Johannes Rudbeckius

Levde: 1581-1646 (65 år)
Titel: Professor och biskop
Far: Johan Pedersson Rudbeck (1550–1603)
Mor: Christina Pedersdotter Bose (1557-1620)

Johannes Rudbeckius

Biografi
Johannes Rudbeckius föddes 3 april 1581 i Ormesta by i Almby socken nära Örebro som son till häradsskrivaren Johan Pedersson Rudbeck (31) och Kristina (Pedersdotter) Bose (24).

Rudbeckius gick i skola i Örebro, Strängnäs och Uppsala, och 1601 reste han till Wittenberg, där han två år senare(1603) blev magister. Hans anseende var redan då så stort att han fick anbud från både Wittenberg och Würzburg om att bli professor. Han föredrog dock att återvända till Sverige, där han år 1604, ännu inte fyllda tjugofyra år, blev professor i matematik vid Uppsala universitet. 1607 återvände han till Tyskland där han studerade teologi. Två år senare var han tillbaka i Sverige igen och 1610 blev han professor i Hebreiska. Denna professuren bytte han emellertid följande året mot att bli professor i teologi istället.

På Uppsala universitet fanns också Johannes Messenius. Dessa två herrar kunde vara så oeniga så att Gustav II Adolf år 1613 var tvungen att skilja dem åt. Rudbeckius blev då hovpredikant och biktfader till kungen, medan Messenius blev vårdare av riksarkivet. Såsom hovpredikant fick han följa med kungen i fälttågen, bland annat till Livland 1614-1615. Tillsammans med Johannes Bothvidi och Johannes Lenæus fick han i uppdrag att utarbeta en ny översättning av bibeln, som kom att kallas Gustav II Adolfs bibel. Arbetet sköttes nästan helt ensamt av honom och 1618 kunde den tryckas. 1617 när kungen kröntes, hedrades Rudbeckius med teologidoktorsgraden. Trettioåtta år gammal (1619) blev han så biskop i Västerås stift. Domkyrkan där var nästan helt förfallen, men han renoverade den och byggde till skolhuset, ordnade med en botanisk trädgård, och såg till att fattigvård och husförhörsböcker infördes i församlingen.

Tre år senare, år 1623, grundade han ett gymnasium i Västerås. Efter Gustav II Adolfs död blev Rudbeckius oense med förmyndarregeringen och blev åtskilliga gånger uppkallad till rådet och fick ta emot skarpa tillrättavisningar av Axel Oxenstierna. Detta ledde även till att han miste ärkebiskopsstolen efter Petrus Kenicius (1555-1636). Rudbeckius gav ut en skrift om prästernas privilegier, som regeringen inte gillade. För detta blev han ställd till ansvar och fick göra en slags avbön. Han behöll biskopsämbetet till sin död, även om han de sista åren mest låg till sängs.

Familj & barn
Den 24 juni 1610 gifte sig Rudbeckius (29) med Christina Stiernman , detta äktenskapet var barnlöst och Christina gick bort 1618.
Två år senare, den 25 januari 1620, gifte han sig med Magdalena (Malin) Hising (18) och de fick barnen:
1) Christina (1620-1699)
2) Nicolaus Johannis (1622-1676)
3) Johannes (1623-1667)
4) Carl (1624-1627) † (3 år)
5) Petrus (Peter) (1625-1701)
6) Cecilia (1626-1668)
7) Jacob (1628-1629) † (9 mån)
8) Magdalena (1629-1629) † (15 v)
9) Olof Rudbeck (1630-1702) (Professor och historiker)
10) Paul (adlad Rudebeck) (1632-1687)
11) Catharina (1633-1638) † (nästan 5 år)

Johannes gick bort efter svåra plågor den 8 augusti 1646, 65 år gammal och begravdes i Västerås domkyrka.

dela sidan
  
Samtida händelser 1581 - 1646
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi

Inlagd 2004-10-07 | Uppdaterad 2019-04-23