Fredric Henric af Chapman

Levde: 1721-1808 (87 år)
Titel: Skeppsbyggare, överste, viceamiral
Adel/ätt: Adliga ätten af Chapman. Adlad 1772. Utdöd 1808
Far: Thomas Chapman (1683-1769)
Mor: Susanna Colson (1691-1771)

Fredric Henric af Chapman - målad av Lorens Pasch d.y.

Biografi
Fredrik Henrik af Chapman föddes 9 september 1721 i Göteborg som son till engelsmannen och majoren Thomas Chapman (38) och Susanna Colson (30).

Som 15-åring for han till Stockholm och lärde sig där skeppsbyggeri, vilket han sedan fullbordade genom utländska resor, bland annat till England 1741. Där väckte hans många besök på varvet misstankar och han häktades, men släpptes snart och blev istället erbjuden en tjänst, vilket han avböjde. Han arbetade istället i över två år som timmerman i Londo.

Tjugotre år gammal (1744) återvände han till Göteborg där han, tillsamman med en annan, startade ett skeppsvarv. Mellan åren 1752-1756 studerade han åter utomlands, och 1757 utnämndes han till underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan.
Fältmarskalken Augustin Ehrensvärd anställde honom för att bygga en lämplig skärgårdsflotta, vilket han gjorde efter egna ideér och han byggde ett par skepp för Finlands kustförsvar.

Han kommenderades sedan till skeppsbyggmästare till den finska eskadern och flyttade därför 1760 till Sveaborg.

År 1764 blev han så överskeppsbyggmästare och flyttade därför till Stockholm.
1768 byggde han den första kanonslupen (kombinerad rodd- och segelfartyg) och sedan kanonjollar och däckade kanonslupar. Gustav III:s regering utsåg honom till ledamot i kommittén för förslag till den nya örlogsflottan, och hans plan antogs och 1776 provseglade han det andra av de fyra linjeskepp, som skulle byggas i Karlskrona. Han blev efter detta överste vid amiralitetet och ledamot av amiralitetskollegiumet samt erhöll 1781 överbefälet över skeppsbyggnadsdetaljen vid varvet i Karlskrona och 1782 även över tacklings- och artilleridetaljerna.

1783 blev han konteramiral och varvsamiral och 1791 viceamiral, från vilket post han tog avsked 1793. Mellan åren 1781-1790 byggdes elva linjeskepp, lika många fregatter och en mängd mindre fartyg. Han var även ledamot av Vetenskapsakademien.

Han gifte sig aldrig och han dog 19 augusti 1808, tjugoen dagar före sin 87-årsdag och ligger begravd på Augerums kyrkogård i Blekinge.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2018-11-07
Samtida händelser 1721 - 1808
1725  Stor missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Glasögonbågarna uppfinns.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon