Herman Wrangel (af Salmis)

Levde: ca 1584-1643 (56 år)
Titel: Fältmarskalk 1621, riksråd, generalguvernör i Livland 1643
Adel/ätt: Grevliga ätten Wrangel af Salmis. Grevlig 1651. Utdöd 1676
Far: Hans Wrangel af Salmis (-1593)
Mor: Barbara von Anrep (1565-1628)

Herman Wrangel

Biografi
Herman Wrangel af Salmis föddes i Livland, som då tillhörde Polen, antingen 1584 eller 1587 (årtal osäkert) som son till lantrådet och ryttmästaren Hans Wrangel och Barbara von Anrep (ca 19).

Mot slutet av Karl IX:s regering kom Herman till Sverige och blev 1608 ryttmästare vid Östgöta ryttare. 1611 förlänades han med Sko kloster med underlydande hemman, där hans son, Carl Gustaf Wrangel senare byggde upp Skokloster slott. 1612 var han ryttare vid kungens livfana och deltog i kriget mot Danmark och Ryssland. Detta år blev han även kommendant i Ivangorod.

Fältmarskalk 1621
År 1619 var det Wrangel som på kungens vägnar tog emot borgen och som ny kommendant på Älvsborgs fästning fick hissa den svenska flaggan. Under Gustav II Adolfs polska krig utmärkte Herman sig så att han inom kort tid avancerade till generallöjtnant och vid Rigas erövring 1621 var han fältmarskalk. Under kriget utförde han en mängd lysande bedrifter och avslutade dem med segern vid Gurzno 1629. Året därpå blev han riksråd.

Guvernör i Preussen
Efter att kungen stupat vid Lützen 1632, drog sig Wrangel tillbaka men förordnades snart till guvernör i Preussen (1632) och var sedan svenskt ombud vid fördraget med Polen i Stuhmsdorf 1635 samt förde 1636-1637 befäl över östra sidohären i Tyskland.

Wrangels förhållande till Johan Banér var inte det bästa, och det blev inte bättre efter att regeringen sänt bägge till Pommern, eftersom det då blev två stycken överbefälhavare i landet. Som äldste fältmarskalk stod Wrangel nämligen inte under Banérs befäl. Banér begärde snart avsked, och Wrangel fick då överbefälet.

I juli 1637 utfärdades Wrangels avsked, men han stannade ändå kvar. På våren året därpå återkallade därför regeringen honom till Sverige, sedan Johan Banér begärt att en riksförmyndare skulle komma och ta hand om krigsangelägenheterna. 1643 blev Wrangel generalguvernör i Livland men han dog redan den 10 december samma år, 56 år gammal.

Äktenskap 1 & barn
1612 gifte Herman (28) sig med Margareta Grip (26). De fick barnen:
1) Carl Gustaf (1613-1676)
2) Johan Mauritz (1616-1665)

Äktenskap 2 & barn
Andra äktenskapet ingick han med Catharina Gyllenstierna.
3) Adolf Herman (1628-1656)

Äktenskap 3 & barn
Tredje äktenskapet var med Amalia Magdalena af Nassau och de fick barnen:
4) Maria Christina (1637-1691)
5) Henrik Vilhelm (1638-1643) († 5 år)
6) Johan Fredrik (1640-1662)
7) Volmar Herman (1641-1675)
8) Margareta Barbara (1642-)
9) Elisabet Dorotea (1644-)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2020-07-09
Samtida händelser 1584 - 1643
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig

Källor
dela sidan
Böcker:
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon