Gustaf Adolf Reuterholm

Levde: 1756-1813 (57 år)
Titel: Politiker, ledde förmyndarregeringen under Gustav IV Adolf.
Adel/ätt: Friherrliga ätten Reuterholm. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864
Far: Esbjörn Kristian Reuterholm (1710-1773)
Mor: Maria Gyllenstierna af Lundholm (1716-1783)

Gustaf Adolf Reuterholm - målad av Ulrica Fredrica Pasch

Biografi
Gustaf Adolf Reuterholm föddes i Finland (som då tillhörde Sverige) 7 juli 1756 som son till riksrådet Esbjörn Kristian Reuterholm (46) och friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm (40).

Reuterholm tog studenten från Uppsala 1771 och gick sedan in som fänrik vid Västmanlands regemente (1775). Efter två år lämnade han den militära banan och tog istället tjänst som kammarherre vid drottning Sofia Magdalena.

Steg i graderna
Av sin far ärvde Reuterholm de goda egenskaperna som arbetsam och ordningssinne men även de dåliga som härsklystnad, högdragen och adelsstolt. Reuterholm blev hatisk mot Gustav III och blev för detta till och med arresterad under 1789 års riksdag. Han hade också en böjelse för mysticism och andeskåderi och hade genom detta kommit hertig Karl närmare, och när denne som förmyndare för sin brorson 1792 tog över riksstyrelsen blev Reuterholm Sveriges verkliga regent. Hans betydande ställning gjorde att han steg snabbt i graderna och 1792 blev han så överkammarherre hos änkedrottningen, president i kammarrevisionen och ständig medlem av hertigens konselj, 1793 blev han en av rikets herrar och 1794 serafimerriddare.

Frimureri
Reuterholm gjorde en del åtgärder som inte uppskattades, bland annat la han 1795 ner Svenska Akademien som hade grundats av Gustav III nio år tidigare. Han försökte också få Gustav Adolf bortgift med den ryska kejsarinnans barnbarn Alexandra, vilket inte Gustav Adolf ville. När så denne besteg tronen år 1796 tog Reuterholm avsked från alla sina ämbeten och han blev också tillsagd att omedelbart lämna huvudstaden. Efter detta irrade han omkring i Europa och sysselsatte sig med frimureri och andeskåderi under namnet Tempelcreutz.

1801 kom Reuterholm tillbaka till Sverige och försökte då ta kontakt med hertig Karl som nu var riksföreståndare, men hindrades av regeringen då de fruktade hans inflytande över denne. De utfärdade till och med ett förbud mot att han skulle få ta kontakt med riksföreståndaren igen. 1810 gick han åter i landsflykt.

Reuterholm (57) gick bort ogift den 26 oktober 1813 i Schleswig.

År Titel/händelse
1769 Inskriven vid Uppsala universitet (feb)
1770-1771 Volontär vid Västmanlands regemente (sep)
1771-1773 Sergeant vid Västmanlands regemente (juni)
1773-1774 Sergeant vid Östgöta infanteriregemente (mars)
1774 Fänrik i armén (nov)
1775 Placerad till tjänstgöring vid Västmanlands regemente
1777 Avsked ur krigstjänsten (sept)
1777 Hovjunkare hos Gustav III (sept)
1778 Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena (dec)
1786 Deltog i riksdagen
1787-1793 Ledamot av Generaltulldirektionen
1789 Deltog i riksdagen
1792-1796 Överkammarherre hos änkedrottning Sofia Magdalena (juli)
1792 President i Kammarrevisionen (juli)
1792 Ledamot av hertigen/regenten Karls konselj (juli)
1793-1813 En av rikets herrar (maj)
1794-1813 Serafimerriddare (nov)
1795 Hedersledamot av Kungliga målar- o bildhuggarakademien
1796 Tillförordnad rikskansler (juni)
1796 Entledigad från sina ämbeten (okt)
1796-1800 Vistades utomlands
1796 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1756 - 1813
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon