Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). Rotera mobilen för att se porträtt.


Namn: Sachsen-Lauenburg - Katarina av
Levde: 1513 - 1535

Svensk drottning 1531-1535 (4 år)


Namn: Sandels - Johan August 
Levde: 1764 - 1831

Fältmarskalk, greve, lantmarskalk, riksståthållare i Norge & en av rikets herrar

Grevliga ätten Sandels. Utdöd 1914

Namn: Scheffer - Carl Fredrik 
Levde: 1715 - 1786

Greve, kammarherre, minister, serafimerriddare, riksråd och skribent

Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799

Namn: Scheffer - Ulrik 
Levde: 1716 - 1799

Överste, greve, riksråd, ambassadör i Paris

Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799

Namn: Schröderheim - Elis 
Levde: 1747 - 1795

Landshövding, statssekreterare

Adliga ätten Schröderheim. Adlad 1750

Namn: Sergel - Johan Tobias 
Levde: 1740 - 1814

Tecknare, skulptör och bildhuggare

Adliga ätten Sergel. Adlad 1808

Namn: Silfverstolpe - Malla 
Levde: 1782 - 1861

Drev en litterär salong i Uppsala

Adliga ätten Montgomery. Naturaliserad 1736

Namn: Sinclair - Malcolm 
Levde: 1690 - 1739

Major

Adliga ätten Sinclair. Utdöd 1803

Namn: Skytte - Johan 
Levde: 1577 - 1645

Lärare, riksråd, universitetskansler, generalguvernör över Livland.
President i Göta hovrätt, riddare och kammarråd m.m.

Friherrliga ätten Skytte af Duderhof. Adlad 1604, friherrlig 1624. Utdöd 1683

Namn: Sparre - Carl 
Levde: 1723 - 1791

Friherre, ämbetsman, riksråd och överståthållare i Stockholm, generalmajor

Friherrliga ätten Sparre. Adlad 1647

Namn: Sparre - Erik 
Levde: 1550 - 1600

Rikskansler, riksråd, lagman, häradshövding och ståthållare

Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625

Namn: Sparre - Johan 
Levde: 1551 - 1599

Riksråd. Ståthållare på Kalmar slott

Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt

Namn: Spegel - Haquin 
Levde: 1645 - 1714

Ärkebiskop, diktare, hovpredikant, superintendent på Gotland

Adliga ätten Spegel

Namn: Sprengtporten - Göran Magnus 
Levde: 1740 - 1819

Rysk general, ambassadör i Paris, konspiratör - en av Anjalamännen

Adliga ätten Sprengtport. Adlad 1651. Utdöd 1819

Namn: Sprengtporten - Jacob Magnus 
Levde: 1727 - 1786

Generallöjtnant och friherre

Friherrliga ätten Sprengtporten. Friherrlig 1766. Utdöd 1875

Namn: Stedingk - Curt von
Levde: 1746 - 1837

Fältmarskalk 1811, ambassadör och "en av rikets herrar", greve

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk. Friherrlig 1800. Grevlig 1809

Namn: Stenbock - Gustaf Otto 
Levde: 1614 - 1685

Militär, greve, generalguvernör och riksamiral

Grevliga ätten Stenbock. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stenbock - Magnus 
Levde: 1665 - 1717

Generalguvernör över Skåne, fältmarskalk 1712

Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stiernhielm - Georg 
Levde: 1598 - 1672

Filosof, skald, riksarkivarie och språkforskare

Adliga ätten Stiernhielm. Gammal frälsesläkt. Åter adlad 1631

Namn: Stuart - Carl Magnus 
Levde: 1650 - 1705

Generalguvernör över Kurland, fortifikationsofficer

Friherrliga ätten Stuart. Friherrlig 1703. Utdöd 1742

Namn: Sture d.y. - Svante 
Levde: 1517 - 1567

Riksråd, hövitsman, lagman, riksmarskalk, greve och generalguvernör

Adliga ätten Natt och Dag

Namn: Sture d.ä. - Sten 
Levde: 1440 - 1503

Riksföreståndare 1470-1497 och 1501-1503 (totalt 29 år)

Ätten Sture, sjöbladsätten. Utdöd 1503

Namn: Svedenborg - Emanuel 
Levde: 1688 - 1772

Vetenskapsman, andeskådare, uppfinnare

Adliga ätten Svedenborg. Adlad 1719

swishikon Stöd historiesajten! swishikon