Elis Schröderheim

Levde: 1747-1795 (48 år)
Titel: Landshövding, statssekreterare
Adel/ätt: Adliga ätten Schröderheim. Adlad 1750
Far: Georg Claes Schröder (1714-1773)
Mor: Margareta Elisabet Elis (1721-1770)

Elis Schröderheim - målad av Per Krafft d.ä.

Biografi
Elis Schröderheim föddes i Stockholm den 26 mars 1747 som son till Georg Claes Schröder (33) och Margareta Elisabet Elis (26). Hans far Georg var Gustav III:s lärare i kristendomskunskap, hovpredikant och blev senare biskop i Karlstads stift.

Han gjorde karriär vid hovet tack vare sitt angenäma sätt och sin enorma energi. Den blivande statssekreteraren klarade sig bra utan sömn en vecka i sträck, hans diplomatiska smidighet var gränslös, likaså hans lojalitet mot svenske kungen Gustav III, och han blev med tiden också kungens gunstling.

I november 1776 gifte han sig Anna Charlotta von Stapelmohr och deras hem på Nybrogatan 9 blev snart samlingsplats för huvudstadens mest vittra kretsar. Där syntes ofta deras gemensamme vän Bellman. Snart blev Schröderheim knuten till hovet som statssekreterare med ansvar för pastoratshandeln. Han bestämde vem som skulle få de fetaste pastoraten och tog betalt därefter. Idén att stifta Svenska Akademien var Shröderheims, dessutom var han en av dess första tretton ledamöter. Han blev också landshövding i Uppsala.

Då kung Gustav III blivit skjuten, och kände sin sista stund nalkas var det Schröderheim han ropade efter - och det var Shröderheim som höll kungens hand i sin, när denne dog. Han satt även vid Gustaf Philip Creutzs dödsbädd.

Hans anseende undergrävdes dock av hans ekonomiska lättsinne och försök att sko sig på pastoratshandeln. Han blev ställd i dålig dager i samband med processen mot Gustav Mauritz Armfelt, då det kommit fram att han brevväxlat med Magdalena Rudenschöld. På grund av detta var han tvungen att avgå som landshövding i Uppsala län (1794). Han dog fattig och bitter på sin gård Järva den 30 augusti 1795, 48 år gammal, och ligger begravd på Hedvig Eleonora kyrkogård i Stockholm. Porträtter av honom är målat av Per Krafft d.ä. (1724-1793).

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2018-10-25
Samtida händelser 1747 - 1795
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon