Per Brahe d.y.

Levde: 1602-1680 (78 år)
Titel: Greve, överste och riksdrots. Sveriges största jordägare
Adel/ätt: Grevliga ätten Brahe. Grevlig 1561. Utdöd 1930
Far: Abraham Pedersson Brahe (1569-1630)
Mor: Elsa Gyllenstierna (1577-1650)
Per Brahe d.y. Historia
Per Brahe föddes den 18 februari 1602 på Rydboholm som son till riksrådet och greven Abraham Pedersson Brahe (33) och dennes hustru Elsa Gyllenstierna (25).

Mellan 1618-1621 och 1623-1626 var han ute i Europa och studerade, bland annat teologi och juridik. I ungdomen var han också i krigaryrket där han vid flera tillfället visade på mod och skicklighet. Brahe var också en av Gustav II Adolfs närmaste ungdomskamrater. Vid vuxen ålder tyckte han dock att de administrativa sysslorna passade honom bättre och han lämnade därför krigarbanan och år 1630 blev han istället riksråd och lagman över Västmanland, Bergslagen och Dalarna.

Axel Oxenstierna ville inte gärna se honom som medlem av regeringen, och därför blev Brahe vid trettiotre år ålder (1635) vald till generalguvernör över Preussen och två år senare till samma anställning fast i Finland - på detta sätt kom han ju bort ifrån landet. På dessa två ämbeten uträttade han så mycket bra saker, så allmänheten brukade säga "det var i grevens tid" och med detta menade de då att det var på den gamla goda tiden när Brahe var där och styrde och ställde. Han ordnade bland annat med skolor, Viborg fick ett gymnasium, Åbo ett universitet där han själv blev förste kansler 1646. Han grundade städerna Kajana, Kristinestad och Brahestad (efter sig själv). På egen bekostnad förbättrade han Kajaneborgs fästning.

När han kommit tillbaka till Sverige grundlade han i sitt grevskap staden Gränna, byggde Brahehus , inrättade ett boktryckeri och ett gymnasium på Visingsö, och när hans farbror Magnus Brahe dog 1633, ärvde han Sveriges största grevskap, Visingsborg.

På 1640 och 50-talet deltog han i krigen mot Danmark i Gustav II Adolfs armé, där han hade befälsuppgifter.

"Per Brahe är riksdrots och man skulle kunna säga vicekonung. Hans släkt är den förnämsta i Sverige och han intager första rummet bland grevarna. Hans årliga inkomster sägas uppgå till mer än 70 000 scudi. Alldeles säkert är han den på reda pengar rikaste i hela landet. Han har ett vänligt och förbindligt sätt att vara, men är ombytlig och i hög grad svag för sin familjs storhet." (Lorenzo Magalotti 1674)

Vid tjugosex års ålder (1628) gifte han sig med Kristina Katarina Stenbock (1609-1650) och när hon avlidit gifte han sig med 1653 med Beata De la Gardie (1612-1680).

Brahe dog den 12 september 1680 på Bogesunds slott i Uppland 78 år gammal och ligger begravd i Östra Ryds kyrka i Uppland. Han slapp att uppleva Karl XI:s reduktion, som kom en kort tid efter hans död, där bland annat hans grevskap Visingsborg drogs in till kronan, fastän detta varit ett arv från hans farbror.

Årtal Titel eller händelse
1618-1621 Studier i Giessen, Tyskland
1623 Studier i Strassburg
1624 Studier i Padau och Bologna
1626 Kammarherre hos Gustav II Adolf från maj
1628 Överste för Smålands rytteriregemente
1628 Gifte sig med Kristina Katarina stenbock
1629 Lantmarskalk vid riksdagen
1630 Lantmarskalk vid utskottsmötet
1630 Riksråd
1630 Lagman över Västmanland, Berslagen och Dalarna
1632 Bisittare i Svea hovrätt
1634 Uppdrag att vara rikskanslern till hjälp i Tyskland
1634 Deltog i fredsunderhandlingarna i Polen
1635 Civil generalguvernör i Preussen
1637 Generalguvernör över Finland
1641 Riksdrots och president i Svea hovrätt
1643-1644 Befälhavare under kriget mot Danmark
1646 Kansler för Åbo universitet
1648-1654 Återigen generalguvernör i Finland
1650 Hans fru Kristina dog
1653 Gifte sig med Beata De la Gardie
1657 Högste befälhavare över krigsmakten i kriget mot Danmark
1661 Direktör över hela justitieverket i Sverige

dela sidan
  
Samtida händelser 1602 - 1680

1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner (1 juli).
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.

Källor

Böcker:
Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 435-436

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» Biografi
» stora bilden, digitaltmuseum.se

Inlagd 2004-10-13 | Uppdaterad 2018-11-07