Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: Sachsen-Lauenburg  - Katarina av
Levde: 1513 - 1535

Svensk drottning


Namn: Sandels  - Johan August 
Levde: 1764 - 1831

Fältmarskalk

Grevliga ätten Sandels. Utdöd 1914

Namn: Scheffer  - Carl Fredrik 
Levde: 1715 - 1786

Riksråd

Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799

Namn: Scheffer  - Ulrik 
Levde: 1716 - 1799

Riksråd

Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799

Namn: Schröderheim  - Elis 
Levde: 1747 - 1795

Landshövding

Adliga ätten Schröderheim. Adlad 1750

Namn: Sergel  - Johan Tobias 
Levde: 1740 - 1814

Bildhuggare

Adliga ätten Sergel. Adlad 1808

Namn: Silfverstolpe  - Malla 
Levde: 1782 - 1861

Kulturbärare

Adliga ätten Montgomery. Naturaliserad 1736

Namn: Sinclair  - Malcolm 
Levde: 1690 - 1739

Major

Adliga ätten Sinclair. Utdöd 1803

Namn: Skytte  - Johan 
Levde: 1577 - 1645

Ståthållare

Friherrliga ätten Skytte af Duderhof. Adlad 1604, friherrlig 1624. Utdöd 1683

Namn: Sparre  - Carl 
Levde: 1723 - 1791

Överståthållare

Friherrliga ätten Sparre. Adlad 1647

Namn: Sparre  - Erik 
Levde: 1550 - 1600

Rikskansler

Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625

Namn: Sparre  - Johan 
Levde: 1551 - 1599

Ståthållare

Adliga ätten Sparre af Rossvik. Gammal frälsesläkt

Namn: Spegel  - Haquin 
Levde: 1645 - 1714

Ärkebiskop

Adliga ätten Spegel

Namn: Sprengtporten  - Göran Magnus 
Levde: 1740 - 1819

General

Adliga ätten Sprengtport. Adlad 1651. Utdöd 1819

Namn: Sprengtporten  - Jacob Magnus 
Levde: 1727 - 1786

Generallöjtnant

Friherrliga ätten Sprengtporten. Friherrlig 1766. Utdöd 1875

Namn: Stedingk  - Curt von
Levde: 1746 - 1837

Fältmarskalk

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk. Friherrlig 1800. Grevlig 1809

Namn: Stenbock  - Gustaf Otto 
Levde: 1614 - 1685

Riksamiral

Grevliga ätten Stenbock. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stenbock  - Katarina 
Levde: 1535 - 1621

Svensk drottning

Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stenbock  - Magnus 
Levde: 1665 - 1717

Fältmarskalk

Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Stiernhielm  - Georg 
Levde: 1598 - 1672

Skald

Adliga ätten Stiernhielm. Gammal frälsesläkt. Åter adlad 1631

Namn: Stuart  - Carl Magnus 
Levde: 1650 - 1705

Generalguvernör

Friherrliga ätten Stuart. Friherrlig 1703. Utdöd 1742

Namn: Sture d.y.  - Svante 
Levde: 1517 - 1567

Riksmarskalk

Adliga ätten Natt och Dag

Namn: Sture d.ä.  - Sten 
Levde: 1440 - 1503

Riksföreståndare

Ätten Sture, sjöbladsätten. Utdöd 1503

Namn: Svedenborg  - Emanuel 
Levde: 1688 - 1772

Uppfinnare

Adliga ätten Svedenborg. Adlad 1719

swishikon Stöd historiesajten! swishikon