Abraham Angermannus

Levde: ca 1540-1608 (ca 68 år)
Titel: Ärkebiskop
Far: Andreas Olofsson (ca 1500-1564)
Mor: ?

Bild saknas!

Biografi
Abraham Andreæ Angermannus, kallad Mäster Abraham, föddes omkring 1540 i Sidensjö i Ångermanland som son till Andreas Olofsson som uppges ha varit bonde i Sidensjö. Efternamnet Angermannus kommer från det latiniserade 'Ångermanlänning'.

På 1560-talet studerade Abraham vid universitetet i Rostock där han tog magistergraden. Senast 1568 var han rektor vid Stockholms stadsskola, samt även predikant.

Abraham har gått till historien för sina åsiktsstrider mot kung Johan III:s katolska tro. Angermannus var själv protestant och helt emot den katolska religionen och blev därför Johans mest fanatiske motståndare. För att få bort Abraham från Stockholm erbjöd kungen honom en professorstjänst i Uppsala, vilken Abraham avslog. Han fick då i stället en predikanttjänst i Öregrund. Han fortsatte ändå sin propaganda mot katolicismen och kungen förflyttade honom då till en kyrkoherdetjänst på Åland.
När inte heller detta hjälpte tröttnade Johan och satte honom 1580 i fängelse i Åbo. Året därpå lyckades han fly med en båt till Sverige, och sedan vidare mot hertig Karls furstendöme, där han träffade på en annan präst som också flytt, den förre uppsalaprofessorn Petrus Jonae Helsingus. Båda försökte få hertig Karl att prata för deras sak till Johan, vilket Karl också gjorde, men förgäves.
I stället beslutade Johan, den 24 februari 1582, att de skulle ställas inför rätta i mars 1583, men de begav sig under vintern 1582 till Tyskland i stället. Abraham kom att vara kvar i Tyskland i elva år, fram till efter att Johan III gått bort, vilket skedde i november 1592.
Vid Uppsala möte 1593, då alla inslag av katolicism rensats bort valdes Abraham den 15 mars 1593 till ärkebiskop. Han hade då ännu inte kommit till Sverige men blev ändå vald. Han återkom till sommaren.

Utan att fråga hertig Karl företog Abraham 1595 en fanatisk, hård och sträng inspektionsrunda runt om i landet där han övervakade gudstjänster och seder. Hans bryskhet, han lät bland annat prygla 'syndarna' med ris och hällde kallt vatten över dem, samt tvang människor till tvångsäktenskap, väckte allmänt missnöje bland befolkningen som snart klagade hos hertigen. Hertig Karl avbröt därmed hans rundresa i Sverige och efter detta blev Abraham hertigens motståndare.

Motsättningarna fortsatte och vid slaget vid Stångebro 1598 stod Abraham på Sigismunds sida, fastän Sigismund var katolik och ville införa katolicismen i Sverige! Sigismund förlorade och Angermannus fängslades och satt sedan inspärrad i åtta år på Gripsholms slott där han också gick bort i slutet av december 1607 eller i januari 1608 (olika uppgifter finns).

Familj & barn
Angermannus var gift med Magdalena Larsdotter (Nericia), som var dotter till ärkebiskop Laurentius Petri Nericius.
Abraham och Magdalena fick 1584 dottern Anna.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-24 | Uppdaterad 2019-08-24
Samtida händelser 1540 - 1608
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund.
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com (Andreas Olofsson)
» geni.com (Angermannus)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon