Förnamn på P

Historiska personer sorterat på förnamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett efternamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Pablo Picasso Konstnär 1881-1973
Paul Cézanne Konstnär 1839-1906
Paul Gauguin Konstnär 1848-1903
Paulus Scharff Kyrkoherde 1661-1743
Pehr Hilleström Konstnär 1732-1816
Pehr Vilhelm Wargentin Astronom 1717-1783
Per Brahe d.y. Riksdrots 1602-1680
Per Brahe d.ä. Riksdrots 1520-1590
Per Abraham Örnsköld Landshövding 1720-1791
Per Daniel Amadeus Atterbom Författare 1790-1855
Per Henrik Ling Gymnastiklärare 1766-1839
Peter Forsskål Linnés lärjunge 1732-1763
Peter Minuit Grundare 159(0)-1638
Peter Tordenskjold Viceamiral 1690-1720
Peter Wiselgren Nykterhetsivrare 1800-1877
Peter Adolf Hall Konstnär 1739-1793
Peter I Rysk kejsare 1672-1725
Peter III av Holstein-Gottorp Kejsare 1728-1762
Peter Paul Rubens Konstnär 1577-1640
Pierre-Auguste Renoir Konstnär 1841-1919
Pontus De la Gardie Fältmarskalk 1520-1585