Förnamn på G

Historiska personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Gábor Bethlen Furste 1580-1629
Galileo Galilei Astronom 1564-1642
Georg Adlersparre Landshövding 1760-1835
Georg Haupt Möbelsnickare 1741-1784
Georg von Rosen Konstnär 1843-1923
Georg Stiernhielm Skald 1598-1672
Georg Carl von Döbeln Generallöjtnant 1758-1820
Georg Engelhard Schröder Konstnär 1684-1750
Georg Friedrich Händel Kompositör 1685-1759
Georg Heinrich von Görtz Rådgivare 1668-1719
George av Danmark Drottninggemål 1653-1708
George I Engelsk kung 1660-1727
George II Engelsk kung 1683-1760
George III Engelsk kung 1738-1820
George IV Engelsk kung 1762-1830
George V Engelsk kung 1865-1936
Georges Jacques Danton Revolutionär 1759-1794
Gideon Sundbäck Uppfinnare 1880-1954
Gilbert du Motier Fransk general 1757-1834
Gottfried Heinrich von Pappenheim Fältmarskalk 1594-1632
Gracchus Babeuf Revolutionär 1760-1796
Guillaume Taraval Konstnär 1701-1750
Gunilla Bielke Svensk drottning 1568-1597
Gustaf Banér Riksråd 1547-1600
Gustaf Bonde Riksskattmästare 1620-1667
Gustaf Cederström Konstnär 1845-1933
Gustaf Dalén Uppfinnare 1869-1937
Gustaf Fröding Författare 1860-1911
Gustaf Horn Fältmarskalk 1592-1657
Gustaf de Laval Uppfinnare 1845-1913
Gustaf Lundberg Konstnär 1695-1786
Gustaf Adolf Hjert Mördare 1844-1876
Gustaf Adolf Reuterholm Serafimerriddare 1756-1813
Gustaf Fredrik Gyllenborg Författare 1731-1808
Gustaf Mauritz Armfelt Överståthållare 1757-1814
Gustaf Otto Stenbock Riksamiral 1614-1685
Gustaf Philip Creutz Riksråd 1731-1785
Gustaf Wilhelm Ladau Konspiratör 1765-1833
Gustav Bernadotte Prins 1827-1852
Gustav Karlsson Generallöjtnant 1647-1708
Gustav Trolle Ärkebiskop 1488-1535
Gustav Vasa Svensk kung 149(6)-1560
Gustav av Wasa Kronprins 1799-1877
Gustav af Wasaborg Guvernör 1616-1653
Gustav II Adolf Svensk kung 1594-1632
Gustav III Svensk kung 1746-1792
Gustav IV Adolf Svensk kung 1778-1837
Gustav V Svensk kung 1858-1950
Gustav VI Adolf Svensk kung 1882-1973
Guy Fawkes Konspiratör 1570-1606
Göran Magnus Sprengtporten General 1740-1819