Yrken/titlar


 

 
Diplomat
Person som har i uppgift att sköta underhandlingar med främmande stater; sändebud vid ett utländskt hov. Personerna är sorterade på födelseår