Anders af Håkansson

Levde: 1749-1813 (63 år)
Titel: Landshövding och friherre
Adel/ätt: Friherrliga ätterna af Håkansson. Adlad 1801. Friherrlig 1809. Utdöd 1813
Far: Olof Håkansson (1695-1769)
Mor: Brigitta Katarina Timell (1718-1780)

Anders af Håkansson

Biografi
Anders af Håkansson föddes den 23 oktober 1749 i Blekinge som son till bonden och riksdagsmannen Olof Håkansson (54) och Brigitta Katarina Timell (31).

Han studerade i Lund och tog juridisk examen 1767 som auskultant i Göta hovrätt.

1771 gifte han sig med Anna Katarina Fehrman, och samma år blev han häradshövding i Blekinge läns östra domsaga samt erhöll 1788 lagmans namn, heder och värdighet. Samma år utnämndes han till justitieborgmästare i Karlskrona, och valdes också till stadens representant i borgarståndet vid 1789 års riksdag och insattes i det hemliga utskottet.

Han visade sig vara ett villigt verktyg för Gustav III:s envåldsplaner, vilket gjorde att han blev allmännt hatad av oppositionen.
Vid kungens resa till Spaa 1791 insattes han i den t.f. regeringen.
Efter Gustav III:s död 1792, blev han avsatt från sina uppdrag men insattes i dem igen av Gustav IV Adolf, som år 1800 gjorde honom till landshövding i Blekinge och 1801 förlänade honom adlig värdighet under namnet af Håkansson.

"Han var oförskräckt och i besittning av en utmärkt talegåva, hade en ljus blick för ärendenas uppfattning och reda i deras framställning. Hans huvudfel var en för stor ärelystnad och kanske en för stark känsla av sitt eget värde"
Han dog den 10 april 1813 i stockholm, 63 år gammal och är begravd på Augerums kyrkogård i Blekinge.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-03 | Uppdaterad 2017-11-01
Samtida händelser 1749 - 1813
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» denstoredanske.dk
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon