Maria av Guise

Titel:
Drottning/guvernör i Skottland 1538-1542
Levde:
1515 - 1560 (44 år)
Mary av Guise

Historia:

Maria av Guise föddes i Frankrike den 22 november 1515 som dotter till Claude, hertig av Guise och Antoinette av Bourbon. Maria kallas ibland även för Marie de Guise, Maria de Guise eller Maria av Lorraine.

Maria gifte sig, vid nitton års ålder (1534), med Louis av Orleans, som var hertig av Longueville. De fick två söner, där den ena föddes en månad efter att Louis avlidit 9 juni 1537. Sonen dog dock vid födelsen. Maria var nu änka vid tjugoett års ålder.

Året därpå, den 18 maj 1538, gifte hon sig i Notre Dame i Paris, med den skotske kungen, Jakob V Stewart. Han var dock inte där utan giftermålet verkställdes via ombud. Jakob sände en hel flotta med skepp som hämtade henne i Frankrike och förde henne till Fife, i Skottland dit hon kom den 10 juni. Hon hade varit tvungen att lämna sin son, Francois, kvar i Frankrike när hon reste. Några dagar senare gifte hon och Jakob sig igen - och nu var bägge närvarande. Maria kröntes till drottning vid Holyrood Abbey den 22 februari 1540. De fick med tiden två söner men bägge dog små. Fyra år efter giftermålet, den 8 december 1542, föddes deras dotter Mary. Sex dagar senare dog hennes man, Jakob. Dottern, Mary, blev därmed drottning endast sex dagar gammal.

2:e earlen av Arran, Jakob Hamilton förhandlade fram en trolovning med den nyfödda Maria och den engelska prinsen Edward (senare Edward VI). Maria av Guise övertalade dock det skotska parlamentet att säga upp detta avtal. Efter att Skottland kommit i krig med England, arrangerade Maria istället att hennes dotter skulle trolova sig med den franska kronprinsen, Frans. Därefter sände hon sin femåriga dotter till Frankrike för att hon skulle uppfostras av den mäktiga familjen Guise.
Maria själv var den som regerade Skottland under dotterns frånvaro, officiellt från 1554. Hon förde under sin regeringstid en mycket franskvänlig politik, i nära samförstånd med sina bröder i Frankrike. Hennes makt var emellertid hotad av det växande antalet inflytelserika protestanter, som gärna ville avsätta henne på grund av de religiösa tvisterna. Maria bekämpade allt ivrigare protestantismens utbredning i Skottland, och detta ledde 1559 till ett farligt uppror - som dock kunde kuvas med fransk hjälp.
Maria dog den 10/11 juni 1560 på Edinburgh Castle, 44 år gammal. Hennes kropp fördes tillbaka till Frankrike där den gravsattes i kyrkan i Saint-Pierre i Reims, där hennes syster var abbedissa.

Inlagd 2005-09-11 | Uppdaterad 2017-11-30
Händelser under Maria:s livstid
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Henrik VIII:s hustru Cat. Howard avrättas.
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.
1556  Filip II blir kung i Spanien.

Källor