Hans Fleming

Levde: ca 1545-1623 (ca 78 år)
Titel: Arkitekt, byggmästare, bildhuggare
Far: ?
Mor: Katherine Hansdotter

Bild saknas!

Biografi
Hans Fleming föddes troligen i Namur i Nederländerna, omkring 1545 som son till Katherine Jans (Hansdochter). Hans ursprungliga släktnamn var Man. Namnet Fleming tog han när han kom till Sverige, vilket skulle påvisa hans flamländska bakgrund.

I slutet av 1560-talet arbetade Fleming, tillsammans med Herkules Mida (Midouw) i Lübeck med ett stort skulpturarbete på rådhuset i staden. Sten till arbetet hämtades delvis från Gotland. Hela fasaden skulle smyckas och arbetet var inte klart förrän i september 1571.

I början av 1570-talet kom han, möjligen tillsammans med arkitektfamiljen Pahr, det vill säga Johan Baptista Pahr, Franciscus Pahr och Dominicus Pahr, som alla kom till Sverige för arbete i början av 1570-talet. Slottsbrunnen vid Kalmar slott, som uppfördes 1579-1581 har tillskrivits Fleming i samarbete med Dominicus Pahr.

1583 anställdes Fleming av Johan III som byggmästare på Stegeborgs och Norrköpings slott, där Stegeborg under Flemings ledning förvandlades till ett renässansslott.

Från 1588 fick Fleming tillsyn över kronans byggnader i Östergötland, bland annat Norrbyhus, Bråborg, Linköping, Norrköping och Stegeborg.
Stegeborg Vadstena slott Kalmar slott Borgholms slott
I augusti 1590 utsågs Fleming till byggmästare vid Vadstena slott efter att arkitekten Arendt de Roy gått bort i maj året före. Efter Arendts ritningar byggdes de båda rundlarna om, slottets västra del försågs med portal och trapptornet slutfördes (1596). Yttertaket, som brunnit 1598, återställdes och vallarna höjdes. I Vadstena ledde han även arbetet vid klosterkyrkan samt hospitalet. Han utförde 1595 ritningar till hertig Magnus gravmonument, samt flera gravmonument åt adeln.

Omkring 1601 flyttade han från Vadstena till Jönköping där han ledde befästningsarbetena på slottet. 1605 fick han fullmakt som överbyggmästare för Vadstena, Jönköping samt Älvsborg, Gullberg och Nylöse vid Göta älvs nedre lopp. Hans jobb blev nu mer som en befästningskonst, en blandning av slott och fästning.

Efter att hela Jönköping brunnit ned 1612 gjorde han 1613 ritningar till en ny stad som godkändes av Gustav II Adolf. 1613-1618 uppfördes under hans ledning Johannisborg norr om Norrköping. Man tror även att han var delaktig i västlängan på Visingsborg samt Brahekyrkan på Visingsö.
Från 1617 var han bosatt i Kalmar där han ledde befästningsarbetena på Kalmar slott samt även vid Borgholm. Han deltog även i uppförandet av Stockholms slotts kanslihusflygel 1619-1621. Senare arbetade han även på Linköpings samt Bråborg slott och Linköpings domkyrka där han ledde reparationer och ombyggnader.

År Verk/delaktig
1560-talet Stenhuggare i Lübeck
1580-talet Byggmästare och arkitekt i svensk tjänst
1583 Stegeborgs slott
1583 Norrköpings slott
1588 Tillsyn över kronans byggnader i Östergötland
1590 Byggmästare vid Vadstena slott
1595 Ritningar till Magnus gravmonument
1601-1617 Befästningsarbetena på Jönköpings slott
1605 Nya staden vid Hisingen
1613 Ritningar till den nya Jönköping
1613-1618 Ledde arbetet vid Johannisborgs slott
1617-1619 Befästningsarbeten på Kalmar och Borgholm slott
1619-1621 Stockholms slotts kanslihusflygel
Arbeten vid Linköpings slott
Arbeten vid Bråborg slott
Reparationer och ombyggnader vid Linköpings domkyrka

Fleming uppskattades högt för sitt arbete i Sverige och fick flera förläningar, bland annat två gårdar i Småland, i Rogberga- samt Ljungarums socken.

Familj
Gift med Dorthi som troligen var från Nederländerna eller Tyskland. Hon dog 1603 i Jönköping. Andra gången var han gift med Ingeborg från Jönköping.
Fleming gick bort i Kalmar, hittar dock olika dödsdatum, bland annat 28 december 1622 samt 1623.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-01 | Uppdaterad 2019-08-01
Samtida händelser 1545 - 1623
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund.
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustav II Adolf blir kung.
1614  Svea Hovrätt inrättas i Stockholm.
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon