Erik Sparre

Levde: 1550-1600 (avrättad, 49 år)
Titel: Rikskansler, riksråd, lagman, häradshövding och ståthållare
Adel/ätt: Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625
Far: Lars Siggesson Sparre (-1554)
Mor: Britta Turesdotter (Trolle) (ca 1532-1556)

Erik Sparre

Biografi
Erik Larsson Sparre föddes på Stora Sundby slott den 13 juli 1550 som son till riksrådet Lars Siggesson Sparre och Britta Turesdotter (Trolle).

Utbildning
Sparre fick en grundlig uppfostran och studerade bland annat i Italien och utbildningen fortsatte även när han tjänstgjorde som småsven i Erik XIV:s hov.

Riddare
Vid Johan III:s kröning den 26 januari 1569 blev han slagen till riddare och 1578 förordnades han till lagman i Västmanland och Dalarna.

Ståthållare
År 1582 blev han riksråd och ståthållare över Västmanland och Dalarna med bergslagen.
I striden mellan Johan III och hertig Karl ställde Sparre sig på Johans sida och hävdade i sin skrift "Pro lege, rege et grege (för lagen, kungen och folket)", kungens politiska överhöghet över hertigdömena.

Hovkansler
Trettiosju år gammal (1587) skickades han tillsammans med Erik Brahe till Polen, för att vid kungavalet bevaka den svenske tronföljarens intressen. Efter att Johan III avlidit 1592 jobbade Sparre för att få Sigismund vald till kung. Utnämnd som hovkansler bevistade han mötet i Uppsala 1593 och undertecknade dess beslut vilket han rekommenderade Sigismund att erkänna, liksom rådde honom att skilja sig från sina jesuiter, innan han kom till Sverige. Efter kungens ankomst 1593, gav Sparre ut skriften: "Rijksens råds ridderskaps och menige adels oration" och 'Postulata nobilium' där han yrkade på att adeln måste få tillbaka sin gamla maktställning från unionstiden.

Polen
Sparre höll sig dock troget till Sigismund och kämpade i spetsen för högadeln mot hertig Karl, ända tills fientligheterna utvecklade sig till inbördeskrig och han var tvungen att lämna Sverige. Han begav sig då med hustru och barn till Polen istället. I Polen försökte han få Sigismund att med vapenmakt återerövra Sverige.

Dömd till döden
Efter slaget vid Stångebro, där Sigismund förlorade, utlämnades Sparre tillsammans med de andra av Sigismunds anhängare till Sverige och blev ställd inför rätta i Linköping där han av hertig Karl blev dömd till döden, tillsammans med bröderna Gustav och Sten Banér, Ture Bielke och Bengt Falk som var hövitsman.

Avrättningen
Domarna föll den 17 mars och tre dagar senare skedde avrättningarna. Den första att bli avrättad i Linköpings blodbad den 20 mars 1600 var Gustaf Banér. Sedan var det Eriks tur. För att inte behöva se Banérs avrättning hade han gått in bland folket och samtalat med sina vänner. Då det blev hans tur, sa han på latin till sig själv och även till sina vänner 'Må icke edra hjärtan vara bedrövade, utan sätten eder tro och förtröstan till den, som har makt och våld över både kropp och själ!'
Efter detta läste han med hög röst upp en egenförfattad försvarsskrift:
'Emot konung och fädernesland vet jag mig aldrig annorlunda hava handlat än som en ärlig svensk man; och vill jag nu besegla sanningen därav med min död. Det oskyldiga blod, som här varder utgjutet, skall Gud nog hämnas och en gång stämma våra förföljare inför sin rättvisa dom'.
Därefter knäböjde han och med upplyfta händer på det röda kläde som var utbrett och ropade: 'Herre, i dina händer befaller jag min anda' - Skarprättaren höjde så sitt svärd och huvudet föll. Erik blev 49 år gammal.

Äktenskap & barn
Den 12 oktober 1578 gifte sig Erik (28) i Stockholm med Ebba Brahe (23) (dotter till Per Brahe d.ä.) och de fick barnen:
1) Brita (1580-1639)
2) Gustaf (1582-1628)
3) Påvel (1583-1583) († 1 dag)
4) Beata (ca 1584-1655)
5) Magdalena (1585-1589) († 3 år)
6) Johan (1587-1632)
7) Katharina (1588-1652)
8) Lars (1590-1644)
9) Sigismund (1591-)
10) Peder (1592-1647)
11) Carl (1595-1632)
12) Ture (1593-1664)

År Titel/händelse
1569-1573 Studerade utrikes
1570 Inskriven vid universistet i Frankfurt
1574 Hovmästare
1575 Vice kansler
1575 Kommissarie vid underhandlingarna med Danmark (16 mars)
1575-1576 Riksråd
1576-1590 Lagman i Västmanland och Dalarna
1578 Gifte sig med Ebba Brahe (Per Brahes dotter)
1580 kommissarie vid underhandlingarna med Danmark (29 aug)
1581 Legat (diplomatiskt sändebud) till Mecklenburg
1582-1589 Ståthållare i Västmanland, Bergslagen och Dalarna
1582-1583 Häradshövding i Västerrekarne härad, Södermanland
1583 Skots baron (1 mars)
1583 Legat (diplomatiskt sändebud) till England
1586 Ståthållare på Stockholms slott (tillsammans med sin svärfar)
1587 Legat (diplomatiskt sändebud) till Polen
1588-1590 Häradshövding i Västerrekarne härad, Södermanland
1593 Åter riksråd
1593 Rikskansler från -93
1594-1597 Åter ståthållare och lagman över Västmanland, Bergslagen och Dalarna
1594-1597 Häradshövding i Västerrekarne härad, Södermanland
1597-1598 Var i landsflykt i Danmark och Polen (våren 97-juni 98)
1598 Fängslad (sept)
1600 Dömd till döden (17 mars)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-27 | Uppdaterad 2021-01-02

Samtida händelser 1550 - 1600
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon