John Knox

Levde:
15(05)-1572
Titel:
Reformator i Skottland - grundade den skotska statskyrkan
John Knox

Historia:

Vilket år John Knox föddes är osäkert, dock någon gång mellan åren 1505 till 1515 brukar vara det man tror. Födelseplatsen är också något svävande men dom flesta tror att han föddes i närheten av Haddington som ligger en bit utanför Edinburgh i Skottland. Hans far hette i alla fall William Knox av Haddingtonshire och hans mor hette Sinclair i efternamn.

Knox studerade vid universitetet men vilket är även det osäkert. Emellertid är det säkert att han studerade under den berömda skotska filosofen John Major (ca.1467/69-1550) (också kallad John Mair), dock är man inte säker på att Knox faktiskt tog någon examen. Han kunde i alla fall latin mycket bra och kände till de klassiska författarna som till exempel Augustinus (354-430) och Hieronymus (ca.347-420). Man vet också att Knox lärde sig grekiska och hebreiska efter att han slutat de formella studierna.

Första gången han nämns som präst är 1540 och ännu 1543 omtalas han fortfarande som en vanlig katolsk präst. Första gången han offentligt förklarade sin protestantiska tro var i slutet av 1545. Man tror att Knox´s konvertering i stor grad berodde på hans nära vänskap med reformatorn George Wishart (ca. 1513-1546) som kom tillbaka till Skottland 1544 efter att ha varit bannlyst i landet en tid. Wishart predikade till fördel för reformationen, och Knox blev en av Wisharts närmaste och följde honom överallt. Han agerade som Wisharts livvakt och det sägs att han bar ett tvåeggat svärd för att försvara Wishart mot anhängare till anti-protestanten inom den Skotska kyrkan, kardinal David Beaton (ca. 1494-1546). I december 1545 fängslades Wishart på order av Beaton och den 19 januari året därpå fördes han till Edinburg Castle. Knox var närvarande när Wishart arresterades och var beredd att följa med honom i fångenskapen - och den sannolika döden - men Wishart övertalade honom att låta bli med orden: "Nej, återvänd till dina barn. Det räcker med ett offer". Wishart dömdes för kätteri och brändes levande på bål i mars 1546.

John KnoxEfter Beatons död (maj 1546) blev borgen i St Andrews en tillflyktsort för många av de skotska protestanterna. Knox själv vistades där med sina elever i flera månader. I slutet av juli 1547 blev borgen attackerad av franska trupper och Knox och de andra blev tillfångatagna och tvingade att ro i de franska galärerna. Arton månader tillbringade han som galärslav innan han släpptes i början av 1549. Efter att han blivit frigiven stannade han dock i England en tid, eftersom han kände sig säkrare där under den engelska kungen Edward VI, istället för att återvända hem till Skottland och kanske riskera att bli arresterad igen. Han fick licens att predika i Berwick, England, och där stannade han i två år. Därefter blev han kunglig kaplan i Newcastle (1551). När den katolska Mary Tudor, även kallad "Bloody Mary", tog över den engelska tronen 1553 flydde Knox utomlands. Han for till Genève, Schweiz, där han lärde känna reformatorn John Calvin. I sin frånvaro dömdes Knox till döden för kätteri.

Efter tolv års frånvaro återvände han slutligen till Skottland (maj 1559) där han snart blev ledare för reformatorerna. Han blev protestantiskt präst i staden St Andrews, där han började predika mot den påvliga kyrkan och den 11 maj 1559 höll han en predikan i Perth, Skottland, och i juni ännu en i St Gile´s katedral i Edinburgh, vilket startade en större protestantisk revolt som snabbt spred sig över mellersta Skottland. 1560 blev han arresterad och dömd för landsförräderi, men blev senare frikänd från anklagelserna. Den 4 september 1561 hade han ett möte med den Skotska drottningen, Maria Stuart, för att försöka lösa de religiösa motsättningarna som fanns. Mötet misslyckas totalt och de kom inte överens. De träffades flera gånger utan att bli eniga och Mary försökte – utan att lyckas – omvända honom till den katolska tron igen. År 1561 beslutade dock parlamentet att protestantismen skulle bli den nationella religionen i landet, och John Knox anses därför vara den man som införde den protestantiska tron i Skottland. De återstående åren av sitt liv predikade och föreläste Knox i Edinburgh och St Andrews. Bland annat så höll han i dopceremonin när den ett år gamle James VI kröntes till kung, den 29 juli 1567.

År 1551 gifte sig Knox med Marjorie Bowes (-1560) och de fick barnen:
1) John Knox – 1572
2) Nathanial Knox 1557-1580 (död 3 år)
3) Eleanor Knox 1559-1591

Fyra år efter Marjories död gifte han sig med Margaret Stewart. De fick barnen:
4) Martha Knox 1565-
5) Margaret Knox 1567-
6) Elisabeth Knox 1570-

Knox dog den 24 november 1572 i Edinburgh, någonstans mellan 57 och 67 års ålder.

Inlagd 2006-01-07 | Uppdaterad 2017-10-10
Samtida händelser under Johns livstid
1509  Henrik VIII blir kung i England.
1513  Jakob V blir kung i Skottland.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1519  Da Vinci dör i Frankrike.
1520  Stockholms blodbad.
1521  Martin Luther blir bannlyst av katolska kyrkan
1524  Upptäcktsresande Vasco da Gama dör.
1530  Första lotteriet med pengar i vinst (Florens).
1533  Ivan den förskräcklige blir tsar (Ryssland)
1536  Henrik VIII:s hustru Anne Boleyn avrättas.
1542  Henrik VIII:s hustru Catherine Howard avrättas.
1546  Martin Luther dör.
1547  Henrik II blir kung i Frankrike.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår.
1556  Filip II blir kung i Spanien.
1560  Gustav Vasa dör.
1563-1570  Nordiska kriget pågår.
1566  Astrologen och siaren Nostradamus dör.
1568-1648  Nederländska frihetskriget pågår.
1569   Första statliga lotteriet hålls i London.

Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon