Gustav av Wasa

Levde: 1799-1877 (77 år)
Titel: Svensk kronprins 1799-1809 - kallades "prins av Vasa"
Far: Gustav IV Adolf (1778-1837)
Mor: Fredrika av Baden (1781-1826)

Gustav av Vasa

Historia
Gustav av Holstein-Gottorp föddes som kronprins på Stockholms slott den 9 november 1799 som son till kung Gustav IV Adolf (21) och Fredrika av Baden (18).

När Gustav var nio år gammal, den 13 mars 1809, blev hans far avsatt från den svenska tronen via en statskupp. Fadern förlorade även arvsrätten för sina barn för all framtid. Efter det delade Gustav en tid fångenskapen på Gripsholms slott med sin familj, och i december samma år fördes hela familjen ut ur landet. Generalen och Gustavianern Jakob de la Gardie försökte driva igenom att Gustav skulle kunna bli tronarvinge efter Karl XIII men misslyckades med det.

Lovisa av Baden
Lovisa av Baden
(1811-1854)
När Gustav var tretton år (1812) skilde sig hans föräldrar. Efter skilsmässan stannade han hos sin mor Fredrika som också övervakade hans uppfostran under ledning av schweizaren och baronen Pollier Vernaud. Gustav studerade med intresse både militära ämnen, svenska språket och litteratur. Hans mors svåger var kejsar Alexander I av Ryssland. Han tog på sig att vara Gustavs förmyndare. Från 1816 brukade han under resor bära det okända namnet greve av Itterburg som var namnet på en slottsruin som hans mor köpt. Vid 27 års ålder (1826) blev han överstelöjtnant i österrikisk tjänst och avancerade 1830 till generalmajor och brigadbefälhavare i Wien samt 1836 till fältmarskalklöjtnant. Sedan 1827 var han överste för Vasa-regementet som var ett infanteriregemente och uppkallat efter honom.

Från början använde han titeln prins av Sverige, men tvingades 1829 på grund av protester från Karl XIV Johan byta detta namn mot titeln prins av Vasa, som han fick tilldelat av kejsar Frans I. I Österrike titulerades han kunglig höghet och hade rang närmast efter den kejserliga familjens medlemmar.

Familj
Han var en kortare tid förlovad med prinsessan Marianne av Nederländerna, men förlovningen slogs troligtvis upp efter svenska påtryckningar vid det nederländska hovet.
Han gifte sig istället den 9 november 1830, på sin 31-årsdag, med sin kusin Lovisa av Baden (19) och de fick barnen:
1) Ludvig (1832-1832) † (14 dagar)
2) Karolina (Carola) (1833-1907)

Vid det svenska tronskiftet 1844, efter att Karl XIV Johan avlidit, utfärdade han en förklaring, 'att han med anledning av regentombytet i Sverige väl avhåller sig från andra demonstrationer, men likväl ingalunda för sig och sin familj avstått från de dem tillkommande rättigheter till svenska tronen'. Vid tronskiftet 1859 förnyade han sin stillsamma protest, men det var också sista gången. Han sägs ha varit redbar och tillbakadragen man med gammaldags konservativa åsikter och med en orolig själ. Precis som sin far reste han oroligt runt, mest till de olika tyska furstehoven.
En enda gång besökte han Sverige efter 1809 och det var i september 1862 då han under en resa i Danmark, som en vanlig turist, en dag gästade Helsingborg och Ramlösa. Ända in på ålderdomen behöll han rätt god kännedom om svenska språket men han underhöll nästan inga svenska förbindelser, allra minst några av politisk natur.

Gustav gick bort på slottet Pillnitz i Sachsen den 5 augusti 1877, 77 år gammal, och gravsattes i Holstein-Gottorpska familjegraven i Eutin.
Drygt sex år senare forslades hans kvarlevor, tillsammans med sin far Gustav IV Adolfs kvarlevor, till Riddarholmskyrkan i Stockholm där de gravsattes den 29 maj 1884 .

dela sidan
  
Samtida händelser 1799 - 1877
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.
1846  Skråväsendet avskaffas.
1850  Grunden till dagens polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» Store norske leksikon

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2019-04-20