Jenny Lind

Titel:
Sångerska - kallades " Den svenska näktergalen"
Levde:
1820 - 1887 (67 år)
Jenny Lind - målad av Johan Gustaf Sandberg

Historia:

Johanna Jenny Maria Lind föddes i Klara församling i Stockholm den 6 oktober 1820 som oäkta dotter till fabrikören Nils Johan Lind (-1858) och Anna Maria Fellborg (-1851). Hennes föräldrar gifte sig när Jenny var fjorton år gammal.

De första åren av sitt liv var Jenny utackorderad till en klockarfamilj i Sollentuna. Hon visade tidigt sin begåvning att sjunga och vid tio års ålder blev hon antagen vid Kungliga teatern i Stockholm där hon snart uppträdde i barnroller med stor framgång. Till slut uppträdde hon (1838) i Friskytten som Agata där hon väckte allmän förvåning och beundran och fick stormande applåder när föreställningen var över – och man spådde henne en lysande bana. Hon var då arton år gammal. På somrarna åkte hon runt på konsertresor i Sverige, där hon tjusade hela landet med att sjunga folkvisor som ingen annan sjungit dem förut. Tjugo år gammal utnämndes hon till hovsångerska.

Efter en stor avskedskonsert i Stockholm reste hon 1841 till Paris för att där studera musik hos den berömde sångläraren Manuel Garcia d.y. (1805-1906). Han mottog henne ganska kallt och sa till henne att inte sjunga på sex veckor, eftersom han tyckte hennes röst var överansträngd. Efter sex veckornas vila, tog hon sånglektioner hos honom i tio månader. 1842 provsjöng hon på operan i Paris, med stor framgång - men blev ändå inte anställd där, så hon reste hem igen och uppträdde som Norma inför en jublande salong. Året därpå erövrade hon även Finland och Danmark genom gästspel i Åbo, Helsingfors och Köpenhamn. Väl hemma igen uppträdde hon bland annat som "Märtha" i En majdag i Värend, som "Valentine" i Hugenotterna och som "Grevinnan" i Figaro m.fl.

När hon varit i Paris hade hon av kompositören Giacomo Meyerbeer (1791-1864) fått erbjudande om att uppträda i Berlin, vilket hon gjorde 1844 med så stormande framgång att något liknande aldrig skådats i Berlin. Väl tillbaka i Stockholm togs hon emot som en drottning. Redan samma år återvände hon till Tyskland där hon uppträdde på en mängd scener. Under sitt liv träffade Jenny många av de stora artisterna, bland annat blev hon en nära vän till Felix Mendelssohn och i Sverige träffade hon även poeter och författare som Erik Gustav Geijer, Fredrika Bremer Carl Jonas Love Almqvist, Per Daniel Amadeus Atterbom, Malla Silfverstolpe med flera av dåtidens kändisar.
Åren 1850-1852 turnerade hon i många av USA:s större städer med stor succé. När hon var i Amerika gifte hon sig med pianisten Otto Goldschmidt (1830-1907) och återvände till Europa som en gift kvinna. 1859 drog hon sig tillbaka från teaterlivet till en villa i närheten av London. Där delade hon sin tid mellan familjelivet, kyrkan och välgörenhetskonserter, övade körer (speciellt sin mans Bach-kör) och hjälpte de som utövade samma konst som hon själv. Åren 1883-1886 var hon sånglärarinna vid Royal College of music.

Vid 56 års ålder (1876) blev hon hedersledamot av Akademin för de fria konsterna. Även om hon bodde större delen av sitt liv utomlands glömde hon inte bort de som behövde hjälp hemma i Sverige. Till exempel gav hon 10.600 kr till skyddsföreningen för sinnessjuka konvalescenter (1857) och över 25.000 kr till Malmqvistska uppfostringsanstalten och 40.000 till Diakonissanstalten (1858-1875), bägge i Stockholm.
När hon 1847-1848 uppträdde på Operan avsatte hon en del av sin inkomst till en fond, där det under 11 års tid utgick resestipendier till musikutövare som behövde ekonomiskt stöd. 1876 uppgick fonden till över 83.000 kr och då donerade hon halva summan till Musikakademin och andra halvan till Konstakademin med föreskriften om att räntan skulle läggas till kapitalet tills den uppgick till 60.000 kr och avkastningen skulle sen bilda ett stipendium på 3.000 kr för varje akademi - och detta skulle sen delas ut som Jenny Lind-stipendier.

Jenny dog den 2 november 1887 i sin villa i England, nyss fyllda 67 år. Efter sin död fick hon en stor bekräftelse då hennes porträttmedaljong placerades i Westminster Abbey tillsammans med andra stora konstnärer som William Shakespears och Georg Friedrich Händel.

Porträttet av Jenny är utfört av Johan Gustaf Sandberg efter en kopia av Olof Södermark (1790-1848).

 
Samtida händelser under Jennys livstid
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1876  LM Ericsson grundas av L. M. Ericsson.
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.

Inlagd 2005-05-01 | Uppdaterad 2017-11-15
Källor
Hemsida:
» riksarkivet.se