Laurentius Petri Nericius

Levde: 1499-1573 (ca. 74 år)
Titel: Sveriges första evangelisk-lutherske ärkebiskop
Far: Peter Olufsson (ca 1459-1521)
Mor: Kristina Larsdotter (1475-1546)

Laurentius Petri

Biografi
Laurentius Petri Nericius föddes som Lars Petersson i Örebro (därav tillnamnet Nericius som betyder "från Närke") år 1499 som son till smeden Peter Olufsson (ca 40) och Kristina Larsdotter (24). Laurentius var yngre bror till Olaus Petri.

Han studerade i Wittenberg i Tyskland (kallade sig under skoltiden för Phase) och blev magister där den 10 februari 1518. Under de första åren efter sin återkomst till Sverige är det ganska tyst om honom, men han prästvigdes i alla fall 1527 och han blev även professor i Uppsala.

1531 utlystes ett ärkebiskopval i Stockholm, och där fick han nästan alla rösterna och blev därför vald till ärkebiskop, endast 32 år gammal. Efter att kungen, det vill säga Gustav Vasa, bekräftat valet av ärkebiskop var det en högtidliga invigning i ämbetet i Riddarholmskyrkan den 29 september samma år. Denna tjänst hade han sedan i hela 42 år.

OlausPetre
Brodern Olaus
(1493-1552)
Under Laurentius ledning översattes hela bibeln till svenska och den kom ut år 1541. Utöver det finns en mängd skrifter i religiösa ämnen bevarade efter honom, bland annat kom och en evangelisk bönbok ut 1544.
Han kämpade för att bevara det svenska språket och han uppmanade allvarligt sina präster "att väl vårda det svenska språket".

Dessutom upphävde han celibattvånget så att präster kunde få gifta sig samt en mängd andra ordningar infördes också, bland annat 1562 då han lade fram en ny kyrkoordning som innehöll vår första skolordning.

Familj & barn
Laurentius gifte sig (efter 1531) med Elisabeth Didriksdotter som var dotter till myntmästare Didrik i Uppsala och hon var Gustav Vasas syskonbarnsdotter. De ska ha fått minst sju barn varav fyra dog under en farsot i Uppsala 1566
Laurentius gick bort den 26 oktober 1573 i Uppsala, omkring 74 år gammal, och begravdes i högkoret i Uppsala domkyrka.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2020-07-05
Samtida händelser 1499 - 1573
1504  Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506  da Vinci målar Mona Lisa
1506  Christopher Columbus dör
1508  En pestepidemi drar över Finland
1510  Sala silvergruva upptäcks
1514  Kristian II blir dansk/norsk kung
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1518  Slaget vid Brännkyrka
1520  Stockholms blodbad
1521-1523  Befrielsekriget
1523  Gustav Vasa blir kung
1526  Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600  Reformationen i Sverige
1531-1533  Klockupproret
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör
1554-1557  Stora ryska kriget
1559  Vadstenabullret
1560  Gustav Vasa dör
1560  Erik XIV blir kung
1563-1570  Nordiska sjuårskriget
1564  Ronneby blodbad
1567  Sturemorden
1568  Erik XIV blir avsatt
1568  Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» geni.com
» bild
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon