Niclas Lafrensen d.y.

Levde: 1737-1807 (70 år)
Titel: Konstnär, målare, tecknare
Epok/stil: Miniatyrmålare, gouachemålare
Far: Niclas Lafrensen d.ä. (1698-1756)
Mor: Magdalena Stuur

Niclas Lafrensen - självporträtt

Biografi
Niclas Lafrensen föddes den 30 oktober 1737 i Stockholm som son till miniatyrmålaren Niclas Lafrensen d.ä. (39) och Magdalena Stuur. Niclas d.y. gick i lära hos sin far och lärde sig där miniatyrmålning och gouacheteknik.

Under åren 1762-1769 var han i Paris där han praktiserade miniatyrmålning. 1769 återvände han till Stockholm där han målade ett stort antal miniatyrporträtt för det kungliga hovet, och blev 1773 kunglig hovminiatyrmålare och ledamot av Målare- och Bildhuggareakademien. Trettiosju år gammal (1774) lämnade han Sverige och flyttade till Paris, där han under namnet "Lavreince" vann stort anseende som genremålare i gouache. Under oroligheterna under franska revolutionen återvände han till Stockholm där han sedan stannade. Han hann precis måla ett gouacheporträtt av Gustav III innan denne blev mördad på operan.
Sofa Magdalena
Sofa Magdalena, målad av Lafrensen

Ämnena för hans framställda bilder är ofta hämtade från det högre sällskapslivet. I Sverige ägnade han sig på slutet av sitt liv åt historiska kompositionsstycken och han tillbringade de sista åren tämligen obemärkt och glömd av sin egen samtid. I sina gouachemålningar har han tyvärr använt material som ofta förstörts, men de utmärkta miniatyrporträtt, som han på äldre dagar utförde i hemlandet, är väl bevarade. Hans bilder anses vara kulturhistoriskt fängslande genom sina många karakteristiska detaljer och dess intima skildringar, även tjusningen av en levande tidsstämning, ett skimmer av elegant och förfinat lättsinne.

Den 28 juni 1792, vid femtiofyra års ålder, fick han professors titel och en pension på 500 riksdaler av slottsbyggnadsfonden. För detta skulle han leverera två gouachemålningar per år där motiven skulle vara från den svenska historien. Ett stort antal av Lafrensens bästa målningar förvaras i franska privatsamlingar. Han målade av bland annat Gustav III, Axel von Fersen, läkaren Henrik Gahn, aktrisen Madame de Rocches, generalkonsulen Archimboldus Sköldebrand, drottning Sofia Magdalena, prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta - och många flera.

Lafrensen gick bort den 6 december 1807 i Stockholm, 70 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2019-09-14
Samtida händelser 1737 - 1807
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon