Sebastian van Otter

Levde: 1737-1805 (68 år)
Titel: Konspiratör - en av Anjalamännen
Adel/ätt: Friherrliga ätten von Otter. Adlad 1719
Far: Carl von Otter (1696-1763)
Mor: Katarina Tham (1711-1748)

Biografi
Sebastian von Otter föddes den 11 januari 1737 som son till generalmajor Carl von Otter (41) och Katarina Tham (26).

Redan vid femton års ålder blev Otter förare vid sin fars regemente (Skaraborgs), där han 1753 avancerade till fänrik, 1759 till löjtnant, 1766 till kapten och 1774 till major. Fyrtiotre år gammal (1780) förflyttades han till Hälsinge regemente där han blev överstelöjtnant och 1782 till Björneborgs regemente som överste.

Vid Gustav III:s ryska krig 1788 tillhörde Otter en av de missnöjda officerarna och försökte vid Husula hindra arméns marsch mot Fredrikshamn. Han lyckades också få general Armfelt att sända en beskickning till den ryska kejsarinnan Katarina II och var mycket verksam att samla underskrifter inom sitt regemente till Anjalaförbundet. Sedan hären mot slutet av året dragit i vinterkvarter, fängslades Otter i början av 1789 och sändes till Stockholm för rannsakning, som 1790 slöt med att han dömdes att mista liv, ära och gods. Han blev emellertid på avrättningsplatsen benådad och fick tillåtelse att under lindrig bevakning vistas hos släktingar i Växjö. Året därpå fick han fullständig frihet att välja sin vistelseort själv.
Otter beskrivs som en hederlig och välmenande men svag och lättledd man, och var därför lätt att behärska av starkare viljor.

År 1764 gifte sig Sebastian (27) med Maria Margareta Hierta (24) och de fick barnen:
1) Maria Margareta (1765-1780)
2) Carl (1766-1813)
3) Sebastian (1767-1771)
4) Gustaf (1775-1820)

Otter dog den 14 mars 1805 i Sannum, Västergötland, 68 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-01-23 | Uppdaterad 2019-03-09
Samtida händelser 1737 - 1805
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon