Carl Gustaf Pilo

Levde: 1711-1793 (82 år)
Titel: Konstnär, målare
Epok/stil: Porträttmålare
Far: Olof Pijhlou (1668-1753)
Mor: Beata Jönsdotter Sahlstedt

Carl Gustaf Pilo

Biografi
Carl Gustaf Pilo föddes den 5 mars 1711 på Göksäter i Runtuna socken nära Nyköping i Södermanland, som son till målaren Olof Pijhlou (43) och Beata Jönsdotter Sahlstedt.
Hans far jobbade på 1690-talet på Drottningholm som målare, men blev sedan lantbrukare i Nyköpingstrakten.

Pilo skickades till Stockholm som tolvåring för att där bli lärling hos yrkesmålaren Kristofer Christman. Med tiden steg han i graderna och blev gesäll hos dennes son. Efter det reste han runt i Tyskland och återkom till Sverige två år senare (1736) och studerade sedan en tid på konstakademin. Tjugosex år gammal (1737) reste han till Skåne, där han fick jobb som porträttmålare. Tre år senare for han till Köpenhamn där han sedan stannade i trettiotvå år. 1741-1745 var han teckningslärare i kadettkåren och 1747 blev han hovmålare vid det danska hovet, och året efter även professor vid en gammal anrik konstskola.

Carl Gustaf Pilo
Pilo överhopades med porträttbeställningar från den danska kungafamiljen. Till exempel så målade han mellan åren 1748-1763 sammanlagt 57 porträtt enbart av Fredrik V - där sexton var i helfigur och fyra till häst. Dessutom flera porträtt av drottningarna Louise, Juliana Maria och Caroline Mathilde, dessutom målningar på Kristian VII som barn och under dennes ungdomstid.

Pilo blev medlem i akademierna i Wien 1756 och i St. Petersburg 1769. Vid Köpenhamns akademi var han professor och 1771 valdes han till dess direktör för två år. Under Johann Friedrich Struensees makt hade akademin en jobbig tid ekonomiskt och de utländska konstnärerna sågs med oblida ögon. Och efter Gustav III:s statskupp i Sverige 1772, blev Danskarna avogt inställda mot svenskarna och Pilo kände sig trakasserad och begärde avsked. Han fick en liten årlig pension men också rådet att förpassa sig ur landet. Han flyttade då till Helsingborg, men då hans försök att få tillbaka sin anställning i Köpenhamn inte lyckades – och inte heller Gustav III hade någon sysselsättning efter hans ankomst till Stockholm, bosatte han i Nyköping 1775. Två år tidigare hade han blivit ledamot av akademin i Stockholm och fick 1774 en årlig pension av kungen. 1776 beställde dock Gustav III en tavla av sin kröning till kung, vilket hade ägt rum flera år tidigare, ett arbete som Pilo sedan höll på med i flera år.

Drottning Sofia Magdalena, målad av Pilo
Drottning Sofia Magdalena, målad av Pilo 1766
Konstverk (urval)
* Skomakarfamilj
* Självporträtt
* Döda rapphöns
* Juliane Marie, drottning av Danmark
* Louise, drottning av Danmark
* Gustav III:s kröning
* Drottning Sofia Magdalena (flera tavlor)
* Kain och Abel – allegori över hatet
* Fru Charlotta Pilo, född Desmarées
* Caritas Romana – allegori över kärleken
* Drottning Caroline Mathilde av Danmark
* Fru Anna Katarina Hedenberg
* Eremit och ung flicka
* Komiska figurer i parken
* Venus agar Amor

I december 1777 valdes han till konstakademins direktör, men tillträdde inte denna befattning förrän tre år senare och behöll den sedan till sin död. Följande har sagts om Pilo: 'Till sitt väsen var han manlig och allvarlig, som konstnär blygsam och flärdlös'. Och det sägs att Johan Tobias Sergel hyste stor aktning för honom.

Familj
Pilo var gift med Charlotta Amalia Dorotea Desmarez men de verkar inte ha fått några barn. Han hade också en fästmö som hette Eva Maria Malmgren som han fick sonen Olaus Pilo med år 1741. Om fästmön var före eller efter frun har jag inte funnit ut.

Pilo gick bort den 2 mars 1793, 82 år gammal och begravdes vid Klara kyrka i Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-08-13 | Uppdaterad 2019-01-26
Samtida händelser 1711 - 1793
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1739  Vetenskapsakademien grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Norstedts Konstlexikon
Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» övre stora bilden
» nedre stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon