Sofia av Mecklenburg-Güstrow

Titel:
Dansk-Norsk-Isländsk drottning 1572-1588 (16 år)
Levde:
1557 - 1631 (74 år)
Sophie av Mecklenburg

Historia:

Sofia av Mecklenburg-Güstrow föddes den 4 september 1557 som dotter till hertigen Ulrik av Mecklenburg.

Vid femton års ålder (1572) gifte hon sig med sin kusin, den Dansk-Norska kungen Fredrik II som var 38 år gammal. Det sägs ha varit ett lyckligt äktenskap, och de fick med tiden följande barn:
* Elisabeth av Oldenburg 1573
* Anne av Oldenburg 1574-1619 (gift med Jakob I av England)
* Kristian (IV) av Oldenburg 1577-1648
* Ulrik av Oldenburg 1578-
* Augusta 1580- (g.m. Johan Adolf av Holstein-Gottorp)
* Hedvig av Oldenburg 1581- (gift med Kristian II av Sachsen)
* Hans av Oldenburg 1583-

På hennes uppmaning gav A.S. Vedel ut den första samlingen av danska folkvisor. Efter sin mans död den 4 april 1588 var hennes son Kristian IV, som var arvinge till tronen, bara elva år gammal. En förmyndarregering blev tillsatt, men Sofia fick inte delta i den, men väl i hertigdömena två år senare. Hon kom snart i häftig strid dels med riksrådet, som ville bestämma över den unge kungens undervisning, och dels med ridderskapets ledare, Henrik Rantzau, eftersom hon försökte skaffa sina två yngre söner, Ulrik och Hans, land i hertigdömena.

Hennes delaktighet i regeringen upphörde 1593 och året därpå tvingades hon att bosätta sig på Nyköbings slott på Falster. där hon sedan uppehöll sig till sin död. Hon hade gods på Lolland och Falster och dessa styrde hon med stor skicklighet, men även med hänsynslös hårdhet mot bönderna, eftersom hon följde den nordtyska seden att dra in böndernas jord till herrgården. Hon samlade på sig en stor förmögenhet som hon sedan använde till att låna ut stora lån till sin son.
Hon dog den 4 oktober 1631, 74 år gammal. Hon hade då varit änka i 43½ år.

Inlagd 2005-02-18 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Sofia:s livstid
1560  Gustav Vasa dör.
1563-1570  Nordiska kriget pågår.
1566  Astrologen och siaren Nostradamus dör.
1568-1648  Nederländska frihetskriget pågår.
1569   Första statliga lotteriet hålls i London.
1573  Henrik III blir kung i Polen.
1574  Henrik III blir kung i Frankrike.
1580  Spanska ridskolan i Wien grundas.
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1587  Skottlands drottning Maria I avrättas.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.

Källor