Förnamn på P

Personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn. Rotera mobilen för mer info.

Namn

Titel/yrke

Levde

Pablo Picasso  Konstnär 1881-1973
Paul Cézanne  Konstnär 1839-1906
Paul Gauguin  Konstnär 1848-1903
Paulus Scharff  Kyrkoherde 1661-1743
Pehr Hilleström  Konstnär 1732-1816
Pehr Arvid Säve  Konstnär 1811-1887
Pehr Wilhelm Wargentin  Astronom 1717-1783
Per Brahe d.y.  Riksdrots 1602-1680
Per Brahe d.ä.  Riksdrots 1520-1590
Per Abraham Örnsköld  Landshövding 1720-1791
Per Daniel Amadeus Atterbom  Författare 1790-1855
Per Henrik Ling  Gymnastiklärare 1776-1839
Peter Forsskål  Linnés lärjunge 1732-1763
Peter Minuit  Grundare ca 1590-1638
Peter Tordenskjold  Viceamiral 1690-1720
Peter Wieselgren  Nykterhetsivrare 1800-1877
Peter Adolf Hall  Konstnär 1739-1793
Peter I Rysk kejsare 1672-1725
Peter III Kejsare 1728-1762
Peter Paul Rubens  Konstnär 1577-1640
Pierre-Auguste Renoir  Konstnär 1841-1919
Pontus De la Gardie  Fältmarskalk 1520-1585

swishikon Stöd historiesajten! swishikon