Erik Dahlbergh

Levde: 1625-1703 (77 år)
Titel: Arkitekt. Utgivare av Suecia antiqua et hodierna. Landshövding, överste och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Dahlbergh. Grevlig 1693. Utdöd 1703
Far: Jöns Eriksson Dahlbergh (-1629)
Mor: Dorotea (Dordi) Matsdotter (-1636)

Erik Dahlbergh

Biografi
Erik Jönsson (senare adlad Dahlbergh) föddes under enkla förhållanden i hus nummer 2 vid Gråmunkegränd i Stockholm antingen den 10 oktober år 1625. Hans föräldrar var landsbokhållaren Jöns Dahlberg och Dorotea Mattsdotter. Erik blev tidigt föräldralös. Vid tretton års ålder (1638) sattes han i skriv- och räkneskola i Hamburg och som sjuttonåring (1641) anställdes han som skrivare hos dåvarande generalkamrern i Pommern, Gerdt Rehnsköld.

Han deltog som officer de två sista åren av trettioåriga kriget som pågick mellan åren 1618-1648. Mellan åren 1650-1655 studerade han, och åkte även på resor till bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Han skaffade sig stora kunskaper i arkitektur, vilket senare skulle göra honom till en av Sveriges främsta arkitekter. På resan till Italien träffade han hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl, som hjälpte honom att få kontakter vid det svenska hovet.

Trettiofem år gammal (1660) blev han adlad med namn Dahlbergh. Samma år började han med det stora verket som blev känt under namnet Suecia antiqua et hodierna ("forna och nuvarande Sverige"). Det är Sveriges äldsta planschverk som innehåller 353 stora planscher som är gjorda i kopparstick.

Motiven är Sveriges märkvärdigaste och finaste slott, byggnader, egendomar, befästningar, städer och historiska minnesmärken, så som de såg ut under den senare delen av 1600-talet. Detta kom till för att man ville lovprisa och upphöja Sverige och visa på stormaktens starka självförtroende efter framgångarna i exempelvis trettioåriga kriget. Arbetet börjades år 1660 och fortsatte att ges ut till år 1715 - det vill säga hela tolv år efter att Dahlbergh avlidit. Skisserna och kopparsticken är utförda med stor noggrannhet, fast en del fel har ändå smugit sig in. Ibland ritade han in tänkta ändringar som sedan aldrig blev utförda på byggnaderna. Så här står det om honom i detta verk:
"Den berömde och lysande herren Erik Dahlberg, greve till Skenäs, friherre till Stropsta, herre till Werder, kungligt råd, fältmarskalk, generalguvernör över Livland, kansler över Dorpats akademi och generaldirektör över rikets befästningsverk".

Stadsplanerna för Karlskrona och Karlshamn är också utförda utav Dahlbergh.

Fyrtionio år gammal (1674) blev han chef för fortifikationen och senare även landshövding i Jönköping. 1693 blev han fältmarskalk och greve, generalguvernör i Bremen och Verden och mellan åren 1696-1702 var han generalguvernör i Livland.

År Titel/händelse
1630-1631 Fick undervisning av kyrkoherden i Simtuna, Johannes Marci Simtelius
1631 Gick i skola i Västerås
1632-1634 Gick i skola i Uppsala
1635-1636 Gick i skola i Norrköping
1637-1638 Gick i skola i Söderköping (till maj -38)
1638-1640 Elev vid Nikolaus Detris skola i Hamburg (juli 38 - mars 40)
1641 Skrivare hos generalkamreraren i Pommern Gert Rehnskiöld
1646 Kammarskrivare vid pommerska staten (maj)
1647 Krigstjänst hos generalkvartermästaren Konrad von Mardefelt i Demmin (mars)
1647 Konduktör vid de pommerska fästningarna (juni)
1650 Agent under ministerresidenten Georg von Snoilsky i Frankfurt am Main (sept)
1653-1656 Informator för baronerna Mårten & Henrik Cronstierna under studieresor i Tyskland & Italien
1656-1660 Generalkvartermästarelöjtnant vid huvudarmén i Polen
1657 Generaladjutant
1658 tjf. generalkvartermästare vid armén i Karl X:s första krig mot Danmark (fr. jan)
1658 tjf. generalkvartermästare i andra kriget mot Danmark (fr. aug)
1658-1660 Kommendant på Kronborg
1660 Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente
1660 Adlad 9 november
1666 Gifte sig med Maria Eleonora Drakenhielm
1667-1668 Reste i Holland, Frankrike och England
1669 Kommendant i Malmö
1674 Generalkvartermästare med chefskap över fortifikationsstaten (sept)
1674 Överste 19 sept
1675 Generalkvartermästare i fält
1677 Krigsråd
1678-1680 Kommendant i Kristianstad
1679-1680 Kommendant i Landskrona
1680 Eriks fru Maria Eleonora dör i barnsäng (30 år)
1687 Generalmajor och landshövding i Jönköpings län (aug)
1687 Friherre (24 dec)
1692 Generalfälttygmästare 5 november
1693 Generalguvernör i Bremen och Verden (mars)
1693 Upphöjd till Greve 11 mars
1693 Fältmarskalk 12 juli
1693 Generalguvernör i Lifland och kansler för akademien i Dorpat (jan)
1698 Ledamot av kommissionen över pommerska myntväsendet (feb-apr)

Familj & barn
Den 16 augusti 1666 gifte Erik (40) sig med Maria Eleonora Drakenhielm (nyss fyllda 16), och de fick barnen:
1) Wilhelm (1667-1689) † 22 år
2) Dorotea Beata (1670-1712)
3) Anna Maria (1671-1719)
4) Carl Gustaf (1673-1697) † 24 år
5) Erik (1674-1678) † (4 år)
6) Elsa Christina (1675) † (späd)
7) Charlotta Juliana (1678-1698) † 20 år
8) NN (1680-1680) † (1 dag)

Sönerna dog unga och ogifta och ätten Dahlberg utgick därmed på svärdssidan. Hans hustru Maria Eleonora dog i barnsäng 1680, endast 30 år gammal.
Erik gick bort den 16 januari 1703, 77 år gammal, och begravdes i Turinge kyrka i Södertälje i ett gravkor han själv ritat. Åttiotre år efter hans död (1786) lät Svenska Akademin prägla en minnespeng över honom.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2019-06-26
Samtida händelser 1625 - 1703
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Afrikanska kompaniet bildas
1650  90 % av svenskarna bor på landet
1650  Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
»
adelsvapen.com
» biografi
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon