Yrken/titlar

Ambassadörer
Diplomatisk representant och sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation av högsta rang. Personerna är sorterade på födelseår