Erik Dahlbergh

Levde: 1625-1703 (77 år)
Titel: Arkitekt. Utgivare av Suecia antiqua et hodierna. Landshövding, överste och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Dahlbergh. Grevlig 1693. Utdöd 1703
Far: Jöns Eriksson Dahlbergh (-1629)
Mor: Dorotea (Dordi) Matsdotter (-1636)

Erik Dahlbergh

Biografi
Erik Jönsson (senare adlad Dahlbergh) föddes i hus nr 2 vid Gråmunkegränd i Stockholm den 10 oktober år 1625 som son till landsbokhållaren Jöns Dahlberg och Dorotea Mattsdotter.

Uppväxt
Fadern gick bort när Erik var fyra och modern gifte om sig med en löjtnant vid Västmanlands regemente som hette Peder Gråå. När Erik var tio år dog även modern och han blev föräldralös. Hans farbror bestämde då att Erik skulle gå en skriv- och räkneskola i Hamburg vilket skedde. Efter avslutad skolgång i Hamburg anställdes Erik (17) som skrivare hos dåvarande generalkamrern i Pommern, Gerdt Rehnsköld.

Deltog i 30-åriga kriget
Han deltog som officer de två sista åren av trettioåriga kriget som pågick mellan åren 1618-1648. Mellan åren 1650-1655 studerade han och åkte även på resor till bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Han skaffade sig stora kunskaper i arkitektur vilket senare skulle göra honom till en av Sveriges främsta arkitekter. På resan till Italien träffade han hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl som hjälpte honom att få kontakter vid det svenska hovet.

Suecia antiqua et hodierna
Trettiofem år gammal (1660) blev han adlad med namn Dahlbergh. Samma år började han med det stora verket som blev känt under namnet Suecia antiqua et hodierna (forna och nuvarande Sverige). Det är Sveriges äldsta planschverk som innehåller 353 stora planscher som är gjorda i kopparstick.

Motiven är Sveriges märkvärdigaste och finaste slott, byggnader, egendomar, befästningar, städer och historiska minnesmärken, så som de såg ut under den senare delen av 1600-talet. Detta kom till för att man ville lovprisa och upphöja Sverige och visa på stormaktens starka ställning efter framgångarna i exempelvis trettioåriga kriget.
Arbetet börjades år 1660 och fortsatte att ges ut till år 1715, det vill säga hela tolv år efter att Dahlbergh avlidit. Skisserna och kopparsticken är utförda med stor noggrannhet, fast en del fel har ändå smugit sig in. Ibland ritade han in tänkta ändringar som sedan aldrig blev utförda på byggnaderna. Så här står det om honom i detta verk:
'Den berömde och lysande herren Erik Dahlberg, greve till Skenäs, friherre till Stropsta, herre till Werder, kungligt råd, fältmarskalk, generalguvernör över Livland, kansler över Dorpats akademi och generaldirektör över rikets befästningsverk'.

Stadsplanerna för Karlskrona och Karlshamn är också utförda utav Dahlbergh.

Landshövding, fältmarskalk & greve
Fyrtionio år gammal (1674) blev han chef för fortifikationen och senare även landshövding i Jönköping. 1693 blev han fältmarskalk och greve, generalguvernör i Bremen och Verden och mellan åren 1696-1702 var han generalguvernör i Livland.

Äktenskap & barn
Den 16 augusti 1666 gifte Erik (40) sig med Maria Eleonora Drakenhielm (16) och de fick barnen:
1) Wilhelm (1667-1689) († 22 år)
2) Dorotea Beata (1670-1712)
3) Anna Maria (1671-1719)
4) Carl Gustaf (1673-1697) († 23 år)
5) Erik (1674-1678) († 4 år)
6) Elsa Christina (1675) († späd)
7) Charlotta Juliana (1678-1698) († 20 år)
8) NN (1680-1680) († 1 dag)
Sönerna dog unga och ogifta och ätten Dahlberg utgick därmed på svärdssidan. Hans hustru Maria Eleonora (30) dog i barnsäng 1680.

Erik (77) gick bort den 16 januari 1703 och begravdes i Turinge kyrka i Södertälje i ett gravkor han själv ritat.

Kuriosa
Åttiotre år efter hans död (1786) lät Svenska Akademien prägla en minnespeng över honom.

År Titel/händelse
1630-1631 Fick undervisning av kyrkoherden i Simtuna, Johannes Marci Simtelius
1631 Gick i skola i Västerås
1632-1634 Gick i skola i Uppsala
1635-1636 Gick i skola i Norrköping
1637-1638 Gick i skola i Söderköping
1638-1640 Elev vid Nikolaus Detris skola i Hamburg
1641 Skrivare hos generalkamreraren i Pommern Gert Rehnskiöld
1646 Kammarskrivare vid pommerska staten
1647 Krigstjänst hos generalkvartermästaren Konrad von Mardefelt i Demmin
1647 Konduktör vid de pommerska fästningarna
1650 Agent under ministerresidenten Georg von Snoilsky i Frankfurt am Main
1653-1656 Informator för baronerna Mårten & Henrik Cronstierna under studieresor i Tyskland & Italien
1656-1660 Generalkvartermästarelöjtnant vid huvudarmén i Polen
1657 Generaladjutant
1658 Tjänsteförrättande Generalkvartermästare vid armén i Karl X:s första krig mot Danmark
1658 Tjänsteförrättande Generalkvartermästare i andra kriget mot Danmark
1658-1660 Kommendant på Kronborg
1660 Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente
1660 Adlad
1666 Gifte sig med Maria Eleonora Drakenhielm
1667-1668 Reste i Holland, Frankrike och England
1669 Kommendant i Malmö
1674 Generalkvartermästare med chefskap över fortifikationsstaten (sept)
1674-1687 Överste
1675 Generalkvartermästare i fält
1677 Krigsråd
1678-1680 Kommendant i Kristianstad
1679-1680 Kommendant i Landskrona
1680 Eriks fru Maria Eleonora dör i barnsäng (30 år)
1687-1693 Generalmajor och Landshövding i Jönköpings län (aug)
1687 Friherre (24 dec)
1692-1703 Generalfälttygmästare
1693-1696 Generalguvernör i Bremen och Verden
1693 Upphöjd till Greve
1693-1703 Fältmarskalk
1693 Generalguvernör i Livland och kansler för akademien i Dorpat (jan)
1698 Ledamot av kommissionen över pommerska myntväsendet (feb-apr)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1625 - 1703
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner ner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» porträttbild
» riksarkivet.se
»
adelsvapen.com
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon