Lars Larsson (Molin)

Levde: 1785-1845 (59 år)
Titel: Tjuv och författare, kallad "Lasse-Maja"
Far: Lars Olsson
Mor: Stina Olsdotter

Lars Molin - Lasse-Maja

Biografi
Lars Larsson Molin (mer känd som Lasse-Maja) föddes den 5 oktober 1785 i Djupdahlen i Ramsberg socken i Örebro län som son till sockenskräddaren senare bergsmannnen Lars Olsson och Stina Olsdotter.

Han gjorde en rad rån och småstölder. Han brukade då för det mesta klä ut sig i kvinnokläder, kanske för att han trodde att han hade större chans att inte åka fast då.
Han blev i unga år kär i grannflickan som hette Maja, och det var därför som han kallades för Lasse-Maja när han klädde ut sig till kvinna. De flesta brotten utförde han emellertid ändå som "man", iförd herrkläder.

Kungörelse
"Konungens Befallningshafwande i Westerås har hos mig tillkännagifwit, att den till händer och fötter fängslade och ifrån Westerås på wägen hit till Slottshäcktet Lördagen den 4 af innewarande månad afsände Stor-tjufwen Molin eller Lasse Maja, genom uppenbar wårdslöshet hos Fångföraren Per Persson i Åby, Kohlbäcks Socken, beredt sig tillfälle rymma och på flygten komma, utan att ännu, oaktadt sorgfälligaste efterspaning, kunna ertappas; I anledning hwaraf bemälte Molin eller Lasse Maja, härigenom efterlyses, med strängaste befallning till Krono- och Stadsbetjente, att honom på det sorgfälligaste efterspana, wid ertappandet gripa och under starkaste fängsliga säkerhet hit införa låta. Molin är af medelmåttig längd, men stadig wäxt, bleklagd, med blå eldiga ögon, swart afklipt hår, något långt swart skägg, och har ett ärr öfwer pannan, samt war wid rymmandet klädd i grå Landtwärnsråck med mässingsknappar, gula eller gröna byxor, gammal swart hatt, skor, men utan strumpor."

Örebro slott i Lands-Kansliet den 15 Maj 1811.
Salomon Löfvenskjöld.

När han klädde sig i kvinnokläder kunde han till exempel lura män att bjuda hem honom, och från dessa stal han sedan pengar och saker, gärna efter att de druckit några flaskor vin tex. Han kunde också ta anställning som piga och sedan plundra husbonden på värdesaker. Bland befolkningen var han väldigt populär eftersom han ansågs ta från de rika och ge till de fattiga (fast det nog inte var så ändå). Sin mest aktiva period hade han från 1800-talets början fram till 1812.

Den 22 februari 1812 greps han av Stockholmspolisen, och en månad senare dömdes han för inbrott i Järfälla kyrka till 40 par spö samt kyrkplikt. Spöstraffet utfördes offentligt på Barkarby Torg, och efter att en grundlig undersökning gjorts i de närliggande socknarna, dömdes han till livstids fängelse på Carlstens fästning. Han var då 27 år gammal. Under sin tid i fängelset skrev han sina memoarer som han kallade för; "Lasse-Majas besynnerliga äventyr". Den kom ut 1833 och blev på 1800-talet Sveriges mest lästa bok, efter bibeln. Han lyckades också klara sig levande från det hårda livet på fästningen, vilket inte var alla förunnat.

Tjugofem år senare, år 1838, blev han benådad av Karl XIV Johan. Så vid 52 års ålder var han återigen en fri man. Han levde sedan lugnt vid några släktingar i Arbogatrakten där han dog den 4 juni 1845, 59 år gammal. Han är begravd på stadskyrkogården i Arboga, Västmanland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-03 | Uppdaterad 2017-11-08
Samtida händelser 1785 - 1845
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon