Claes Uggla

Titel:
Amiral, amiralitetsråd, friherre och sjöhjälte.
Adel/ätt:
Friherrliga ätten nr 69 - Uggla. Friherrlig 1676, introd. 1680
Levde:
161(4) - 1676
Claes Uggla

Historia:

Clas Uggla (även Claes) föddes på Averstad i Ölseruds socken i Värmland omkring år 1614 som son till översten Johan Uggla och Margareta Gyllenmärs.

Cirka tjugo år gammal (1634) följde han med den svenske ambassadören Erik Gyllenstierna till Moskva och året därefter hjälpte han greven Axel Sparre på en uppdrag i Warschau. Under danska kriget 1643-1645 (kallat Torstenssons krig) deltog han som frivillig i striden till sjös på flottan som Klas Fleming kommenderade över.

Året därpå (1646) blev Uggla musketerare vid svenska armén i Tyskland. Vid belägringen av Prag 1648 utmärkte han sig för stor tapperhet och vann därigenom pfalzgrevens gunst (den blivande kung Karl X Gustav). Detta ledde till att Uggla blev utnämnd till kaptenlöjtnant och även "pfalzgrevlig hovjunkare". Vid cirka 36 års ålder utnämndes han till kapten vid livgardet och som sådan följde han med Karl X Gustav till det polska kriget. När sedan det danska kriget bröt ut (1657) gick han över till flottans tjänst istället.
Han blev befordrad till major vid amiralitetet, och med den titeln deltog han i sjöslaget mot den holländska flottan i Öresund (november 1658) där han gjorde betydande insatser. Två år senare (1660) utnämndes han till amirallöjtnant. Under en treårig vistelse i Lübeck övervakade han byggandet av de krigsskepp som var beställda för svenska flottans räkning. Tio år senare (1670) befordrades han till amiral och amiralitetsråd och på 1670-talet gifte han sig också med Kristina Maria Sparre. 1676 upphöjdes han i friherrligt stånd.

Under riksrådet och greve Lorentz Creutz överseende anförde Uggla en del av den svenska flottan mot de förenade danska och holländska flottorna i slaget vid Öland den 1 juni 1676 i det så kallade Karl XI:s krig. Detta blev Ugglas sista bragd. Efter att Creutz´s fartyg "Kronan" sprängts i luften och denne omkommit, vände hela den fientliga styrkan sig mot Uggla som förde befälet över linjeskeppet "Svärdet". Trots att han omringades av femton fartyg och han fick tre av sina master nedskjutna, ville han inte ge sig utan fortsatte att försvara sig med stort mod. Slutligen kom en brännare och hakade sig fast vid "Svärdet" som genast fattade eld. Man ropade åt Uggla att han skulle ge sig, men han svarade, att han icke ville lämna ett så kapitalt skepp med så stora stycken i fiendernas händer utan hellre fäkta som en ärlig man, till dess han måste salvera sig i sjön.
Följden blev att Uggla stupade i striden, obesegrad, med sexhundra man av sin besättning. Det sägs att man från Öland kunde se skenet av det brinnande skeppet till långt in på natten. Uggla blev cirka 62 år gammal.

Inlagd 2005-12-30 | Uppdaterad 2017-10-10
Händelser under Claes:s livstid
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.

Källor