Agneta Horn (af Björneborg)

Titel:
Författarinna
Adel/ätt:
Grevliga ätten Horn af Björneborg nr 9. Grevlig 1651. Utdöd 1657.
Levde:
1629 - 1672 (43 år)
Agneta Horn

Historia:

Agneta Horn af Björneborg föddes i Riga den 18 augusti 1629 som dotter till fältmarskalk Gustaf Horn och Kristina Oxenstierna. Agneta var således barnbarn till rikskanslern Axel Oxenstierna.

Agnetas far var med i trettioåriga kriget tillsammans med Gustav II Adolf, och hela familjen var därför med i Kurland. Det var vanligt att hela familjen följde med till kriget. När Agneta var två år gammal (1631) dog hennes mor Kristina och hennes bror Axel av pesten som härjade. De befann sig då i Stettin. När hon var fem år var hennes far med vid slaget vid Nördlingen, där han blev tillfångatagen. Han satt sedan fången i åtta år, och släpptes inte ut förrän 1642. Agneta bodde därför långa tider vid sin mormor, Anna Bååt, och morfar, Axel Oxenstierna, på släktgodset Tidö i närheten av Västerås.

Agneta har blivit känd för sina dagböcker/självbiografi som hon skrev. Dessa ger en utförlig skildring och framställning av hur det var på den tiden hon levde. Bland annat skildrar hon flera betydande personligheter, som till exempel sin morfar, Axel Oxenstierna. Agneta växte upp till en mycket självständig kvinna och hon vägrade att låta sig giftas bort. Hon skulle själv bestämma vem hon skulle gifta sig med och nitton år gammal (1648) gifte hon sig med sin stora kärlek, friherre och översten för Västgöta ryttare, Lars (Jespersson) Krus (27) (stavas ibland också Cruus). Åtta år efter giftermålet (1656) dog hennes man i en infektion under marschen mot Warszawa. Han blev 35 år gammal.

År 1908 gavs hennes biografi ut under titeln: "Agneta horns lefverne". Själv hade hon satt följande titel på sin bok: "Beskrivning över min elända och mycket vedervärtiga vandringes tid samt alla mina mycket stora olyckor och hjärtans hårda sorger och vedervärtigheter som mig därunder hopetals har mött alltifrån min första barndom, och huru Gud alltid har hulpit mig med ett gott tålamod igenomgå alla mina vedervärtigheter".
Agneta gifte aldrig om sig efter sin makes död, utan levde som änka till hon dog år 1672, omkring 42-43 år gammal.

 
Samtida händelser under Agnetas livstid
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.

Inlagd 2004-10-12 | Uppdaterad 2017-10-25
Källor
Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com