Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: van Otter  - Sebastian 
Levde: 1737 - 1805

Konspiratör

Friherrliga ätten von Otter. Adlad 1719

Namn: Vasa  - Erik XIV 
Levde: 1533 - 1577

Svensk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Gustav 
Levde: 149(6) - 1560

Svensk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Gustav II Adolf 
Levde: 1594 - 1632

Svensk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Johan III 
Levde: 1537 - 1592

Svensk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Karl IX 
Levde: 1550 - 1611

Svensk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Kristina 
Levde: 1626 - 1689

Svensk drottning

Kungliga ätten Vasa

Namn: Vasa  - Sigismund III 
Levde: 1566 - 1632

Polsk kung

Kungliga ätten Vasa

Namn: von Ascheberg  - Rutger 
Levde: 1621 - 1693

Fältmarskalk

Grevliga ätten Ascheberg. Grevlig 1687. Utdöd 1722

Namn: von Buddenbrock  - Henrik Magnus 
Levde: 1685 - 1743

Generallöjtnant

Adliga och friherrliga ätterna von Buddenbrock. Friherrlig 1731

Namn: von Dalin  - Olof 
Levde: 1708 - 1763

Författare

Adliga ätten von Dalin. Adlad 1751. Utdöd 1763

Namn: von Döbeln  - Georg Carl 
Levde: 1758 - 1820

Generallöjtnant

Friherrliga ätten von Döbeln. Friherrlig 1809. Utdöd 1847

Namn: von Fersen d.y.  - Axel 
Levde: 1755 - 1810

Riksmarskalk

Grevliga ätten von Fersen. Grevlig 1712. Utdöd 1839

Namn: von Fersen d.ä.  - Axel 
Levde: 1719 - 1794

Lantmarskalk

Grevliga ätten von Fersen. Grevlig 1712. Utdöd 1839

Namn: von Höpken  - Anders Johan 
Levde: 1712 - 1789

Riksråd

Grevliga ätten von Höpken. Grevlig 1762. Utdöd 1826

Namn: von Königsmarck  - Aurora 
Levde: 1662 - 1728

Grevinna

Grevliga ätten von Königsmarck. Grevlig 1651. Utdöd 1694

Namn: von Linné  - Carl 
Levde: 1707 - 1778

Botaniker

Adliga ätten von Linné. Adlad 1757. Utdöd 1783

Namn: von Platen  - Baltzar Bogislaus 
Levde: 1766 - 1829

Riksståthållare

Grevliga ätten Von Platen. Grevlig 1815, utdöd 1888.

Namn: von Plomgren  - Thomas 
Levde: 1702 - 1754

Köpman

Adliga och friherrliga ätterna von Plomgren. Adlad 1751. Friherrlig 1818

Namn: von Rosen  - Georg 
Levde: 1843 - 1923

Konstnär

Adliga friherrliga & grevliga ätten von Rosen. Friherrlig 1731, grevlig 1751

Namn: von Stedingk  - Curt 
Levde: 1746 - 1837

Fältmarskalk

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk. Friherrlig 1800. Grevlig 1809