de engelska katolikernas skyddsherre. Efter hennes död 1558 blev den protestantiska Elizabet I regent i England, och därmed fick Spanien ännu en fiende.

Svårast var emellertid nederländarna. 1572 reste de sig mot hans förtryck och fann en bundsförvant i England, som också hade intresse av att bryta Spaniens dominans på världshaven. Trots hårdhänt förtryck kom Filip inte till rätta med folket i norra Nederländerna. Hans invasionsförsök i England 1588 (då Spanien sände ”den oövervinneliga armadan”) blev en katastrof. Engelsmän och holländare tog över allt mer av världshandeln, medan den spanska ekonomin skadades av statlig monopolism, kunglig byråkrati och förödande inflation, som orsakades av de stora mängder silver som strömmade in från Amerika. Den inhemska produktionen förtvinade medan resurserna slösades på fruktlösa krig och skrytbyggen.

Han var gift med följande kvinnor:
* Maria av Portugal (kusin)
* Mary I Tudor (drottning av England)
* Elisabeth av Valois
* Anne av Habsburg/Österrike 1570-

Filip dog den 13 september 1598, 71 år gammal.

Inlagd 2005-03-10 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser under Filip IIs livstid
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.
1568-1648  Nederländska frihetskriget pågår.
1569   Första statliga lotteriet hålls i London
1573  Henrik III blir kung i Polen.
1574  Henrik III blir kung i Frankrike.
1580  Spanska ridskolan i Wien startas i byn Lipizza
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.

Källor