Johan Sparre

Levde: 1551-1599 (avrättad, 47 år)
Titel: Riksråd och ståthållare på Kalmar slott
Adel/ätt: Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt
Far: Lars Siggesson Sparre (ca 1492-1554)
Mor: Britta Turesdotter (Trolle) (ca 1532-1556)

Historia
Johan (Larsson) Sparre af Rossvik föddes 1551, som son till marsken Lars Siggesson Sparre (ca 59) och Britta Turesdotter (Trolle) (ca 20).
Johan förde redan i unga år (1577) ett svenskt anfall mot Norge. Deltog sedan i kriget i Livland och var bland de högre befälen i Pontus de la Gardies här.

Tillsammans med Erik Oxenstierna lämnade han 1590 in en skrivelse till rådet, där han begärde, att rådet skulle med den makten de ägde, förebygga för Sigismunds återkomst till Sverige. Tillsammans med 60 andra från adeln, lämnade han också in en petition till kungen, som gällde samma sak. För detta blev han fängslad, men frigavs snart.
1580 ärvde Sparre Berkvara slott och drygt tio år senare, på 1590 talet, gifte han sig med sin brors svägerska grevinnan Margareta Brahe.
När Sigismund blivit kung 1592, sändes Sparre till Livland, Estland och Finland för att uppta trohetsed åt den nya kungen.
Sigismund ville också att Sparre skulle försöka få hertig Karl, att lyda den nya kungen. Inget fick ske utan Sigismunds tillåtelse.

När Sigismund kom till Sverige 1598 för att med vapenmakt återerövra Sverige och hertig Karl, blev Johan Sparre ståthållare över Kalmar slott. Sigismund återvände efter nederlaget till Polen, men ville att Sparre skulle försvara Kalmar och Kalmar slott, till hans återkomst året därpå.

Våren 1599 kom hertig Karl till Kalmar och efter ett ihärdigt försvar, var Sparre - på grund av hungersnöd - tvungen att ge upp slottet. Tillsammans med några andra adliga herrar, blev han fängslad för förräderi, och den 16 maj 1599, blev Sparre, som då var 47 år gammal, och hans befälhavare halshuggna. Deras huvuden sattes upp på järnstänger över Kalmars stadsport.

Familj & barn
Johan var gift med grevinnan Margareta Brahe af Visingsborg och de fick barnen:
1) Sigismund (1592-1630)
2) Beata (1597-1627)

dela sidan
  
Samtida händelser 1551 - 1599
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1564  William Shakespeare föds.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se
» geni.com

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2019-09-15