Historiska personer - förnamn

Sorterat på förnamn. ändra sortering genom att klicka på en bokstav eller sök på efternamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Thomas Thorild Författare 1759-1808
Thomas von Plomgren Köpman 1702-1754
Thomas Wolsey Ärkebiskop 147(5)-1530
Thomas Alva Edison Uppfinnare 1847-1931
Ture Gustaf Rudbeck Överståthållare 1714-1786
Tycho Brahe Astronom 1546-1601