Michael Agricola

Levde: 1508-1557 (ca 50 år)
Titel: Finsk reformator och biskop
Far: Olof Simonsson
Mor: ?

Michael Agricola

Biografi
Michael (Mikael, Micael) Olavi Agricola föddes omkring 1508 som son till Olof Simonsson som var fiskare i Torsby, Pernå socken i östra Nyland. Man hittar olika årtal för Agricolas födelse, allt från 1507 till 1510 förekommer.

Agricola gick i skola i Viborg och gick tidigt över till protestantismen. Efter skolåren anställdes han som skrivare och sekreterare till den katolske biskopen Martin Skytte i Åbo. Efter att han prästvigts reste han 1536, med bidrag från biskopen, till Wittenberg för att studera och 1539 blev han där magister. Efter studierna återvände han till Åbo där han blev rektor vid Åbo stiftsskola. 1548 blev han medhjälpare till biskop Skytte. Biskopen gick bort i december 1550 och därefter stod biskopsstolen tom i fyra år. Fyra år senare (1554) utnämndes han, utan något föregående val, av Gustav Vasa till biskop i Åbo stift.

Se Wsi Testamenti
Se Wsi Testamenti, nya testamentet 1548
Agricola var den som tryckte den första boken på finska språket. Böckerna trycktes i Stockholm och verkar ha bekostats av Agricola själv och den första han gav ut var en ABC-bok (Abckiria) som trycktes i gamla stan i Stockholm och som kom ut 1542. Året därpå kom en katekes ut som troligen var en översättning av Luthers lilla katekes. Hans tredje bok kom ut 1544 och var en 400 sidor stor bönbok, 'Rucouskiria bibliasta' med bland annat ett kalendarium och bondepraktika i inledningen.

En översättning av nya testamentet hade han börjat på redan 1537 när han studerade i Wittenberg. Den ska ha varit klar 1543 men eftersom han inte hade pengar bad han sin vän och gynnare Georg Norman om bidrag till tryckning av boken. Den kom ut på finska språket 1548 och i inledningen finns en kort beskrivning om kristendomens införande i Finland, om den svenska befolkningen, kulturhistoria, religiösa tro, de finska befolkningens dialekter och folkstammar. Finland var ju en naturlige del av Sverige vid den här tiden.

Från tyska till svenska översatte han även Visby sjörätt 1549, men den gavs aldrig ut, och två år senare kom också Psaltaren ut på finska språket. Det verkar som att han tänkt att översätta och ge ut hela bibeln men att han inte kunde det på grund av ekonomiska svårigheter.

Se Wsi Testamenti
Agricola, statys i Åbo domkyrka
Agricola gav reformationen i Finland en fast grund och skapade det finska skriftspråket, genom alla sina översättningar till finska språket. Agricola ville göra bibeln begripligt för vanligt folk som inte förstod latin.
Efter Gustav Vasas stora ryska krig sändes Agricola i slutet av 1556, tillsamman med Laurentius Petri, Sten Eriksson Leijonhufvud, Bengt Gylta och Knut Lilja till Moskva för att sluta fred med tsar Ivan IV. Freden slöts sedan den 2 april 1557 i Novgorod.
På hemvägen, strax innanför svenska gränsen vid Kyrönniemi (nu finska), avled han i sin släde, den 9 april 1557, cirka 50 år gammal. Han begravdes tre dagar senare med pompa och ståt i Viborg.

Familj & barn
Agricola var gift med Brigitta Olofsdotter och de fick sonen Kristian Agricola i december 1550. Sonen blev tjugoåtta år gammal rektor i Åbo och 1583 biskop i Reval och adlades 1584, två år före sin död.

År Verk/händelse
1542 ABC-bok (Abckiria)
1543 Översättning av en Katekes
1544 Bönbok 'Rucouskiria bibliasta'
1548 Översättning av Nya testamentet
1548 Biskopens medhjälpare (koadjutor)
1549 Handbok (Käsikiria)
1549 Mässbok (Messu eli Herran Echtolinen)
1549 Kristi pinos historia
1549 Översättning av Visby sjörätt
1551 Översättning av Psaltaren
1551 Delar av gamla testamentet (Weisut ia Ennustoxet)
1552 Ne Prophetat Haggaj, Sacharja, Maleachi
1552 Utdrag ur Mose lag
1554 Biskop i Åbo
Register över räntorna i Åbo domkyrkas prelaturer, canonier och prebenden

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-10-04 | Uppdaterad 2019-10-04
Samtida händelser 1508 - 1557
1514  Kristian II blir kung i Danmark.
1517  Martin Luther spikar upp sina teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget pågår.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  K. tryckeriet startar i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret pågår.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Anne Boleyn avrättas.
1541  Första bibeln på svenska ges ut.
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges historia - vad varje svensk bör veta

Hemsidor:
» riksarkivet
» geni.com
» europeana.eu
» nedre bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon