Yrken/titlar

Överståthållare
Överståthållare var den högsta civila förvaltningsmyndigheten (under kungen) för Stockholms stad.