Förnamn på N

Historiska personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Napoleon Bonaparte Fransk kejsare 1769-1821
Napoleon II Kejsare 1811-1832
Natanael Beskow Författare 1865-1953
Niclas Lafrensen d.y. Konstnär 1737-1807
Niclas Sahlgren Grundare 1701-1776
Nicodemus Tessin d.y. Arkitekt 1654-1728
Nicodemus Tessin d.ä. Arkitekt 1615-1681
Nicolaus Copernicus Astronom 1473-1543
Niels Juel Överbefälhavare 1629-1697
Nils Bielke Fältmarskalk 1644-1716
Nils Dacke Upprorsledare ?-1543
Nils Ericson Kanalbyggare 1802-1870
Nils Jönsson (Oxenstierna) Riksföreståndare ?-1450
Nils Rosén von Rosenstein Läkare 1706-1773
Nils Sture Militär 1543-1567
Nils Henric Liljensparre Polismästare 1738-1814