Gustaf Bonde

Titel:
Riksskattmästare och landshövding
Adel/ätt:
Friherrliga ätten Bonde nr 20. Friherrlig 1651
Levde:
1620 - 1667 (47 år)
Gustaf Bonde

Historia:

Gustav Bonde föddes den 4 februari 1620 i Esplunda i Rinkaby socken, Örebro län, som son till Carl Bonde (39) och friherrinnan Beata Oxenstierna (29). Modern dog redan när Gustav var 1 ½ år gammal och fadern gifte fyra år senare om sig med Beata Sparre.

I augusti 1633 tog Gustav studenten i Uppsala och vid tjugofem års ålder blev han kammarråd och tre år därefter landshövding i Södermanland. Vid 33 års ålder upphöjdes han till riksråd av drottning Kristina.

Gustav var friherre till Laihela, herre till Äsplunda, Hässelby, Toftaholm, Grävsten, Arnöberg och Vinstorp.
År 1662 lät han börja bygga Bondeska palatset i Stockholm.

Efter Karl X Gustavs död 1660 valdes han till en bland förmyndarna för den minderårige Karl XI. Till denna förtroendeplats hade konungen i sitt testamente förordnat Herman Fleming i egenskap av riksskattmästare, men då han av rådet fruktades som en avgjord ivrare för reduktionen, vilket inte Gustaf gjorde, tog de Flemings svaga hälsa som förevändning för att kunna avskeda honom och Gustaf blev riksskattmästare och medlem av förmyndarestyrelsen i hans ställe.

Även om han inte var vän av reduktionen, var han långt ifrån den man förmyndareregeringen och i första hand ledamoten Magnus Gabriel de la Gardie hade räknat med. Bland annat var han emot alla de krig som Sverige deltog i vilket de andra var för.

Bondes yrkeskarriär kan sammanfattas på följande sätt:
* Student i Uppsala augusti 1633
* Kammarråd januari 1654
* Landshövding i södermanland november 1648
* Riksråd och på nytt kammarråd juli 1653
* Kommissarie i reduktionskollegiet juli 1655
* Överinspektör över bankväsendet i Stockholm april 1659
* Kammarpresident februari 1660
* Riksskattmästare november 1660
* Lagman i Östergötland december 1661
* Kansler för Dorpats akademi november 1665 (endast titel)

1644 gifte han sig med Maria Elisabet Ulfsparre, och 1647 med Anna Kristina Natt och Dag.

Gustav dog i Hamburg den 25 maj 1667, 47 år gammal, dit han rest på grund av sin dåliga hälsa.

Inlagd 2004-10-31 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Gustaf:s livstid
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.

Källor
* Svenska män och kvinnor - A-B (Bonniers förlag 1942) sid 398-399
» adelsvapen.com
- Stora porträttet är efter en kopia av David Klöcker Ehrenstrahl - från digitaltmuseum.se