Abraham Angermannus

Levde: ca 1540-1608 (ca 68 år)
Titel: Ärkebiskop
Far: Andreas Olofsson (ca 1500-1564)
Mor: ?

Bild saknas!

Biografi
Abraham Andreæ Angermannus, kallad Mäster Abraham, föddes omkring 1540 i Sidensjö i Ångermanland som son till Andreas Olofsson som uppges ha varit bonde i Sidensjö. Efternamnet Angermannus kommer från det latiniserade 'Ångermanlänning'.

På 1560-talet studerade Abraham vid universitetet i Rostock där han tog magistergraden. Senast 1568 var han rektor vid Stockholms stadsskola, samt även predikant.

Abraham har gått till historien för sina åsiktsstrider mot kung Johan III:s katolska tro. Angermannus var själv protestant och helt emot den katolska religionen och blev därför Johans mest fanatiske motståndare. För att få bort Abraham från Stockholm erbjöd kungen honom en professorstjänst i Uppsala, vilken Abraham avslog. Han fick då i stället en predikanttjänst i Öregrund. Han fortsatte ändå sin propaganda mot katolicismen och kungen förflyttade honom då till en kyrkoherdetjänst på Åland.
När inte heller detta hjälpte tröttnade Johan och satte honom 1580 i fängelse i Åbo. Året därpå lyckades han fly med en båt till Sverige, och sedan vidare mot hertig Karls furstendöme, där han träffade på en annan präst som också flytt, den förre uppsalaprofessorn Petrus Jonae Helsingus. Båda försökte få hertig Karl att prata för deras sak till Johan, vilket Karl också gjorde, men förgäves.
I stället beslutade Johan, den 24 februari 1582, att de skulle ställas inför rätta i mars 1583, men de begav sig under vintern 1582 till Tyskland i stället. Abraham kom att vara kvar i Tyskland i elva år, fram till efter att Johan III gått bort, vilket skedde i november 1592.
Vid Uppsala möte 1593, då alla inslag av katolicism rensats bort valdes Abraham den 15 mars 1593 till ärkebiskop. Han hade då ännu inte kommit till Sverige men blev ändå vald. Han återkom till sommaren.

Utan att fråga hertig Karl företog Abraham 1595 en fanatisk, hård och sträng inspektionsrunda runt om i landet där han övervakade gudstjänster och seder. Hans bryskhet, han lät bland annat prygla 'syndarna' med ris och hällde kallt vatten över dem, samt tvang människor till tvångsäktenskap, väckte allmänt missnöje bland befolkningen som snart klagade hos hertigen. Hertig Karl avbröt därmed hans rundresa i Sverige och efter detta blev Abraham hertigens motståndare.

Motsättningarna fortsatte och vid slaget vid Stångebro 1598 stod Abraham på Sigismunds sida, fastän Sigismund var katolik och ville införa katolicismen i Sverige! Sigismund förlorade och Angermannus fängslades och satt sedan inspärrad i åtta år på Gripsholms slott där han också gick bort i slutet av december 1607 eller i januari 1608 (olika uppgifter finns).

Familj & barn
Angermannus var gift med Magdalena Larsdotter (Nericia), som var dotter till ärkebiskop Laurentius Petri Nericius.
Abraham och Magdalena fick 1584 dottern Anna.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-24 | Uppdaterad 2020-07-07
Samtida händelser 1540 - 1608
1551 Drottning Margareta dör
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com (Andreas Olofsson)
» geni.com (Angermannus)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon