Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ö


Namn: Sachsen-Lauenburg - Katarina av
Levde: 1513 - 1535

Svensk drottning


Namn: Sandels - Johan August 
Levde: 1764 - 1831

Fältmarskalk

Grevliga ätten Sandels nr 124. Utdöd 1914


Namn: Scheffer - Carl Fredrik 
Levde: 1715 - 1786

Riksråd

Friherrliga ätten Scheffer nr 144. Friherrlig 1719. Introd. 1726. Utdöd 1799


Namn: Scheffer - Ulrik 
Levde: 1716 - 1799

Riksråd

Friherrliga ätten Scheffer nr 144. Friherrlig 1719. Introducerad 1726. Utdöd 1799


Namn: Schröderheim - Elis 
Levde: 1747 - 1795

Landshövding

Adliga ätten Schröderheim nr 2046. Adlad 1750, introduserad 1776.


Namn: Sergel - Johan Tobias 
Levde: 1740 - 1814

Bildhuggare

Adliga ätten Sergel nr 2213. Adlad 1808, introducerad 1811


Namn: Silfverstolpe - Malla 
Levde: 1782 - 1861

Kulturbärare

Adliga ätten Montgomery nr 1960 A. Naturaliserad 1736, introducerad 1756


Namn: Sinclair - Malcolm 
Levde: 1690 - 1739

Major

Adliga ätten Sinclair nr 626. Introducerad 1655. Utdöd 1803


Namn: Skytte - Johan 
Levde: 1577 - 1645

Ståthållare

Friherrliga ätten Skytte af Duderhof nr 8. Adlad 1604, friherrlig 1624. Utdöd 1683


Namn: Sparre - Carl 
Levde: 1723 - 1791

Överståthållare

Friherrliga ätten Sparre nr 11. Adlad 1647


Namn: Sparre - Erik 
Levde: 1550 - 1600

Riksråd

Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7. Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625


Namn: Sparre - Johan 
Levde: 1551 - 1599

Riksråd

Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7. Gammal frälsesläkt. Introd. 1625


Namn: Spegel - Haquin 
Levde: 1645 - 1714

Biskop/Ärkebiskop

Adliga ätten Spegel


Namn: Sprengtporten - Göran Magnus 
Levde: 1740 - 1819

General

Adliga ätten Sprengtport nr 1740. Adlad 1651. Utdöd 1819


Namn: Sprengtporten - Jacob Magnus 
Levde: 1727 - 1786

Generallöjtnant

Friherrliga ätten Sprengtporten nr 275. Friherrlig 1766, introducerad 1776. Utdöd 1875


Namn: Stedingk - Curt Bogislaus 
Levde: 1746 - 1837

Fältmarskalk

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk nr 2169, 316 och 117. Friherrlig 1800. Grevlig 1809


Namn: Stenbock - Gustaf Otto 
Levde: 1614 - 1685

Riksamiral

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651


Namn: Stenbock - Katarina 
Levde: 1535 - 1621

Svensk drottning

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651


Namn: Stenbock - Magnus 
Levde: 1664 - 1717

Fältmarskalk

Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651


Namn: Stiernhielm - Georg 
Levde: 1598 - 1672

Författare

Adliga ätten Stiernhielm nr 180. Gammal frälsesläkt. Åter adlad 1631, introducerad 1632


Namn: Stuart - Carl Magnus 
Levde: 1650 - 1705

Generalguvernör

Friherrliga ätten Stuart nr 111. Friherrlig 1703. Utdöd 1742


Namn: Sture d.y. - Svante 
Levde: 1517 - 1567

Riksråd

Adliga ätten Natt och Dag nr 13


Namn: Sture d.ä. - Sten 
Levde: 144(0) - 1503

Riksföreståndare

Ätten Sture, sjöbladsätten. Utdöd 1503


Namn: Svedenborg - Emanuel 
Levde: 1688 - 1772

Uppfinnare

Adliga ätten Svedenborg nr 1598. Adlad 1719, introducerad 1720.