Johan Turesson (Tre Rosor)

Levde: ca 1490-1556
Titel: Riksråd och riddare
Far: Ture Jönsson (Tre Rosor) (1475-1532)
Mor: Anna Johansdotter (Vasa) (-1506)

Bild saknas!

Biografi
Johan Turesson (Tre Rosor) föddes på 1490-talet som son till Ture Jönsson (Tre Rosor) och Anna Johansdotter (Vasa).

Johan trädde tidigt in i krigstjänst hos den tysk-romerska kejsaren, Maximilian I och blev av honom även slagen till riddare. 1524 var han tillbaka i Sverige, där han fortsatte som riddare i sju år. Därefter blev han av sin släkting, Gustav Vasa, använd i offentliga uppdrag. Till exempel så sändes han 1525 av kungen till Danmark och Lübeck för att förhandla rörande Sören Norby. Vid Gustavs kröning 1528, blev Johan slagen till riddare, och samma år inkallades han i rådet. Kort därefter deltog han tillsammans med kungen och några andra svenska herrar, i ett möte i Lödöse med danskarna om den slutliga uppgörelsen rörande Gotland. Johan fortsatte att vara Gustav Vasa och hans sak trogen, trots att hans far och även bror, Uppsaladomprosten Göran Turesson höll på med upproriska konspirationer mot kungen. Gustav Vasa uttryckte tacksamhet till Johan på grund av detta, vilket han skrev i ett brev den 1 april 1529, där det bland annat står:
'Hvar ock eder fader eller någon annan eder vän något obestånd eller oråd företaga emot oss, skola vi dock aldrig det uppå eder till sinne draga'.

Kristina Gyllenstierna
Bevis på kungens förtroende fick han dessutom 1529 då han insattes i den rättsordning som skulle döma faderns medbrottslingar. Kungen skänkte honom även en del av de gods som hans far och bror återlämnat till kronan. I striderna mot Lübeckarna under den så kallade Grevefejden var han den högste befälhavaren i Halland. Även under Dackefejden visade han prov på krigisk duglighet. Mellan åren 1530-1547 var han hövitsman på Nyköpingshus och 1540-1544 även kungens regementsråd.

I sin ungdom var Johan förlovad med fröken Karin Roos (till Hjelmsäter), som det uppges att han hade en son med. Förbindelsen föll dock inte hans far, Ture Jönsson, i smaken. Fadern ville att sonen skulle gifta sig med någon som kunde bli honom själv till stöd och nytta vid hans planer mot kungen. På sin fars uppmaning anmälde sig därför Johan sig som friare till Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), som var änka efter Sten Sture d.y. Flera försökte dock vinna hennes hjärta, bland annat Sören Norby, men det blev tillslut ändå Johan som vann hennes tycke och de gifte sig 1527. Allt hade hittills gått som Johans far Ture räknat ut. Dock blev det inte som han tänkt sig efter giftermålet. Gustav Vasa, stödde på alla sätt föreningen mellan Johan och Kristina, (som för övrigt var moster till Gustav Vasa), och till gengäld fick han deras totala lojalitet och osvikliga trohet för livet. Johan dog 1556.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-21 | Uppdaterad 2019-03-14
Samtida händelser 1490 - 1556
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget - krig mot Danmark.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1541  Första fullständiga bibeln på svenska ges ut.
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon