Per Abraham Örnsköld

Levde: 1720-1791 (70 år)
Titel: Landshövding i Västernorrland (1762-1769).
Fick staden Örnsköldsvik uppkallad efter sig
Adel/ätt: Friherrliga ätten Örnsköld. Friherrlig 1771. Utdöd 1926
Far: Johan Löth-Örnskiöld (1690-1728)
Mor: Sara Helena Schönström (1691-1779)
Per Abraham Örnsköld målad av Niclas Lafrensen d.ä. Historia
Per Abraham Örnsköld föddes den 18 november 1720 som son till kungliga livdrabanten Johan Löth-Örnskiöld (30) och Sara Helena Schönström (29).

Örnsköld studerade i Uppsala och efter flitiga studier blev han inskriven som auskultant i bergskollegium när han var sexton år gammal (1736). Femton år senare blev han sekreterare och 1756 assessor. Slutligen blev han bergsråd, vid trettionio års ålder (1759).

År 1759 gifte sig Örnsköld (39) med Ulrika Eleonora von Berchner (20) som var dotter till brukspatron Georg von Berchner.
Örnsköld gjorde en del utländska resor och skaffade sig kännedom om andra länders kultur och utvecklingsnivåer, vilket han hade nytta av då han 1762 utsågs till landshövding i Västernorrlands län, som bestod av provinserna Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Som residensstad hade han Sundsvall. Redan under sin första rundresa genom sitt hövdingedöme upptäckte han att det fanns mycket att göra och han startade genast med uppdraget. Det första han började med var jordbruket, där han bestämde hemmanens rätta gränser för att på så vis underlätta uppodling. Åtgärderna sågs kanske inte med nådiga ögon av alla, men ju mer de lärde känna honom och insåg nyttan med hans anordningar, blev stämningen bättre. Han tillsatte skickliga tjänstemän, rekommenderade nyttiga företag och anläggningar och utfäste och delade ut belöningar för odling, husflit och handslöjd med mera.

Örnsköld
Örnsköld målad av Niclas Lafrensen d.ä.
Flera gånger reste han också igenom hela sitt län, även ända upp till de mest avlägsna fjälldalarna. Där var han många gånger tvungen att gå långa sträckor till fots, eller via båt, för att ta sig fram till de mest otillgängliga platserna. På alla platser dit han kom höll han sammanträden med menigheten för att höra deras behov och önskningar. Örnsköld var även en stor förespråkare av potatisodling och det sägs att han därför fick smeknamnet 'Potatis-Pelle'. Under de sju år som han var landshövding blev 406 byar storskiftade, 62 nybyggen uppfördes på kronoskogarna, 172 nya hemmansdelar bildades och kartor upprättades över länet. Han arbetade även mycket hårt för att förbättra metoderna för linskötsel och linneindustrin i Ångermanland. Dessutom rättade han till bristen på apotek genom att etablera sådana i Härnösand och Sundsvall.

För att lyfta länet till ekonomiskt välstånd gick han kanske lite väl hårt och djärvt fram ibland vilket orsakade ett så starkt missnöje på några håll att han av några riksdagsbönder anklagades inför 1769 års riksdag med beskyllningar om "våldsamma åtgärder". Detta ledde till att han, mot ett ansenligt belopp, bytte plats med landshövdingen över Södermanlands län istället, där han fortsatte att med samma energiska flit hjälpa de olika näringarna och den allmänna hushållningen.

År 1767 utnämndes han till riddare av nordstjärneorden, och kort efter att Gustav III övertagit regeringen (1771) upphöjdes Örnsköld i friherrligt stånd.
Örnsköld dog som landshövding över Södermanland, i Nyköping den 16 april 1791, 70 år gammal. 1842, femtiett år efter sin död, blev hans minne hedrat genom att en nyanlagd by uppkallades efter honom med namn Örnsköldsvik. Örnsköldsvik, som 1894 fick stadsrättigheter, är en av de få svenska städer som bär namnet av en person som inte var kunglig.

dela sidan
  
Samtida händelser 1720 - 1791

1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.

Källor


Inlagd 2005-11-20 | Uppdaterad 2019-03-13