Förnamn på T

Historiska personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Thomas von Plomgren Köpman 1702-1754
Thomas Thorild Författare 1759-1808
Thomas Wolsey Ärkebiskop 147(5)-1530
Thomas Alva Edison Uppfinnare 1847-1931
Ture Gustaf Rudbeck Överståthållare 1714-1786
Tycho Brahe Astronom 1546-1601