Förnamn på G

Personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Titel/yrke

Levde

Gábor Bethlen  Furste 1580-1629
Galileo Galilei  Astronom 1564-1642
Georg Adlersparre  Landshövding 1760-1835
Georg Haupt  Möbelsnickare 1741-1784
Georg von Rosen  Konstnär 1843-1923
Georg Stiernhielm  Skald 1598-1672
Georg Carl von Döbeln  Generallöjtnant 1758-1820
Georg Engelhard Schröder  Konstnär 1684-1750
Georg Friedrich Händel  Kompositör 1685-1759
Georg Heinrich von Görtz  Rådgivare 1668-1719
George av Danmark  Drottninggemål 1653-1708
George I Engelsk kung 1660-1727
George II Engelsk kung 1683-1760
George III Engelsk kung 1738-1820
George IV Engelsk kung 1762-1830
George V Engelsk kung 1865-1936
Georges Jacques Danton  Revolutionär 1759-1794
Gideon Sundbäck  Uppfinnare 1880-1954
Gilbert du Motier  Fransk general 1757-1834
Gottfried Heinrich von Pappenheim  Fältmarskalk 1594-1632
Gracchus Babeuf  Revolutionär 1760-1796
Guillaume Taraval  Konstnär 1701-1750
Gunilla Bielke  Svensk drottning 1568-1597
Gustaf Banér  Riksråd 1547-1600
Gustaf Bonde  Riksskattmästare 1620-1667
Gustaf Cederström  Konstnär 1845-1933
Gustaf Dalén  Uppfinnare 1869-1937
Gustaf Fröding  Författare 1860-1911
Gustaf Horn  (af Kanckas) Fältmarskalk 1592-1657
Gustaf de Laval  Uppfinnare 1845-1913
Gustaf Lundberg  Konstnär 1695-1786
Gustaf Adolf Hjert  Mördare 1844-1876
Gustaf Adolf Reuterholm  Serafimerriddare 1756-1813
Gustaf Fredrik Gyllenborg  Författare 1731-1808
Gustaf Mauritz Armfelt  Överståthållare 1757-1814
Gustaf Otto Stenbock  (af Bogesund) Riksamiral 1614-1685
Gustaf Philip Creutz  Riksråd 1731-1785
Gustaf Wilhelm Ladau  Konspiratör 1765-1833
Gustav Bernadotte  Prins 1827-1852
Gustav Eriksson  (Vasa) Prins 1568-1607
Gustav Gustavsson  (af Wasaborg) Guvernör 1616-1653
Gustav Karlsson  Generallöjtnant 1647-1708
Gustav Trolle  Ärkebiskop 1488-1535
Gustav Vasa  Svensk kung ca 1496-1560
Gustav av Wasa  Kronprins 1799-1877
Gustav II Adolf Svensk kung 1594-1632
Gustav III Svensk kung 1746-1792
Gustav IV Adolf Svensk kung 1778-1837
Gustav V Svensk kung 1858-1950
Gustav VI Adolf Svensk kung 1882-1973
Guy Fawkes  Konspiratör 1570-1606
Göran Magnus Sprengtporten  General 1740-1819

swishikon Stöd historiesajten! swishikon