Jean de la Vallée

Levde: 162(0/4)-1696 (ca 72 år)
Titel: Arkitekt, trädgårdsarkitekt och borgmästare
Adel/ätt: Adliga ätten de la Vallée. Adlad 1692. Utdöd 1700
Far: Simon de la Vallée (ca 1595-1642)
Mor: Marguerite de Villars (-1635)

Biografi
Jean de la Vallée föddes i Frankrike, årtal är dock osäkert då både årtalen 1620 och 1624 förekommer. Hans far var den berömde arkitekten Simon de la Vallée och modern hette troligen Marguerite de Villars.

Jean gjorde tidigt studieresor i Frankrike och Italien där han studerade de nya barockformerna inom arkitekturen. 1637 kom han till Sverige tillsammans med sin far Simon. Efter att fadern avlidit fem år senare (1642) fick Jean fullfölja en del av faderns påbörjade arbeten, men det dröjde innan han fick fullt ansvar som ledande arkitekt. På hösten 1645 sändes han till Uppsala för att där göra en uppmätning av slottet. Året därpå (1646) fick han ett kungligt stipendium under tre år, och påbörjade därför en utlandsresa för att studera arkitektur. Färden gick över Holland till Paris dit han kom i augusti 1646, och vidare till Italien och Rom som han lämnade först på våren 1650 för att över Nürnberg återvända till Stockholm.

Hans första uppdrag efter hemkomsten var festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning i oktober 1650. Två triumfbågar, på nuvarande Gustav Adolfs torg och Järntorget, uppfördes under hans ledning efter romerska förebilder. Genom den fullmakt och instruktion, som utfärdades för Jean som "Kunglig Majestäts arkitektör", ställdes den statliga byggnadsverksamheten i landet helt under hans ledning (1651).
Den första stora uppgiften i Sverige var ombyggnaden av Stockholms slott. 1654 lade han fram en översiktsplan, som Tessin d.y. i sitt slottsprojekt i många avseende bygger på.

Samma år som han gifte sig (1654) fick han i uppdrag att utföra ritningarna till en kyrka på Södermalm, Katarina kyrka, och två år senare kunde arbetena under hans ledning påbörjas.

Han stod högt i gunst hos drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI:s förmyndarregering och fick många bevis på detta. Genom kungliga brev fick han 1650 och 1652 tomter på Blasieholmen samt Ladugårdsgärdet i donation. 1658 gav Karl Gustav honom en "årlig pension i sin livstid" på hundra tunnor spannmål och som en ersättning för det arbete han lagt ner på att förbättra landsvägen vid Stäkets backe fick han 1665 en kedja av guld med en medalj till ett värde av hundra dukater.

När regeringen 1664 beslöt att en ny kyrka skulle uppföras för amiralitetet på Ladugårdslandet, fick Jean uppdrag att utföra ritningarna till denna byggnad. Bygget påbörjades i slutet av 1660-talet men fullbordades först på 1800-talet efter åtskilliga förändringar.

I juni 1671 blev Jean borgmästare i Stockholm och 21 år senare, i april 1692, adlades han.
Skokloster slott Vadstena slott Görvälns slott Ericsbergs slott
Verk/delaktig (urval)
Festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning (1650)
Ombyggnaden av Stockholms slott
Skoklosters slott, Uppland
Vadstena slott, Östergötland, mittornets kupoltak samt spira
Kägleholms slott, Närke
Stenhammars slott, Södermanland
Görvälns slott, Uppland
troligen Venngarns slott, Uppland
Ericsbergs slott, Södermanland
Fullföljandet av Riddarhuset, Stockholm
Ombyggnad av Karlbergs slott, Uppland
Katarina kyrka på Södermalm, Stockholm
Hedvig Eleonora kyrka
Ritningarna till Wrangelska palatset, Stockholm
Ritningarna till Bondeska palatset, Stockholm
Runsa herrgård, Uppland
Ombyggnad av gamla Drottningholm
Käglehoms slott Karlbergs slott Wrangelska palatset Bondeska palatset
Liksom sin far hade Jean ett hetsigt temperament som ledde till många oenigheter, bland annat inträffade 1671 en total brytning mellan Jean och Nicodemus Tessin d.ä. som därefter inte ville arbeta tillsamman med honom.

Familj & barn
I november 1654 gifte sig Jean med Anna Maria Böös och de fick barnen:
1) Jonas 1657-1673
2) Christoffer Johan 1661-1700
3) Johan ca 1663-ca 1709
4) Magnus -1728
5) Margareta (gift Spieler)
6) Beata (gift Malmberg)
7) Catharina
8) Christina -1740
9) Maria (gift Brinck) -1693

Trots alla sina stora byggnadsprojekt avled Jean de la Vallée nästan utfattig den 9 mars 1696, över 70 år gammal och begravdes i Katarina kyrka i Stockholm.

dela sidan
  
Samtida händelser 162(0/4) - 1696
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.
1649  Englands kung, Karl I avrättas.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.
1656  C. Huygens tar patent på pendeluret.
1657  Leopold I blir kung i Österrike.
1660  Karl XI blir svensk kung.
1660  Karl II blir kung i England.
1666  London härjas av en stor brand.
1669  Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
1673  Författaren Jean Baptiste Molière dör.
1675  Danmark förklarar Sverige krig.
1681  Försvenskningen av Skåne och Blekinge.
1684  Dansktalande lärare avskedas i Skåne.
1688-1697  "Nioårskriget pågår".

Källor
Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva
Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
Här vilar berömda svenskar (Åstrand)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Inlagd 2007-07-18 | Uppdaterad 2019-06-26