Erik Trolle

Levde: ca 1460-1530 (ca. 70 år)
Titel: Riksföreståndare 1512
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.
Far: Arvid Birgersson Trolle (1435-1505)
Mor: Katarina Johansdotter Gädda (ca 1435-1475)

Biografi
Erik Arvidsson Trolle föddes omkring 1460 som son till riksrådet Arvid Birgersson Trolle (25) och Katarina (Kristina) Johansdotter Gädda.

Han skrevs in vid Rostocks universitet 1480 och studerade juridik i Köln 1482-83. Efter återkomsten till Sverige verkar han ha varit medlem av ett domkapitel och fått prebenden (årlig inkomst som tillföll vissa präster) i Uppsala och Linköping.

Trolle prästvigdes dock aldrig och då han 1487 ingick äktenskap med den förmögna fru Ingeborg Filipsdotter Tott övergav han definitivt prästbanan. Han bosatte sig på sin hustrus gård Ekholmen i Uppland. Enligt en tidskrift från 1904 ska Ingeborg, tillsammans med tre av deras barn, ha drunknat i Mälaren 1495. Sjutton år senare (1512) gifte sig Erik (ca 52) med Carin Gyllenstierna av Lundholm (16)

Ungefär samtidigt som han gifte sig gick han in i riksrådet och vann snart genom sina kunskaper ett avsevärt inflytande inom rådet, där han var motståndaren till Sten Sture d.ä. Efter att ha deltagit i ryska kriget 1495-97, anslöt han sig 1497 till upproret mot riksföreståndaren och var med om att inkalla kung Hans (Johan II), som vid sin kröning belönade honom med riddarvärdigheten.

Trolles vapen När Sturarna övergav kungen 1501, ställde han sig till drottning Kristinas förfogande vid försvaret av Stockholm. Efter dess fall 1502 försonade han sig emellertid med Sturarna igen. Efter Svante Stures död i januari 1512, valdes han, i sin frånvaro, av rådsaristokratin till riksföreståndare 1512 men tvingades snart ge vika för Sten Sture d.y.. Under sonen, ärkebiskopen Gustav Trolles kamp med Sten Sture d.y. hölls han sedan fängslad mellan åren 1516–1520. Liksom sonen arbetade han för Kristian II men måste efter dennes fördrivande fly till Danmark.

I början av 1528 fick han tillåtelse av Gustav Vasa att återvända till Sverige och i samband med det erhöll han amnesti för vad han genom sin anslutning till Kristian II hade förbrutit sig emot. I augusti samma år fick han dessutom genom kunglig nåd tillbaka sina svenska gods som under hans frånvaro indragits till kronan.

År Titel/händelse
1480 Studerade i Rostock
1482-1483 Studerade i Köln
1487 Gifte sig med Ingeborg Filipsdotter (Tott)
1488 Riksråd
1492 Lagman i Närke
1495 Hustrun Ingeborg samt tre av barnen drunknar i Mälaren
1496 Utsågs till underbefälhavare i ryska kriget
1497 Deltog i upproret mot Sten Sture d.ä.
1497 Slagen till riddare vid kung Hans kröning
1512 Gifte sig med Karin Eriksdotter (Gyllenstierna)
1516-1520 Satt fängslad

I fråga om lärd bildning höjde han sig betydligt över de andra i riksrådet och exempelvis i latinsk talekonst röjde han stor färdighet.
Erik Trolle dog 1530, omkring 70 år gammal och begravdes i Fulltofta kyrkogård i Skåne.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2018-11-17
Samtida händelser 1460 - 1530
1471 Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget - krig mot Danmark.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.

Källor
dela sidan
Böcker:
Sverige och dess regenter under 1000 år (Lagerqvist)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» Ingeborg Tott

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon