Laurentius Petri (Nericius)

Titel:
Sveriges första lutherske ärkebiskop
Levde:
1499 - 1573 (ca. 74 år)
Laurentius Petri

Historia:

Laurentius Petri föddes som Lars Petersson i Örebro år 1499 som son till smeden Peter Olufsson och Kerstin Larsdotter. Laurentius var yngre bror till Olaus Petri.

Han studerade i Wittenberg i Tyskland och blev magister där den 10 februari 1518. Under de första åren efter sin återkomst till Sverige är det ganska tyst om honom, men han prästvigdes i alla fall 1527 och han blev även professor i Uppsala.

1531 utlystes ett ärkebiskopval i Stockholm, och där fick han nästan alla rösterna och blev därför vald till ärkebiskop, endast 32 år gammal. Efter att kungen, det vill säga Gustav Vasa, bekräftat valet av ärkebiskop var det en högtidliga invigning i ämbetet i Riddarholmskyrkan den 29 september samma år. Denna tjänst hade han sedan i hela 42 år.

Under hans ledning översattes hela bibeln till svenska och den kom ut år 1541. Utöver det finns en mängd skrifter i religiösa ämnen bevarade efter honom, bland annat kom och en evangelisk bönbok ut 1544.
Han kämpade för att bevara det svenska språket och han uppmanade allvarligt sina präster att väl vårda det svenska språket.

Dessutom upphävde han celibattvånget, så att präster kunde få gifta sig, och en mängd andra ordningar infördes också.

1562 lade han fram en ny kyrkoordning som också innehöll vår första skolordning.

Han var första gången gift med Elisabet (dotter till Didrik, myntmästare i Uppsala) och andra gången med Birgitta Vasa (Gustav Vasas syskonbarn).

Han dog den 26 oktober 1573 i Uppsala, omkring 74 år gammal, och begravdes i domkyrkans högkor.

 
Samtida händelser under Laurentiuss livstid
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget - krig mot Danmark.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Ett nytt mynt som kallas Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1541  Första fullständiga bibeln på svenska ges ut.
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2017-11-08
Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 490-491

Hemsida:
» riksarkivet.se