David Klöcker Ehrenstrahl

Levde: 1628-1698 (69 år)
Titel: Konstnär, målare
Adel/ätt: Adliga ätten Ehrenstrahl. Adlad 1698. Friherrlig 1731. Utdöd 1814
Epok/stil: Hovmålare, hovkonterfejare
Far: Skräddare
Mor: Otman (Othman)

David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
David Klöcker Ehrenstrahl föddes den 23 september 1629 i Hamburg, Tyskland. Uppgifter om hans föräldrar är svårt att hitta.
Han ingick vid sjutton års ålder (1646) i det svenska kansliet och tjänstgjorde bland annat vid fredsunderhandlingarna i Osnabrück. Bland deras uppgifter ingick ofta att texta och rita ornament, vilket på den tiden alla viktiga handlingar borde vara utsirade med. Under den här tiden fattade han så stort tycke för teckning och färgning så att han övergav ämbetsmannabanan och reste istället till Holland och studerade målningskonsten.

Efter detta blev han 1651 kallad tillbaka till Sverige och fick en tjänst vid änkedrottningen Maria Eleonora. Några år senare fick han tillåtelse av henne att resa till Tyskland och Italien för att utbilda sig ännu mer. Efter två år i Venedig reste han till Rom där hans målningar mottogs med så mycket beröm att en kardinal upplät sitt hus till honom och han fick även fritt uppehåll i fem år. Under denna tid dog änkedrottningen Maria Eleonora (1655) men en annan änkedrottning Hedvig Eleonora fick honom 1661 tillbaka till Sverige och han utnämndes då till hovmålare.

Självporträtt med allegorier, målat 1691
Hans uppgift blev att pryda de kungliga slotten som Gripsholm, Strömsholm, Ulriksdal och Drottningholms slott. Han målade en massa tavlor som idag hänger på dessa slott. 1674 upphöjdes han i adligt stånd med namnet Ehrenstrahl och 1690 fick han fullmakt och titeln hovintendent. Han var på sin tid den största konstnären i Sverige, och den mest produktive. Han målade historiemålningar, allegorier, porträtt och djurmålningar, bland annat Karl XI kröningDrottningholm, Yttersta domen, Korsfästelsen som räddades från slottsbranden m.fl.

Störst var han nog ändå i porträttmålning och djurmålning där till exempel Karl XI ofta anlitade honom för att måla av hans hästar Brilliant, Gallant och Kortom.

Familj
1663 gifte sig David (35) med Maria Momma som var född i Amsterdam. De fick dottern Anna Maria 1666. Maria Momma gick bort i mars 1680 och året därpå, den 3 maj 1681 gifte sig David (53) med Emerentia Baumann, som dog 1693.

David gick bort den 23 oktober 1698, 69 år gammal och begravdes i Stockholms storkyrka där Karl XII lät uppsätta en praktfull minnesvård.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2018-11-11
Samtida händelser 1628 - 1698
1632  Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Afrikanska kompaniet bildas
1650  90 % av svenskarna bor på landet
1650  Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber
1661  Första sedlarna ges ut
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Svenska konstnärer, biografisk handbok (Lorentzon)
Norstedts Konstlexikon
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon