Yrken/titlar


 

 
Generalguvernör/Guvernör
Generalguvernör var högste ämbetsmannen inom ett förvaltningsområde. En guvernör motsvarade en ståthållare eller landshövding som också utövade militär myndighet. Personerna är sorterade på födelseår