Yrken/titlar


 

 
Överståthållare
Överståthållare var den högsta civila förvaltningsmyndigheten (under kungen) för Stockholms stad.