Johannes Rudbeckius

Levde: 1581-1646 (65 år)
Titel: Professor och biskop
Far: Johan Pedersson Rudbeck (1550–1603)
Mor: Christina Pedersdotter Bose (1557-1620)

Johannes Rudbeckius

Biografi
Johannes Rudbeckius föddes 3 april 1581 i Ormesta by i Almby socken nära Örebro som son till häradsskrivaren Johan Pedersson Rudbeck (31) och Kristina (Pedersdotter) Bose (24).

Professor i matematik
Rudbeckius gick i skola i Örebro, Strängnäs och Uppsala, och 1601 reste han till Wittenberg, där han två år senare(1603) blev magister. Hans anseende var redan då så stort att han fick anbud från både Wittenberg och Würzburg om att bli professor. Han föredrog dock att återvända till Sverige, där han år 1604, ännu inte fyllda tjugofyra år, blev professor i matematik vid Uppsala universitet. 1607 återvände han till Tyskland där han studerade teologi. Två år senare var han tillbaka i Sverige igen och 1610 blev han professor i Hebreiska. Denna professuren bytte han emellertid följande året mot att bli professor i teologi istället.

På Uppsala universitet fanns också Johannes Messenius. Dessa två herrar kunde vara så oeniga så att Gustav II Adolf år 1613 var tvungen att skilja dem åt. Rudbeckius blev då hovpredikant och biktfader till kungen, medan Messenius blev vårdare av riksarkivet. Såsom hovpredikant fick han följa med kungen i fälttågen, bland annat till Livland 1614-1615.

Gustav II Adolfs bibel
Tillsammans med Johannes Bothvidi och Johannes Lenæus 1573-1669 fick han i uppdrag att utarbeta en ny översättning av bibeln, som kom att kallas Gustav II Adolfs bibel. Arbetet sköttes nästan helt ensamt av honom och 1618 kunde den tryckas. 1617 när kungen kröntes, hedrades Rudbeckius med teologidoktorsgraden. Trettioåtta år gammal (1619) blev han så biskop i Västerås stift. Domkyrkan där var nästan helt förfallen, men han renoverade den och byggde till skolhuset, ordnade med en botanisk trädgård, och såg till att fattigvård och husförhörsböcker infördes i församlingen.

Grundade gymnasium
Tre år senare, år 1623, grundade han ett gymnasium i Västerås. Efter Gustav II Adolfs död blev Rudbeckius oense med förmyndarregeringen och blev åtskilliga gånger uppkallad till rådet och fick ta emot skarpa tillrättavisningar av Axel Oxenstierna. Detta ledde även till att han miste ärkebiskopsstolen efter Petrus Kenicius (1555-1636). Rudbeckius gav ut en skrift om prästernas privilegier, som regeringen inte gillade. För detta blev han ställd till ansvar och fick göra en slags avbön. Han behöll biskopsämbetet till sin död, även om han de sista åren mest låg till sängs.

Äktenskap 1 & barn
Den 24 juni 1610 gifte sig Rudbeckius (29) med Christina Stiernman Död 1618, detta äktenskapet var barnlöst och Christina gick bort 1618.

Äktenskap 2 & barn
Den 25 januari 1620 gifte Rudbeckius (38) sig med Magdalena (Malin) Hising1602-1649 (18) och de fick barnen:
1) Christina (1620-1699)
2) Nicolaus Johannis (1622-1676)
3) Johannes (1623-1667)
4) Carl (1624-1627) † (3 år)
5) Petrus (Peter) (1625-1701)
6) Cecilia (1626-1668)
7) Jacob (1628-1629) † (9 mån)
8) Magdalena (1629-1629) † (15 v)
9) Olof Rudbeck (1630-1702) (Professor och historiker)
10) Paul (adlad Rudebeck) (1632-1687)
11) Catharina (1633-1638) † (nästan 5 år)

Johannes (65) gick bort efter svåra plågor den 8 augusti 1646 och begravdes i Västerås domkyrka.

År Titel/händelse (urval)
1588 Elev vid trivialskolan i Örebro
1595 Elev vid trivialskolan i Strängnäs
1598 Påbörjade studier i Uppsala
1601 Inskriven vid universitet i Wittenberg (juli)
1603 Magister vid universitet i Wittenberg (apr)
1603 Inskriven vid universitet i Jena (vt)
1604 Professor i matematik vid Uppsala universitet
1607-1609 Studerade i Wittenberg
1609 Professor i hebreiska vid Uppsala universitet
1611 Professor i teologi vid Uppsala universitet
1613 Hovpredikant (maj)
1615 Ledamot av bibelkommissionen (mars)
1617 Teolog doktor vid Uppsala universitet
1619-1646 Vigd i Linköping till biskop i Västerås (jan)
1627 Utsedd att biträda kommissionen i Reval för genomförande av reformer inom finans-, rätts- o skolväsendet i Estland

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-07 | Uppdaterad 2021-01-05

Samtida händelser 1581 - 1646
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Fred i Brömsebro

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon