Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel . Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). För muspekaren över vapenskölden för lite större bild.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ö


Namn: Sandels - Johan August 
Levde: 1764 - 1831
Fältmarskalk 1824, greve, lantmarskalk och "en av rikets herrar"

Grevliga ätten Sandels nr 124. Utdöd 1914

Namn: Scheffer - Carl Fredrik 
Levde: 1715 - 1786
Greve, kammarherre, minister, serafimerriddare, riksråd och skribent

Friherrliga ätten Scheffer nr 144. Friherrlig 1719. Introd. 1726. Utdöd 1799

Namn: Scheffer - Ulrik 
Levde: 1716 - 1799
Greve, riksråd, diplomat

Friherrliga ätten nr 144 - Scheffer. Friherrlig 1719. Introd. 1726. Utdöd 1799

Namn: Sergel - Johan Tobias 
Levde: 1740 - 1814
Tecknare, skulptör och bildhuggare

Adliga ätten Sergel nr 2213. Adlad 1808

Namn: Silfverstolpe - Malla 
Levde: 1782 - 1861
Drev en litterär salong i Uppsala

Adliga ätten Montgomery nr 1960 A

Namn: Sinclair - Malcolm 
Levde: 1690 - 1739
Major

Adliga ätten Sinclair nr 626. Introducerad 1655. Utdöd 1803

Namn: Skytte - Johan 
Levde: 1577 - 1645
Lärare, riksråd, universitetskansler, generalguvernör över Livland.
President i Göta hovrätt, riddare och kammarråd m.m.

Friherrliga ätten Skytte af Duderhof nr 8. Adlad 1604, friherrlig 1624, introd. 1625. Utdöd 1683

Namn: Sparre - Carl 
Levde: 1723 - 1791
Friherre, ämbetsman, riksråd och överståthållare i Stockholm, generalmajor

Friherrliga ätten Sparre nr 11. Friherrlig 1647

Namn: Sparre - Erik 
Levde: 1550 - 1600
Riksråd, lagman och ståthållare

Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7. Gammal frälsesläkt. Introd. 1625

Namn: Sparre - Johan 
Levde: 1551 - 1599
Riksråd

Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7. Gammal frälsesläkt. Introd. 1625

Namn: Spegel - Haquin 
Levde: 1645 - 1714
Ärkebiskop, diktare och hovpredikant

Adliga ätten Spegel

Namn: Sprengtporten - Göran Magnus 
Levde: 1740 - 1819
Rysk general, konspiratör - en av Anjalamännen

Adliga ätten Sprengtport nr 1740. Adlad 1651. Utdöd 1819

Namn: Sprengtporten - Jacob Magnus 
Levde: 1727 - 1786
Generallöjtnant och friherre

Friherrliga ätten Sprengtporten nr 275. Friherrlig 1766, introd. 1776. Utdöd 1875

Namn: Stedingk - Curt Bogislaus 
Levde: 1746 - 1837
Fältmarskalk 1811, ambassadör och "en av rikets herrar"

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk nr 2169, 316 och 117. Friherrlig 1800. Grevlig 1809

Namn: Stenbock - Gustaf Otto 
Levde: 1614 - 1685
Militär, greve, generalguvernör och riksamiral

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stenbock - Katarina 
Levde: 1535 - 1621
Svensk drottning 1552-1560 (8 år)

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stenbock - Magnus 
Levde: 1664 - 1717
Generalguvernör över Skåne, fältmarskalk 1712

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stiernhielm - Georg 
Levde: 1598 - 1672
Filosof, skald, riksarkivarie och språkforskare

Adliga ätten Stiernhielm nr 180. Gammal frälsesläkt. Ånyo adlad 1631

Namn: Stuart - Carl Magnus 
Levde: 1650 - 1705
Generalguvernör över Kurland, fortifikationsofficer

Friherrliga ätten Stuart nr 111. Friherrlig 1703-11-20. Utdöd 1742

Namn: Svedenborg - Emanuel 
Levde: 1688 - 1772
Vetenskapsman, andeskådare, uppfinnare

Adliga ätten Svedenborg nr 1598. Adlad 1719, introducerad 1720.