Jean de la Vallée

Levde: ca 1624-1696 (ca 72 år)
Titel: Arkitekt, trädgårdsarkitekt och borgmästare
Adel/ätt: Adliga ätten de la Vallée. Adlad 1692. Utdöd 1700
Far: Simon de la Vallée (ca 1595-1642)
Mor: Marguerite de Villars (-1635)

Biografi
Jean de la Vallée föddes i Frankrike, årtal är dock osäkert då både årtalen 1620 och 1624 förekommer. Hans far var den berömde arkitekten Simon de la Vallée och modern hette troligen Marguerite de Villars.

Studieresor utomlands
Jean gjorde tidigt studieresor i Frankrike och Italien där han studerade de nya barockformerna inom arkitekturen. År 1637 kom han till Sverige tillsammans med sin far Simon. Efter att fadern avlidit fem år senare (1642) fick Jean fullfölja en del av faderns påbörjade arbeten, men det dröjde innan han fick fullt ansvar som ledande arkitekt.

Kungligt stipendium
På hösten 1645 sändes han till Uppsala för att där göra en uppmätning av slottet. Året därpå fick han ett kungligt stipendium under tre år, och påbörjade därför en utlandsresa för att studera arkitektur. Färden gick över Holland till Paris dit han kom i augusti 1646, och vidare till Italien och Rom som han lämnade först på våren 1650 för att över Nürnberg återvända till Stockholm.

Kristinas kröning
Hans första uppdrag efter hemkomsten var festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning i oktober 1650. Två triumfbågar på nuvarande Gustav Adolfs torg och Järntorget uppfördes under hans ledning efter romerska förebilder. Genom den fullmakt och instruktion som utfärdades för Jean som 'Kunglig Majestäts arkitektör' ställdes den statliga byggnadsverksamheten i landet helt under Jeans ledning (1651). Den första stora uppgiften i Sverige var ombyggnaden av Stockholms slott. 1654 lade han fram en översiktsplan som Tessin d.y. i sitt slottsprojekt i många avseende bygger på.

Katarina kyrka
År 1654 fick han i uppdrag att utföra ritningarna till en kyrka på Södermalm, Katarina kyrka, och två år senare kunde arbetena under hans ledning påbörjas.

Han stod högt i gunst hos drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI:s förmyndarregering och fick många bevis på detta. Genom kungliga brev fick han 1650 och 1652 tomter på Blasieholmen samt Ladugårdsgärdet i donation. 1658 gav Karl Gustav honom en "årlig pension i sin livstid" på hundra tunnor spannmål och som en ersättning för det arbete han lagt ner på att förbättra landsvägen vid Stäkets backe fick han 1665 en kedja av guld med en medalj till ett värde av hundra dukater.

När regeringen 1664 beslöt att en ny kyrka skulle uppföras för amiralitetet på Ladugårdslandet, fick Jean uppdrag att utföra ritningarna till denna byggnad. Bygget påbörjades i slutet av 1660-talet men fullbordades först på 1800-talet efter åtskilliga förändringar.

Borgmästare i Stockholm
I juni 1671 blev Jean borgmästare i Stockholm och 21 år senare, i april 1692, adlades han.

Liksom sin far hade Jean ett hetsigt temperament som ledde till många oenigheter, bland annat inträffade 1671 en total brytning mellan Jean och Nicodemus Tessin d.ä. som därefter inte ville arbeta tillsamman med honom.

Familj & barn
I november 1654 gifte sig Jean med Anna Maria Böös som var dotter till borgmäsatern i Örebro, Christoffer Böös. Jean och Anna Maria fick barnen:
1) Jonas (1657-1673) († 16 år)
2) Christoffer Johan (1661-1700)
3) Johan (ca 1663-ca 1709)
4) Magnus (-1728)
5) Margareta
6) Beata
7) Catharina
8) Christina (-1740)
9) Maria (-1693)

Trots alla sina stora byggnadsprojekt avled Jean de la Vallée (70) nästan utfattig den 9 mars 1696 och begravdes i Katarina kyrka i Stockholm.

Verk/delaktig (urval)
Festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning (1650)
Ombyggnaden av Stockholms slott
Skoklosters slott, Uppland
Vadstena slott, Östergötland, mittornets kupoltak samt spira
Kägleholms slott, Närke
Stenhammars slott, Södermanland
Görvälns slott, Uppland
troligen Venngarns slott, Uppland
Ericsbergs slott, Södermanland
Fullföljandet av Riddarhuset, Stockholm
Ombyggnad av Karlbergs slott, Uppland
Katarina kyrka på Södermalm, Stockholm
Hedvig Eleonora kyrka
Ritningarna till Wrangelska palatset, Stockholm
Ritningarna till Bondeska palatset, Stockholm
Runsa herrgård, Uppland
Ombyggnad av gamla Drottningholm

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2007-07-18 | Uppdaterad 2020-09-13

Samtida händelser 1624 - 1696
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige

Källor
Böcker:
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Här vilar berömda svenskar (Åstrand)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon