Gustaf Adolf Reuterholm

Levde: 1756-1813 (57 år)
Titel: Politiker, ledde förmyndarregeringen under Gustav IV Adolf.
Adel/ätt: Friherrliga ätten Reuterholm. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864
Far: Esbjörn Kristian Reuterholm (1710-1773)
Mor: Maria Gyllenstierna af Lundholm (1716-1783)

Gustaf Adolf Reuterholm - målad av Ulrica Fredrica Pasch

Biografi
Gustaf Adolf Reuterholm föddes i Finland (som då tillhörde Sverige) 7 juli 1756 som son till riksrådet Esbjörn Kristian Reuterholm (46) och friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm (40).

Reuterholm tog studenten från Uppsala 1771 och gick sedan in som fänrik vid Västmanlands regemente (1775). Efter två år lämnade han den militära banan och tog istället tjänst som kammarherre vid drottning Sofia Magdalena.

Av sin far hade han ärvt de goda egenskaperna som "arbetsamhet" och "ordningssinne" men även de dåliga som härsklystnad, högdragen och "adelsstolt". Reuterholm blev hatisk mot Gustav III och blev för detta till och med arresterad under 1789 års riksdag. Han hade också en böjelse för mysticism och andeskåderi, och hade genom detta kommit hertig Karl närmare, och när denne som förmyndare för sin brorson 1792 tog över riksstyrelsen blev Reuterholm Sveriges verkliga regent. Hans betydande ställning gjorde att han steg snabbt i graderna och 1792 blev han så överkammarherre hos änkedrottningen, president i kammarrevisionen och ständig medlem av hertigens konselj, 1793 blev han en av rikets herrar och 1794 serafimerriddare.

År Titel/händelse
1769 Inskriven vid Uppsala universitet (feb)
1770 Volontär vid Västmanlands regemente (sep)
1771 Sergeant vid Västmanlands regemente (juni)
1773 Sergeant vid Östgöta infanteriregemente (mars)
1774 Fänrik i armén (nov)
1775 Placerad till tjänstgöring vid Västmanlands regemente
1777 Avsked ur krigstjänsten (sept)
1777 Hovjunkare hos Gustav III (sept)
1778 Kammarherre hos drottn Sofia Magdalena (dec)
1786 Deltog i riksdagen
1787-1793 Ledamot av Generaltulldirektionen
1789 Deltog i riksdagen
1792 Överkammarherre hos änkedrottning Sofia Magdalena (juli)
1792 President i Kammarrevisionen (juli)
1792 Ledamot av hertigen/regenten Karls konselj (juli)
1793 En av rikets herrar (maj)
1794 Serafimerriddare (nov)
1795 Hedersledamot av Kungliga målar- o bildhuggarakademien
1796 Tillförordnad rikskansler (juni)
1796 Entledigad från sina ämbeten (okt)
1796-1800 Vistades utomlands
1796 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Reuterholm gjorde en del åtgärder som inte uppskattades, bland annat la han 1795 ner Svenska Akademien som hade grundats av Gustav III nio år tidigare. Han försökte också få Gustav Adolf bortgift med den ryska kejsarinnans barnbarn Alexandra, vilket inte Gustav Adolf ville. När så denne besteg tronen år 1796 tog Reuterholm avsked från alla sina ämbeten - han blev också tillsagd att omedelbart lämna huvudstaden. Efter detta irrade han omkring i Europa och sysselsatte sig med frimureri och andeskåderi under namnet Tempelcreutz.

Han kom tillbaka till Sverige 1801 och försökte då ta kontakt med hertig Karl, som nu var riksföreståndare, men hindrades av regeringen då de fruktade hans inflytande över denne. De utfärdade till och med ett förbud mot att han skulle få ta kontakt med riksföreståndaren igen. 1810 gick han åter i landsflykt och han dog, ogift, den 26 oktober 1813 i Schleswig, 57 år gammal. Bilden av Reuterholm är målad av Ulrica Fredrica Pasch.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2020-05-15
Samtida händelser 1756 - 1813
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon