Olof af Acrel

Titel:
Kirurg - "Den svenska kirurgins fader"
Adel/ätt:
Adliga ätten af Acrel nr 2130. Adlad 1780, introducerad 1781. Utdöd 1806.
Levde:
1717 - 1806 (88 år)
Olof af Acrel

Historia:

Olof af Acrel föddes i Österåker i Roslagen den 26 november 1717 som son till kyrkoherden i Österåker, Johannes Acrelius och hans hustru Sara Gahm. Redan vid ett halvt års ålder dog hans far Johannes, men som brukligt var på den tiden så gifte sig den nya prästen i Österåker, som hette A. Chytræus, med hans mor, så han fick snart en ny styvfar och blev väl omhändertagen av honom.

Redan som åttaåring (1725) sändes han till Uppsala universitet för att studera naturkunskap och medicin för Carl von Linné och Nils Rosén. Även språk och filosofi stod på schemat. Olofs stora intresse blev med tiden kirurgi. Enligt dåtidens sed gick han tre år i lära hos en fältskärmästare i Stockholm som hette Boltenhagen, där han visade sig så skicklig att han vid tjugoett års ålder (1738) blev biträde till den gamle statskirugen Schützer – utan att ens ha tagit examen! Efter en kort tid där fick han överta nästan hela Schützers praktik. För att fortsätta att vidareutbilda sig reste han emellertid två år senare (1740) till Göttingen i Tyskland där han studerade anatomi för den berömde Albrecht von Haller och sedan vidare till Strassburg. Efter studierna fotvandrade han med en kamrat genom Schweiz över Alperna till Milano och Turin och återvände via Frankrike, Paris och London.

När det österrikiska tronföljdskriget bröt ut 1743 fick han många tillfällen att praktisera vad han lärt sig och samtidigt lära sig nytt. Han tog tjänst vid franska armén och förordnades inom kort till överfältskär (överkirurg) vid fältsjukhuset i Lauterburg och vårdade där, tillsammans med 24 assistenter, ett tusental som fallit offer för de pågående striderna. I tjänsten ingick även att hålla föreläsningar i kirurgi för sina medhjälpare.
När han kom tillbaka till Sverige och Stockholm gav han efter en tid ut skriften Om friska sårs egenskaper vilket sägs vara den första svenska kirurgiska avhandlingen och som av Albrecht von Haller ansågs för att vara fullkomligt lysande. Genom publikationen fick många upp ögonen för hans skicklighet och han utnämndes därför till livläkare för kung Fredrik I och senare även för lille prins Gustav (III). Tjugonio år gammal (1746) blev han ledamot av vetenskapsakademin, och samma år gifte han sig med Anna Ester Robert.
När Kungliga Serafimerlasarettet i Stockholm öppnades den 30 oktober 1752, med åtta sängplatser, blev han sjukhusets förste överkirurg. Denna tjänst hade han fram till sekelskiftet – utan att ta emot någon lön! Efter tre år fick han dock professors fullmakt och tog då på sig att hålla offentliga föreläsningar. 1759 kom hans skrift "Kirurgiska händelser" ut som bland annat översattes till tyska och holländska. Hans stora önskan var att grunda ett lasarett där unga läkare kunde utbilda sig. Vid hans avgång från tjänsten som överkirurg, hade antalet sängar ökat från 8 till 120.

Vid femtionio års ålder (1776) blev han "generaldirektör över sjukskötseln vid alla lasaretter i riket", och denna befattning hade han sedan tills han var 83, han fortsatte dock att besöka sina patienter dagligen till en kort tid före sin egen död. Han adlades 1780 med namnet af Acrel.

Den svenska kirurgins fader som han kallas, dog den 26 maj 1806, på dagen 88 ½ år gammal. Till minne av Acrel skänkte professor Santesson 10.000 kr till Karolinska institutet 1879, pengar som skulle gå till en stipendiefond.
Han ligger begravd i Österåkers kyrka i Uppland.

 
Samtida händelser under Olofs livstid
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag i Sverige.
1739  Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.

Inlagd 2005-05-22 | Uppdaterad 2017-10-29
Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 5-6

Hemsida:
» adelsvapen.com
- Pastellmålning av Gustaf Lundberg cirka 1777