Nicodemus Tessin d.ä.

Levde: 1615-1681 (65 år)
Titel: Stadsarkitekt i Stockholm, byggmästare och ingenjör
Adel/ätt: Adliga ätten Tessin. Adlad 1674. Utdöd
Far: Nicodemus Tessin (-1632)
Mor: Maria von Velden

Biografi
Nicodemus Tessin (d.ä.) föddes i Stralsund i Tyskland den 7 december 1615 som son till rådsherren Nicodemus Tessin och Maria von Velden. Stralsund ligger i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som tillhörde Sverige åren 1648-1815, dock inte år 1615 när Tessin föddes. Han var med andra ord tysk medborgare.

Till Sverige 1636
Tessin fick en betydande utbildning även för sin tid och år 1636 begav han sig som ingenjör till Sverige där snart drottning Kristina fick upp ögonen för honom. Omkring år 1640 började Stenbockska palatset på Riddarholmen att uppföras efter hans ritningar. 1740-talets inredning gjordes av Carl Hårleman.

Architecteur & byggmästare
År 1641 fick Tessin i uppdrag att upprätta en karta över flera Norrlandsstäder och rekognosera åar och strömmar. Då den gamle byggmästaren Simon de la Vallée avled 1642 utnämndes Tessin som 'architecteur och byggmästare'. I jobbet ingick det att göra ritningar och övervaka uppförandet av kronans byggnader.

Mellan åren 1650-1653 var Tessin utomlands, bland annat i Tyskland, Italien, Frankrike och Holland. Väl tillbaka i Sverige igen utvecklade han en omfattande verksamhet där det visade sig vilken byggnadskonstnär han egentligen var.

De första uppgifterna efter hemkomsten från utlandet blev bland annat att göra om- och tillbyggnader på Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Han gjorde även ritningar till bland annat Skokloster som byggdes mellan åren 1654-1676 och Kalmar domkyrka (1660) och året efter var han arkitekt vid Ekolsund slott i Uppland där han gjorde ritningar till slottsparken och även uppförde den södra flygeln.

Åren 1662-1669 byggdes Bååtska palatset i Stockholm där Seved Bååt var byggherre och Tessin arkitekt.
Tessin byggde också om Axel Oxenstiernas slott Tidö utanför Stockholm, och av Hedvig Eleonora fick han i uppdrag att bygga upp Drottningholms slott efter branden där 1661. Bygget startade 1662 och tog 37 år vilket gjorde att det var klart först arton år efter Tessins död. Hans son Nicodemus Tessin d.y. byggde emellertid klart slottet.

1663 började man bygga Stockholms stadsmuseum efter ritningar av Tessin. Från början byggdes det inte som ett museum utan som Generalfaktorikontor (ett huvudkontor för internationell handel) fast den perioden var över redan 1669 så därefter användes byggnaden till stadshus.

Rådman, adlad & hovarkitekt
52 år gammal (1667) blev Tessin rådman i Stockholm och 1674 upphöjdes han i adlig värdighet. Han blev också kunglig hovarkitekt 1676. Han anses vara en av sin tids mest begåvade byggnadskonstnärer. Änkedrottning Hedvig Eleonora började uppföra Strömsholms slott i Västmanland år 1669 efter Tessins ritningar.

Familj & barn
År 1653 gifte Tessin (38) sig med Maria Persdotter Svahn och de fick sonen Nikodemus Tessin d.y.

Tessin (65) gick bort i Stockholm den 24 maj 1681 och begravdes i Storkyrkan i Stockholm.

Verk/delaktig (urval)
Borgholms slottsruin, Öland
Drottningholms slott, Uppland
Ekolsunds slott, Uppland
Ericsbergs slott, Södermanland
Gripenbergs slott, Småland
Kägleholms slottsruin, Närke
Mälsåkers slott, Södermanland
Strömsholms slott, Västmanland
Steninge slott, Uppland
Skottorps slott, Halland
Skokloster slott, Uppland
Tidö slott, Västmanland
Ulriksdals slott, Uppland
Wrangelska palatset, Stockholm

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-06 | Uppdaterad 2020-09-13

Samtida händelser 1615 - 1681
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svensk arkitektur (Andersson & Bedoire)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon