Johan Sparre (af Rossvik)

Levde: 1551-1599 (avrättad, 47 år)
Titel: Riksråd. Ståthållare på Kalmar slott
Adel/ätt: Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt
Far: Lars Siggesson Sparre (ca 1492-1554)
Mor: Britta Turesdotter (Trolle) (ca 1532-1556)

Biografi
Johan (Larsson) Sparre af Rossvik föddes 1551, som son till marsken Lars Siggesson Sparre (ca 59) och Britta Turesdotter (Trolle) (ca 20).
Johan förde redan i unga år (1577) ett svenskt anfall mot Norge. Deltog sedan i kriget i Livland och var bland de högre befälen i Pontus de la Gardies här.

Tillsammans med Erik Oxenstierna lämnade han 1590 in en skrivelse till rådet, där han begärde, att rådet skulle med den makten de ägde, förebygga för Sigismunds återkomst till Sverige. Tillsammans med 60 andra från adeln, lämnade han också in en petition till kungen, som gällde samma sak. För detta blev han fängslad, men frigavs snart.
1580 ärvde Sparre Berkvara slott och drygt tio år senare, på 1590 talet, gifte han sig med sin brors svägerska grevinnan Margareta Brahe.
När Sigismund blivit kung 1592, sändes Sparre till Livland, Estland och Finland för att uppta trohetsed åt den nya kungen.
Sigismund ville också att Sparre skulle försöka få hertig Karl, att lyda den nya kungen. Inget fick ske utan Sigismunds tillåtelse.

När Sigismund kom till Sverige 1598 för att med vapenmakt återerövra Sverige och hertig Karl, blev Johan Sparre ståthållare över Kalmar slott. Sigismund återvände efter nederlaget till Polen, men ville att Sparre skulle försvara Kalmar och Kalmar slott, till hans återkomst året därpå.

Våren 1599 kom hertig Karl till Kalmar och efter ett ihärdigt försvar, var Sparre - på grund av hungersnöd - tvungen att ge upp slottet. Tillsammans med några andra adliga herrar, blev han fängslad för förräderi, och den 16 maj 1599, blev Sparre, som då var 47 år gammal, och hans befälhavare halshuggna. Deras huvuden sattes upp på järnstänger över Kalmars stadsport.

Familj & barn
Johan var gift med grevinnan Margareta Brahe af Visingsborg och de fick barnen:
1) Sigismund (1592-1630)
2) Beata (1597-1627)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2020-07-08
Samtida händelser 1551 - 1599
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon