Yrken/titlar

Amiraler
Högsta militära graden i ett lands flotta. Här listas även amirallöjtnant, amiralgeneral, amiralgenerallöjtnant, konteramiral samt vice amiral. Personerna är sorterade efter födelseår

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon