Gustav Gustavsson (af Wasaborg)

Levde: 1616-1653 (37 år)
Titel: Greve av Vasaborg, friherre. Utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf
Adel/ätt: Grevliga ätten af Wasaborg. Friherrlig och grevlig 1646. Utdöd 1754
Far: Gustav II Adolf (1594-1632)
Mor: Margareta Slots (ca 1595-1669)

Gustav Gustavsson af Vasaborg

Biografi
Gustav Gustavsson af Wasaborg föddes den 24 april 1616 som utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf (22) och Margareta Slots (ca 21).

Strax efter födseln lämnades Gustav bort till sin farbror Karl Karlsson Gyllenhielm (42) som var en utomäktenskaplig son till Karl IX.

Studier utomlands
Vid sin farbror Karl Gyllenhielm fick Gustav en ganska omsorgsfull uppfostran och undervisning och fjorton år gammal (1630) sändes Gustav till skolan i Wittenberg där han samma år blev rector illustris.

Fadern stupar
När Gustav var sexton år gammal (nov 1632) stupade hans far Gustav II Adolf vid Lützen. Två månader senare lade Gustav ner rektoratet och begav sig till den svenska armén där han samma år utnämndes till överste för ett livländskt kavalleriregemente och kommendant i Osnabrück i Tyskland. Hans fars sista vilja var att han skulle bli administratör av stiftet Osnabrück, vilket han blev 1634.

Deltog i slaget vid Nördlingen
Gustav II Adolf

Med sitt regemente deltog han bland annat i slaget vid Nördlingen 1634. Tjugoett år gammal (1637) adlades han och fick då i donation Vibyholms kungsgård i Södermanland och Saaris gods i Finland. Efter Johan Banérs död i maj 1641 tvingades Gustav, som genom sitt häftiga temperament och läggning kommit ihop sig med sina officerare, att ta avsked ur krigstjänsten. Efter avskedet bosatte han sig i Osnabrück där han på nytt blev kommendant i februari 1643.

Guvernör i Estland 1645
I juli 1645 blev han guvernör i Estland. Redan följande år utnämndes han på samma gång både till friherre och greve med Vasaborg som grevskap samt inkallades några dagar senare i rådet där han tog inträde i september.

Drottning Kristina, som förövrigt var hans halvsyster, fick dock aldrig något förtroende för honom. Hon skall ha sagt följande om Gustav: 'Man kan icke uti viktiga värv använda den, som har svårt att tiga'.

Karl Karlsson

Greve av Nystad
I Westfaliska freden fick Gustav avstå stiftet Osnabrück, dock mot en betydlig ersättning och dessutom fick han av drottningen länet och staden Wildeshausen i Tyskland. Även om han inte stod på så god fot med drottningen så blev han ändå upphöjd till greve av Nystad 1646.

Lämnar Sverige för gott
Efter Gyllenhielms död i mars 1650 sökte Gustav det lediga riksamiralsämbetet men fick avslag både från drottningen och rådet. Förbittrad och upprörd över detta lämnade han då Sverige för alltid. Gustav skildras som en man med vackert yttre, livlig uppfattning samt redligt och oförskräckt sinnelag, men dessa goda egenskaper förstördes genom hetsighet samt pratsjuka och högfärd.

Äktenskap & barn
Gustav var gift med grevinnan Anna Sofia af Wied-Runkel. Med henne fick han två söner och tre döttrar där endast den äldsta dottern och den yngsta sonen blev vuxna:
1) Kristina (1644-1689)
2) Gustav (1645-1646) († 8 mån)
3) Charlotta (ca 1647-1655) († ung)
4) Gustav Adolf (1653-1732)
5) Sofia (1654-1654) († 3 mån)

Gustav (37) gick bort den 25 oktober 1653 i Wildeshausen i Tyskland men begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-05-15 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1616 - 1653
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon